Pismo przewodnie do sprostowania świadectwa pracy – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Czasami zdarza się, że do treści świadectwa pracy wkrada się błąd. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy może złożyć sam pracownik, który taki błąd zauważy. Jeżeli  pracodawca sporządza sprostowanie świadectwa pracy na wniosek pracownika, musi dołączyć do niego pismo przewodnie.

Pismo przewodnie do sprostowania świadectwa pracy mówi o powodach korygowania dokumentu i wylicza dokonywane zmiany. Warto pamiętać, że pracownik po otrzymaniu nowego dokumentu, powinien zwrócić poprzednie, błędne świadectwo pracy.

Po otrzymaniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca ma 7 dni na ustosunkowanie się do niego, czyli na odmowę lub wydanie poprawionego świadectwa.

Oznacza to, że również w ciągu 7 dni powinien przygotować pismo przewodnie do sprostowania świadectwa pracy lub pisemną odmowę wydania sprostowania świadectwa pracy. 

Korygowanie błędów czy braków w świadectwie pracy jest ściśle uregulowane przez przepisy. Warto wykorzystać więc gotowy do wypełnienia wzór pisma przewodniego do sprostowania świadectwa pracy, aby uniknąć kolejnych pomyłek.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo przewodnie do sprostowania świadectwa pracy – wzór