Wniosek o drogę konieczną wzór

16.00 

Droga konieczna to taka droga, która jest niezbędna do osiągnięcia celu, do którego jest ona przeznaczona. Zgodnie z polskim prawem, każda osoba ma prawo do korzystania z dróg koniecznych, jeśli jest to niezbędne do zaspokojenia jej uzasadnionych potrzeb.

Droga konieczna może dotyczyć różnych sytuacji, takich jak np. dostęp do nieruchomości czy dojście do miejsca pracy. W przypadku, gdy osoba chce skorzystać z drogi koniecznej, musi uzyskać zgodę właściciela nieruchomości, po której ma przebiegać droga.

Jeśli właściciel nie wyraża zgody na korzystanie z drogi koniecznej, osoba ta może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W takim przypadku sąd może nakazać właścicielowi nieruchomości udostępnienie drogi koniecznej na warunkach określonych w orzeczeniu sądowym.

Pozew o ustanowienie drogi koniecznej należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, po której ma przebiegać droga konieczna. Pozew o ustanowienie drogi koniecznej można także złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, takiego jak adwokat lub radca prawny.

Pozew o ustanowienie drogi koniecznej powinien zawierać informacje o:

  • osobie składającej pozew,
  • o osobie, która ma udostępnić drogę,
  • oraz o miejscu i sposobie korzystania z drogi.

Pozew o ustanowienie drogi koniecznej należy opatrzyć odpowiednimi dokumentami, takimi jak np. mapa sytuacyjna nieruchomości lub zeznania świadków.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o drogę konieczną wzór