Zgoda na przysposobienie dziecka – wzór

16.00 

Zgoda na przysposobienie dziecka to dokument, w którym rodzice (bądź opiekunowie prawni) dziecka wyrażają zgodę na to, aby dziecko zostało przysposobione przez inną osobę lub rodzinę. Zgoda na przysposobienie jest niezbędna do przeprowadzenia procedury adopcji.

Należy pamiętać, że zgoda na przysposobienie dziecka jest dokumentem prawnym i powinna być podpisana przez obu rodziców (lub opiekunów prawnych) dziecka. Jeśli jeden z rodziców nie może podpisać zgody, powinien zostać przedstawiony odpowiedni dokument z sądu, potwierdzający ten fakt (np. pozbawienie rodzica praw rodzicielskich).

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda na przysposobienie dziecka – wzór