Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zgodnie z przepisami, osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego przyjmuje się za ich pisemną zgodą i na podstawie ważnego skierowania do szpitala.

Jeśli brak jest takiego zezwolenia, można złożyć wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej, o ile jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala doprowadzi do pogorszenia zdrowia psychicznego lub gdy dana osoba jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.

Wypełniony wzór wniosku o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej składa się do sądu opiekuńczego, którego orzeczenie zastępuje taką zgodę.

Należy wiedzieć, że wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej mogą złożyć jedynie osoby jej bliskie – małżonek i krewni w linii prostej.

Pismo trzeba uzupełnić o orzeczenie lekarza psychiatry, uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Taki dokument psychiatra wydaje na żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej – wzór