Wniosek o wydanie dziecka – wzór

Kategorie: ,

16.00 

W sytuacji, kiedy rodzic nieuprawniony zatrzymuje dziecko u siebie, na przykład po odebraniu go z przedszkola, drugi opiekun ma prawo dążyć do przymusowego odebrania osoby małoletniej.

Przydatny w takich okolicznościach okazuje się wzór wniosku o wydanie dziecka. Celem złożenia takiego pisma jest wszczęcie postępowania w sądzie rejonowym i doprowadzenie do powrotu dziecka pod opiekę osoby uprawnionej.

Postępowanie w sprawie wydania dziecka prowadzi do wydania postanowienia o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. Postanowienie to wyznacza termin, w jakim zobowiązany powinien oddać dziecko pod opiekę osoby uprawnionej.

Jeśli termin ten upłynie bezskutecznie, wszczyna się postępowanie wykonawcze. Wniosek o wydanie dziecka może złożyć tylko osoba uprawniona do sprawowania opieki nad małoletnim. 

Kurator sądowy może odebrać dziecko od każdej osoby, u której małoletni się znajduje. Jeżeli miałby problemy z odebraniem dziecka, może skorzystać z pomocy policji. Wniosek o wydanie dziecka gwarantuje zatem odebranie małoletniego od nieuprawnionego opiekuna – dobrowolnie lub wbrew jego woli. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wydanie dziecka – wzór