Kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji

Jaka jest kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji? Sprzedaż samochodu to często emocjonujący proces, który wiąże się z wieloma formalnościami. Jedną z najważniejszych kwestii, o której nie można zapomnieć, jest zgłoszenie transakcji w wydziale komunikacji. Mimo że jest to obowiązek prawny, wielu właścicieli nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji związanych z niedopełnieniem tej formalności.

W niniejszym wpisie przybliżamy temat kar za niezgłoszenie sprzedaży samochodu, omawiamy kwestie związane z terminami wyrejestrowania auta oraz możliwością umorzenia kary, czyli odwołania się od niej.

Pismo, dzięki któremu odwołasz się od nałożone kary za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji – pobierzesz poniżej:

Czy trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu? Obowiązek prawny czy formalność?

Sprzedając samochód, wielu właścicieli zastanawia się, czy konieczne jest zgłoszenie tej transakcji w wydziale komunikacji. Otóż odpowiedź brzmi – tak. Zgłoszenie jest obowiązkiem, który spoczywa na sprzedającym.

Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Zgłoszenie transakcji ma na celu zapewnienie aktualizacji danych w rejestrze aut oraz umożliwienie nowemu właścicielowi dokonania wszelkich formalności związanych z rejestracją pojazdu na swoje nazwisko.

W związku z tym, zgłoszenie transakcji jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również istotnym elementem dbałości o interesy nabywcy, co przekłada się na poprawę relacji pomiędzy stronami transakcji oraz budowanie zaufania na rynku wtórnym.

Ile jest czasu na wyrejestrowanie auta po sprzedaży?

Zgodnie z przepisami prawa, handlarz ma obowiązek zgłosić zbycie pojazdu w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. To bardzo ważny termin, którego przestrzeganie może uchronić przed konsekwencjami związanymi z karą za niezgłoszenie zbytu auta.

Po upływie tego terminu sprzedający może narażać się na dodatkowe koszty oraz komplikacje.

Warto mieć na uwadze, że odpowiedzialność za zgłoszenie zbycia pojazdu spoczywa wyłącznie na handlarzu, co oznacza, że w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z niezgłoszeniem, to właśnie na nim będzie ciążyć obowiązek wyjaśnienia sytuacji i poniesienia ewentualnych konsekwencji finansowych.

Dlatego zdecydowanie zaleca się przestrzeganie wyznaczonego terminu, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i nieprzewidzianych wydatków związanych z mandatem karnym.

Kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji – jakie są konsekwencje?

Jeśli sprzedający nie dopełni obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu w wydziale komunikacji, może zostać ukarany mandatem. Wysokość mandatu za niezgłoszenie transakcji zależy od różnych czynników, takich jak upływ czasu od zawarcia umowy sprzedaży czy wcześniejsze przewinienia właściciela.

Mandat może wynieść od 200 do nawet 1000 zł, dlatego warto pamiętać o zgłoszeniu w odpowiednim terminie, aby uniknąć konieczności ponoszenia takich kosztów.

Umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu – czy można liczyć na łaskę urzędu?

W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia zbycia pojazdu istnieje możliwość złożenia wniosku o zmniejszeniu kary za niezgłoszenie zbytu samochodu w wydziale komunikacji.

Jednak decyzja o zmniejszeniu kary jest wyjątkowa i zależy od indywidualnych okoliczności. Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu kary, organy ścigania mogą brać pod uwagę czynniki, takie jak wcześniejsze przewinienia, przyczyny opóźnienia w zgłoszeniu czy sytuację życiową sprawcy.

Najczęściej można uzyskać zmniejszenie kary, lub całkowite umorzenie.

Odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu – jak skorzystać z tej opcji?

W sytuacji, gdy sprzedający otrzyma karę za niezgłoszenie zbytu samochodu w wydziale komunikacji, ma prawo złożyć odwołanie od nałożonej kary.

Aby to zrobić, należy zgłosić się do odpowiedniego organu i złożyć pismo zawierające uzasadnienie odwołania. W uzasadnieniu warto zawrzeć argumenty, które mogą przekonać urzędników do zmiany swojej decyzji.

Przykładowe argumenty to:

  • brak wcześniejszych przewinień,

  • wystąpienie okoliczności losowych utrudniających zgłoszenie zbycia pojazdu w terminie (np. choroba, utrata dokumentów),

  • dowody na rzeczywiste podjęcie próby zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie, ale uniemożliwienie tego z przyczyn od sprzedającego niezależnych (np. zamknięcie wydziału komunikacji z powodu awarii systemu).

Warto jednak pamiętać, że odwołanie od sankcji nie jest gwarancją uniknięcia mandatu. Ostateczna decyzja należy do organu, który nałożył karę, a każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Podsumowanie

Zgłoszenie zbytu samochodu w wydziale komunikacji jest obowiązkowe i powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Sankcja za niezgłoszenie może być wysoka, dlatego warto zadbać o dopełnienie formalności w odpowiednim terminie.

W przypadku trudności związanych z terminem zgłoszenia warto rozważyć możliwość złożenia wniosku o umorzenie kary lub odwołanie od nałożonej kary jednak należy pamiętać, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez właściwe organy.

Każdy właściciel powinien być świadomy swoich obowiązków i odpowiednio zadbać o ich realizację, aby sprzedaż pojazdu przebiegła sprawnie i bez żadnych komplikacji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Zapomniałem zgłosić sprzedaż auta – kara finansowa i odwołanie

W przypadku otrzymania kary pieniężnej za niezgłoszenie sprzedaży samochodu przysługuje Ci odwołanie. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, który pobierzesz poniżej: [product id="22530"] Czy i dlaczego trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu? Wspomniana powyżej kara finansowa (w wysokości od 200 do 1000 zł) nie jest jedyną niepożądaną konsekwencją, na jaką naraża się były właściciel pojazdu, nie zgłaszając w wydziale komunikacji faktu jego zbycia. Jeśli nabywca samochodu także nie dopełni obowiązku zarejestrowania go na siebie, były właściciel nadal będzie widniał w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) jako właściciel pojazdu. W razie wypadku lub stłuczki tym pojazdem przez nowego właściciela może okazać się, że były właściciel będzie musiał składać wytłumaczenia co do pojazdu, który już do niego nie należy. Sprawa podobnie ma się w przypadku braku opłat za parkowanie lub mandatów z fotoradaru. Jeśli nowy właściciel nie zarejestrował pojazdu na siebie, były właściciel, może otrzymywać wezwanie do uiszczenia opłat lub wskazania kierującego, który popełnił dane wykroczenie. [informacja]Jeszcze poważniejsze konsekwencje grożą byłemu właścicielowi, jeśli sprzedany pojazd zostanie wykorzystany do popełnienia przestępstwa.[/informacja] Konsekwencje niezgłoszenia zbycia pojazdu do towarzystwa ubezpieczeniowego Aby nie narazić się na kłopoty, sprzedaż samochodu należy także zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy nowy właściciel po zakupie nie skontaktuje się z ubezpieczycielem, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie nieświadome zmiany właściciela oraz będzie oczekiwać kolejnej wpłaty od byłego właściciela. Jeśli to nie poskutkuje, umowa ubezpieczenia wygaśnie wraz z końcem okresu ochrony. Ponadto, jeśli nowy właściciel nie przerejestruje pojazdu na siebie, a w tym czasie wyjdzie ubezpieczenie, jako właściciel nieposiadający ubezpieczenia OC zostanie wytypowany poprzedni właściciel. Za dzień przerwy w ciągłości polisy grożą wysokie kary pieniężne, dlatego warto jest pamiętać, o zgłoszeniu zbycia auta. Do kiedy trzeba zgłosić sprzedaż samochodu? Były właściciel pojazdu ma 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym została zawarta umowa kupna-sprzedaży lub darowizny na pojawienie się w wydziale komunikacji i poinformowaniu o zbyciu pojazdu. W wyniku z zagrożeniem epidemicznym i utrudnionym dostępem do urzędów termin ten 1 lipca 2021 roku został wydłużony do 60 dni. Obowiązuje on do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego pandemią Covid-19. [rada]Zbycie pojazdu można zgłosić na dwa sposoby: w urzędzie lub przez Internet.[/rada] Aby załatwić sprawę w urzędzie komunikacji, należy posiadać umowę kupna-sprzedaży (lub darowizny) oraz wypełnić druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia druku są zawarte na umowie kupna-sprzedaży. O wiele prostszym sposobem na poinformowanie o zbyciu pojazdu jest złożenie zawiadomienia przez Internet. W tym celu potrzebny jest skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu oraz profil zaufany, przy pomocy którego potwierdza się tożsamość osoby składającej zawiadomienie. Kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji Według Prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu ma 30 dni na zgłoszenie faktu zakupu lub sprzedaży pojazdu. Ten sam termin dotyczy zgłoszenia zmiany stanu faktycznego samochodu, który wymaga zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Przez wiele lat zapis ten nie obowiązywał w praktyce, a osobom, które nie poinformowały urzędu o kupnie lub sprzedaży samochodu, nie groziły żadne konsekwencje. [pomoc]Jednak dnia 1 stycznia 2020 roku przepisy zostały zmienione. Obecnie, za brak zawiadomienia wydziału komunikacji w nabyciu (kupnie) lub zbyciu (sprzedaży) pojazdu w terminie 30 dni od zawarcia umowy, grozi kara od 200 do 1000 zł.[/pomoc] Przepis ten obowiązuje także osoby sprowadzające samochody z zagranicy. Te pojazdy także  muszą zostać zarejestrowane w Polsce w ciągu 30 dni, pod rygorem wymienionej powyżej kary pieniężnej. Nie zgłosiłem sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji - co mogę zrobić? Zapomnienie o zgłoszeniu sprzedaży auta może mieć poważne konsekwencje. Jedyną pewną metodą na uniknięcie kary pieniężnej jest dopełnienie tego obowiązku w terminie. Sprawę bardzo ułatwia możliwość zgłoszenia tego faktu przez Internet. W przypadku zapomnienia o zgłoszeniu sprzedaży pojazdu w terminie pozostaje jeszcze możliwość odwołania się od kary pieniężnej. W większości przypadków przynosi to jedynie skutek obniżenia nałożonej grzywny, gdyż jej całkowite anulowanie musiałoby zostać podparte istotnymi argumentami. Podstawą do odwołania się od kary jest jej uznaniowość. Oznacza to, że odwołując się od kary, właściciel tak naprawdę odwołuje się od wysokości tej kary, a nie od faktu nałożenia jej. W wyniku tego, prawo do odwołania mają osoby ukarane grzywną powyżej stawki 200 zł (która jest minimalna). Kwota ta zawsze jest ustalana przez starostę indywidualnie. Odwołanie od kary za niezgłoszenie sprzedaży pojazdu powinno zawierać podstawowe informacje o właścicielu pojazdu, miejsce i datę sporządzenia, oznaczenie decyzji, której dotyczy oraz odpowiednie uzasadnienie. Najważniejszą częścią dokumentu jest prośba o obniżenie kary wraz z argumentami, uzasadniającymi to rozwiązanie. Najczęstszymi argumentami, na które powołują się kierowcy, są: trudna sytuacja materialna, brak wiedzy o obowiązujących przepisach, problemy z załatwieniem sprawy przez długie kolejki, niedyspozycyjność, np. choroba, zasadność zastosowania pouczenia zamiast kary pieniężnej. W odwołaniu warto podkreślić, że od tej pory kierowca zawsze będzie przestrzegał przepisów oraz w przeszłości nie był karany. Starosta może zmniejszyć karę pieniężną, lub zamienić ją na upomnienie (gdy sytuacja materialna kierowcy jest bardzo trudna).

Zgłoszenie sprzedaży samochodu po terminie – odwołanie

Czy trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu? Przepisy mówią jasno. To, że auto zostało sprzedane - trzeba koniecznie zgłosić w urzędzie komunikacji. W Polsce obowiązek ten wynika z ustawy o transporcie drogowym. Kierowca, który sprzedaje komuś swój pojazd, ma 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży na to, aby zgłosić ten fakt w urzędzie. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia dokonanie zmiany właściciela pojazdu w dokumentach rejestracyjnych pojazdu. Pozwala też na wykreślenie pojazdu ze stanu liczącego się dla ubezpieczyciela, co może być istotne w przypadku wypadku lub kolizji spowodowanej przez nowego właściciela auta. Po trzecie, brak zgłoszenia sprzedaży w urzędzie może skutkować nałożeniem na właściciela pojazdu sankcji finansowych w postaci grzywny. Szukając zatem potwierdzenia, czy trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu - kierowca nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Zdecydowanie należy tego dokonać! Gdzie zgłasza się sprzedaż pojazdu? To, że samochód został sprzedany, trzeba zgłosić w wydziale komunikacji znajdującym się w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub innej jednostce działającej na danym terenie. Aby dopełnić formalności, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji pojazdów oraz przedłożyć niezbędne dokumenty. Do zgłoszenia sprzedaży samochodu konieczny będzie:  oryginał dowodu rejestracyjnego; dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej; umowa kupna-sprzedaży lub inny dokument potwierdzający przeniesienie własności; ważna polisa OC. W przypadku zgłoszenia sprzedaży samochodu przez pełnomocnika należy dodatkowo złożyć uprawniające do załatwienia formalności - pełnomocnictwo. Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub korzystając z możliwości załatwienia formalności przez Internet. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić to założenie profilu zaufanego. Takie udogodnienie sprawia, że łatwiej jest zmieścić się w wymaganym, 30-dniowym terminie, jaki jest przeznaczony na załatwienie wszystkich formalności. Zgłoszenie sprzedaży samochodu po terminie. Jakie grożą za to konsekwencje? Jeśli nie zgłosi się sprzedaży samochodu w terminie 30 dni od daty sprzedaży, grożą za to konsekwencje prawne. Na kierowcę może zostać nałożona grzywna lub mandat karny. Wysokość kary finansowej zależy indywidualnie od każdej sytuacji. Ponadto, zgłoszenie sprzedaży samochodu po terminie, powoduje, że poprzedni właściciel odpowiada wobec nabywcy za wady prawne pojazdu, a także może być zobowiązany do zapłaty kar i odsetek za nieregulaminowe korzystanie z drogi publicznej, gdy nowy właściciel nie zarejestruje pojazdu w terminie.  Czasami urzędy są na tyle skrupulatne, że już za jeden dzień zwłoki potrafią naliczyć karę. Argumentują to tym, że przekroczenie terminu jest uznawane za naruszenie przepisów dotyczących rejestracji pojazdów i może prowadzić do różnych konsekwencji, takich jak na przykład obowiązek zapłaty kary, kłopoty z uzyskaniem OC czy brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Co zrobić, gdy zapominało się o zgłoszeniu sprzedaży auta? Przede wszystkim, aby uniknąć kar finansowych lub innych nieprzyjemnych konsekwencji, należy jak najszybciej dokonać zgłoszenia. Jeśli się tego nie zrobi, to osoba figurująca w dokumentach nadal będzie uważana za jego właściciela, a to może prowadzić do różnych problemów, takich jak konieczność opłacania podatków, czy nałożonych mandatów (np. tych za prędkość, które wysyłane są listownie na adres właściciela pojazdu). Dlatego, jeśli zapomniałeś zgłosić sprzedaży auta, nie odkładaj tego na później i jak najszybciej dokonaj zgłoszenia, aby uniknąć niepotrzebnych problemów w przyszłości. Może jednak zdarzyć się tak, że urząd wyśle do Ciebie pismo z wezwaniem do zapłacenia kary za brak dopilnowania formalności.  Czy wtedy jest możliwe odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? Jeśli otrzymałeś karę za niezgłoszenie zbycia pojazdu, możesz spróbować odwołać się od tej decyzji. Pismo kieruje się wtedy do organu, który nałożył karę. Wzór takiego odwołania pobierzesz poniżej: [product id="22530"] Zazwyczaj jest to starosta lub naczelnik urzędu skarbowego. W odwołaniu należy wyjaśnić swoją sytuację i przedstawić dowody, które mogą pomóc w zmianie decyzji. Na przykład, jeśli niezgłoszenie zbycia pojazdu wynikało z pomyłki lub nieświadomości, warto to podkreślić i przedstawić dokumenty, które to potwierdzają. Warto jednak pamiętać, że odwołanie od kary nie zawsze będzie skuteczne i zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby. Warto jednak mimo wszystko spróbować się odwołać od nałożonej grzywny...