Wniosek o widzenia z dzieckiem – wzór

16.00 

Wielu rodziców małoletnich dzieci, których związki z jakichś przyczyn rozpadły się (np. rozwód lub separacja), ma problemu z wykonywaniem kontaktów z dzieckiem.

Zazwyczaj problem z widzeniami dotyczy najczęściej ojców, ponieważ dzieci przeważnie pozostają przy matkach, wtedy bardzo często zachodzi potrzeba sądowego uregulowania kontaktów ojca z dzieckiem.

Jeśli chodzi o wnioskowanie o widzenie z dzieckiem, to obowiązujące przepisy prawne zapewniają prawo rodzicom do widzenia z dzieckiem, chyba że sąd zakazał takich kontaktów z powodu szkodliwego wpływu rodzica na dziecko.

W celu uzyskania zezwolenia na widzenie z dzieckiem można złożyć wniosek do sądu rodzinnego lub opiekuńczego. Wniosek taki powinien zawierać co najmniej:

  • dane osobowe składającego wniosek,
  • dane dziecka lub dzieci,
  • a także wskazać terminy i miejsca widzeń, które są proponowane przez rodzica.
Można również złożyć wniosek o ustanowienie kontaktów z dzieckiem w inny sposób niż bezpośrednie widzenia, np. przez korespondencję lub rozmowy telefoniczne.

Jeśli drugi rodzic zgadza się na proponowane widzenia, można uzyskać zezwolenie na widzenia bez konieczności rozprawy sądowej. Jeśli jednak drugi rodzic nie zgadza się na proponowane warunki widzeń, sprawa może zostać skierowana na rozprawę sądową.

W takim przypadku sąd będzie brał pod uwagę dobro dziecka oraz interesy obu rodziców przy podejmowaniu decyzji dotyczącej kontaktów z dzieckiem.

Warto pamiętać, że zawsze lepiej jest uzyskać zezwolenie na widzenia z dzieckiem za pośrednictwem sądu niż działać na własną rękę, ponieważ takie działania mogą być uznane za nielegalne i narażają na konsekwencje prawne.

UWAGA: Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie sądowej w kwocie 100 złotych, jednak po spełnieniu pewnych warunków można zostać całkowicie zwolnionym od kosztów sądowych
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o widzenia z dzieckiem – wzór