Wniosek o lokalizację zjazdu z drogi powiatowej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jeśli działka sąsiaduje z drogą powiatową, wniosek o lokalizację zjazdu z drogi powiatowej należy złożyć w starostwie. Z pismem może wystąpić inwestor – właściciel posesji. Powinien on przygotować komplet dokumentów dla zarządu powiatu, zanim rozpocznie jakiekolwiek prace związane z wykonaniem zjazdu. 

Na wniosek o lokalizację zjazdu z drogi powiatowej inwestor otrzymuje decyzję administracyjną, czyli zezwolenie. Dokument uwzględnia parametry techniczne zjazdu, które są dla inwestora obowiązujące.

Warto pamiętać też, że to właściciel działki połączonej z drogą powiatową ponosi koszty inwestycji i późniejszego utrzymania zjazdu.

W procesie ubiegania się o zezwolenie na lokalizację zjazdu inwestor potrzebuje między innymi mapy z oznaczeniem miejsca wykonania zjazdu, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za zezwolenie.

Kluczowy jest też wypełniony wzór wniosku o lokalizację zjazdu z drogi powiatowej, w którym należy zawrzeć dane inwestora, oznaczenie działki oraz oznaczenie odpowiedniego odcinka drogi powiatowej. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o lokalizację zjazdu z drogi powiatowej – wzór