Zapomniałem zgłosić sprzedaż auta – kara finansowa i odwołanie

Po sprzedaży samochodu wiele osób zastanawia się, czy musi zgłaszać sprzedaż samochodu. Przepisy jasno to wyjaśniają. Konieczne jest powiadomienie właściwego dla miejsca zamieszkania wydziału komunikacji o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy darowizny lub umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą pieniężną.

W przypadku otrzymania kary pieniężnej za niezgłoszenie sprzedaży samochodu przysługuje Ci odwołanie. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, który pobierzesz poniżej:

Czy i dlaczego trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu?

Wspomniana powyżej kara finansowa (w wysokości od 200 do 1000 zł) nie jest jedyną niepożądaną konsekwencją, na jaką naraża się były właściciel pojazdu, nie zgłaszając w wydziale komunikacji faktu jego zbycia.

Jeśli nabywca samochodu także nie dopełni obowiązku zarejestrowania go na siebie, były właściciel nadal będzie widniał w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) jako właściciel pojazdu.

W razie wypadku lub stłuczki tym pojazdem przez nowego właściciela może okazać się, że były właściciel będzie musiał składać wytłumaczenia co do pojazdu, który już do niego nie należy.

Sprawa podobnie ma się w przypadku braku opłat za parkowanie lub mandatów z fotoradaru. Jeśli nowy właściciel nie zarejestrował pojazdu na siebie, były właściciel, może otrzymywać wezwanie do uiszczenia opłat lub wskazania kierującego, który popełnił dane wykroczenie.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje grożą byłemu właścicielowi, jeśli sprzedany pojazd zostanie wykorzystany do popełnienia przestępstwa.

Konsekwencje niezgłoszenia zbycia pojazdu do towarzystwa ubezpieczeniowego

Aby nie narazić się na kłopoty, sprzedaż samochodu należy także zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego.

W przypadku, gdy nowy właściciel po zakupie nie skontaktuje się z ubezpieczycielem, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie nieświadome zmiany właściciela oraz będzie oczekiwać kolejnej wpłaty od byłego właściciela. Jeśli to nie poskutkuje, umowa ubezpieczenia wygaśnie wraz z końcem okresu ochrony.

Ponadto, jeśli nowy właściciel nie przerejestruje pojazdu na siebie, a w tym czasie wyjdzie ubezpieczenie, jako właściciel nieposiadający ubezpieczenia OC zostanie wytypowany poprzedni właściciel.

Za dzień przerwy w ciągłości polisy grożą wysokie kary pieniężne, dlatego warto jest pamiętać, o zgłoszeniu zbycia auta.

Do kiedy trzeba zgłosić sprzedaż samochodu?

Były właściciel pojazdu ma 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym została zawarta umowa kupna-sprzedaży lub darowizny na pojawienie się w wydziale komunikacji i poinformowaniu o zbyciu pojazdu.

W wyniku z zagrożeniem epidemicznym i utrudnionym dostępem do urzędów termin ten 1 lipca 2021 roku został wydłużony do 60 dni. Obowiązuje on do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego pandemią Covid-19.

Zbycie pojazdu można zgłosić na dwa sposoby: w urzędzie lub przez Internet.

Aby załatwić sprawę w urzędzie komunikacji, należy posiadać umowę kupna-sprzedaży (lub darowizny) oraz wypełnić druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia druku są zawarte na umowie kupna-sprzedaży.

O wiele prostszym sposobem na poinformowanie o zbyciu pojazdu jest złożenie zawiadomienia przez Internet. W tym celu potrzebny jest skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu oraz profil zaufany, przy pomocy którego potwierdza się tożsamość osoby składającej zawiadomienie.

Kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji

Według Prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu ma 30 dni na zgłoszenie faktu zakupu lub sprzedaży pojazdu. Ten sam termin dotyczy zgłoszenia zmiany stanu faktycznego samochodu, który wymaga zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

Przez wiele lat zapis ten nie obowiązywał w praktyce, a osobom, które nie poinformowały urzędu o kupnie lub sprzedaży samochodu, nie groziły żadne konsekwencje.

Jednak dnia 1 stycznia 2020 roku przepisy zostały zmienione. Obecnie, za brak zawiadomienia wydziału komunikacji w nabyciu (kupnie) lub zbyciu (sprzedaży) pojazdu w terminie 30 dni od zawarcia umowy, grozi kara od 200 do 1000 zł.

Przepis ten obowiązuje także osoby sprowadzające samochody z zagranicy. Te pojazdy także  muszą zostać zarejestrowane w Polsce w ciągu 30 dni, pod rygorem wymienionej powyżej kary pieniężnej.

Nie zgłosiłem sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji – co mogę zrobić?

Zapomnienie o zgłoszeniu sprzedaży auta może mieć poważne konsekwencje. Jedyną pewną metodą na uniknięcie kary pieniężnej jest dopełnienie tego obowiązku w terminie. Sprawę bardzo ułatwia możliwość zgłoszenia tego faktu przez Internet.

W przypadku zapomnienia o zgłoszeniu sprzedaży pojazdu w terminie pozostaje jeszcze możliwość odwołania się od kary pieniężnej. W większości przypadków przynosi to jedynie skutek obniżenia nałożonej grzywny, gdyż jej całkowite anulowanie musiałoby zostać podparte istotnymi argumentami.

Podstawą do odwołania się od kary jest jej uznaniowość. Oznacza to, że odwołując się od kary, właściciel tak naprawdę odwołuje się od wysokości tej kary, a nie od faktu nałożenia jej. W wyniku tego, prawo do odwołania mają osoby ukarane grzywną powyżej stawki 200 zł (która jest minimalna). Kwota ta zawsze jest ustalana przez starostę indywidualnie.

Odwołanie od kary za niezgłoszenie sprzedaży pojazdu powinno zawierać podstawowe informacje o właścicielu pojazdu, miejsce i datę sporządzenia, oznaczenie decyzji, której dotyczy oraz odpowiednie uzasadnienie.

Najważniejszą częścią dokumentu jest prośba o obniżenie kary wraz z argumentami, uzasadniającymi to rozwiązanie. Najczęstszymi argumentami, na które powołują się kierowcy, są:

  • trudna sytuacja materialna,
  • brak wiedzy o obowiązujących przepisach,
  • problemy z załatwieniem sprawy przez długie kolejki,
  • niedyspozycyjność, np. choroba,
  • zasadność zastosowania pouczenia zamiast kary pieniężnej.

W odwołaniu warto podkreślić, że od tej pory kierowca zawsze będzie przestrzegał przepisów oraz w przeszłości nie był karany. Starosta może zmniejszyć karę pieniężną, lub zamienić ją na upomnienie (gdy sytuacja materialna kierowcy jest bardzo trudna).

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Skutki niezgłoszenia zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji

Zaniedbanie w tym zakresie może doprowadzić do nałożenia na sprzedawcę kary administracyjnej, która może sięgnąć nawet 1000 złotych. Jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? Jedyną szansą na uniknięcie ukarania jest złożenie odwołania od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, którego wzór pobierzesz poniżej: [product id="22530"] Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu? Przez długi czas w polskim prawie funkcjonował przepis, który nakładał obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu na dotychczasowego właściciela pojazdu. Regulacja nie przewidywała jednak żadnych kar w związku z niedopełnieniem tego obowiązku. Jeśli sprzedawca nie zgłosił zbycia, to mógł jedynie liczyć się z nieprzyjemnościami, jakie mogłoby go spotkać, gdyby nowy właściciel spowodował wypadek komunikacyjny lub otrzymał mandat. [pomoc]Tymczasem dnia 1 stycznia 2020 przepisy zostały zmienione.[/pomoc] Zgodnie z nowymi zapisami dotychczasowy właściciel ma 30 dni na poinformowanie urzędu komunikacji o sprzedaży auta. Kara za niezgłoszenie zbycia pojazdu jest nakładana przez starostę, a jej wysokość wynosi od 200 do 1000 zł. Warto pamiętać, że w przypadku sprzedaży samochodu osobowego również i jego nabywca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie właściwego wydziału komunikacji w ciągu 30 dni od zakupu. Jeśli tego nie zrobi, to grozi mu kara za niezgłoszenie nabycia pojazdu, która wynosi od 200 do 1000 zł. Konsekwencje niezgłoszenia zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji Zgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji nie zajmuje dużo czasu, a w niektórych placówkach możesz to również zrobić online. Jednak w natłoku codziennych spraw można łatwo zapomnieć o tym obowiązku. Jeśli nie dopilnujesz terminu, to starosta nałoży na Ciebie karę grzywny. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie, ale nie może być niższa niż 200 złotych i wyższa niż 1000 zł. Od takiej decyzji masz prawo się odwołać. Konsekwencje za niezgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania mogą dotyczyć nie tylko kwestii finansowych. Jeśli nie poinformujesz starosty o sprzedaży, to dalej będziesz widniał w bazie CEPiK, jako właściciel pojazdu, przynajmniej do czasu, aż kupujący nie zgłosi nabycia i nie zarejestruje pojazdu. W związku z tą sytuacją możesz mieć liczne nieprzyjemności. W przypadku, gdy nowy właściciel popełni wykroczenie drogowe, mandat może zostać wysłany do Ciebie. Dlatego warto pamiętać o konieczności dopełnienia tego obowiązku. Czy można uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? Wiele osób zastanawia się, jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu. Jeśli zapomniałeś poinformować wydział komunikacji w ustawowo określonym terminie i otrzymałeś karę, to możesz się od niej skutecznie odwołać. W tym celu złóż stosowne pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (wzór odwołania pobierzesz na samej górze strony). Możesz to zrobić za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o nałożeniu kary, a sama czynność nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu nie zawsze przynosi zamierzony skutek. Wszystko będzie zależało do właściwej interpretacji przepisów. W niektórych przypadkach przeważa argument, że sprzedawca nie jest już właścicielem pojazdu, przez co nie ciąży na nim obowiązek zgłaszania jego zbycia. Jednak ten argument można też łatwo podważyć, powołując się na nowe przepisy, które wyraźnie określają, kto powinien poinformować urząd o sprzedaży, a kto o nabycia auta. [uwaga]W odwołaniu możesz też powołać się na inne okoliczności, które sprawiły, że nie byłeś w stanie dokonać zgłoszenia na czas.[/uwaga] Jak napisać odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? Odwołanie musi spełniać wymogi formalne. Dlatego najlepiej używać do tego celu gotowych wzorów pism, które znajdziesz w internecie. W takim dokumencie trzeba zawrzeć wszystkie informacje, które będą działały na Twoją korzyść. Jakie czynniki Samorządowe Kolegium Odwoławcze może wziąć pod uwagę? Będą to przede wszystkim: brak możliwości osobistego stawienia się w urzędzie, brak możliwości złożenia dokumentu przez internet, trudna sytuacja materialna, utrudniony dostęp do urzędu, kolejki, krótkie godziny otwarcia, nieznajomość przepisów. W odwołaniu możesz się ubiegać o odstąpienie od kary pieniężnej lub zastosowanie pouczenia. Jednocześnie to ważne, aby podkreślić, że zgłosiłeś już sprzedaż pojazdu lub, że zamierzasz to zrobić w najbliższym czasie. Prawidłowo napisane i dobrze uzasadnione pismo ma szansę na pozytywne rozpatrzenie. Choć nieznajomość przepisów nie zwalnia z konieczności ich przestrzegania, to pamiętaj, że od każdej decyzji masz prawo się odwołać. Zgłoszenie zbycia pojazdu jest ważnym obowiązkiem, który warto dopełnić nie tylko po to, aby uniknąć grzywny, ale przede wszystkim dla własnego komfortu i bezpieczeństwa. Ta czynność zajmie Ci zaledwie kilka minut, a w razie wątpliwości zawsze możesz liczyć na pomoc pracowników wydziału komunikacji.

Kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji

W niniejszym wpisie przybliżamy temat kar za niezgłoszenie sprzedaży samochodu, omawiamy kwestie związane z terminami wyrejestrowania auta oraz możliwością umorzenia kary, czyli odwołania się od niej. Pismo, dzięki któremu odwołasz się od nałożone kary za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji - pobierzesz poniżej: [product id="22530"] Czy trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu? Obowiązek prawny czy formalność? Sprzedając samochód, wielu właścicieli zastanawia się, czy konieczne jest zgłoszenie tej transakcji w wydziale komunikacji. Otóż odpowiedź brzmi - tak. Zgłoszenie jest obowiązkiem, który spoczywa na sprzedającym. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Zgłoszenie transakcji ma na celu zapewnienie aktualizacji danych w rejestrze aut oraz umożliwienie nowemu właścicielowi dokonania wszelkich formalności związanych z rejestracją pojazdu na swoje nazwisko. W związku z tym, zgłoszenie transakcji jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również istotnym elementem dbałości o interesy nabywcy, co przekłada się na poprawę relacji pomiędzy stronami transakcji oraz budowanie zaufania na rynku wtórnym. Ile jest czasu na wyrejestrowanie auta po sprzedaży? Zgodnie z przepisami prawa, handlarz ma obowiązek zgłosić zbycie pojazdu w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. To bardzo ważny termin, którego przestrzeganie może uchronić przed konsekwencjami związanymi z karą za niezgłoszenie zbytu auta. [rada]Po upływie tego terminu sprzedający może narażać się na dodatkowe koszty oraz komplikacje.[/rada] Warto mieć na uwadze, że odpowiedzialność za zgłoszenie zbycia pojazdu spoczywa wyłącznie na handlarzu, co oznacza, że w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z niezgłoszeniem, to właśnie na nim będzie ciążyć obowiązek wyjaśnienia sytuacji i poniesienia ewentualnych konsekwencji finansowych. Dlatego zdecydowanie zaleca się przestrzeganie wyznaczonego terminu, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i nieprzewidzianych wydatków związanych z mandatem karnym. Kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji - jakie są konsekwencje? Jeśli sprzedający nie dopełni obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu w wydziale komunikacji, może zostać ukarany mandatem. Wysokość mandatu za niezgłoszenie transakcji zależy od różnych czynników, takich jak upływ czasu od zawarcia umowy sprzedaży czy wcześniejsze przewinienia właściciela. [uwaga]Mandat może wynieść od 200 do nawet 1000 zł, dlatego warto pamiętać o zgłoszeniu w odpowiednim terminie, aby uniknąć konieczności ponoszenia takich kosztów.[/uwaga] Umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu - czy można liczyć na łaskę urzędu? W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia zbycia pojazdu istnieje możliwość złożenia wniosku o zmniejszeniu kary za niezgłoszenie zbytu samochodu w wydziale komunikacji. Jednak decyzja o zmniejszeniu kary jest wyjątkowa i zależy od indywidualnych okoliczności. Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu kary, organy ścigania mogą brać pod uwagę czynniki, takie jak wcześniejsze przewinienia, przyczyny opóźnienia w zgłoszeniu czy sytuację życiową sprawcy. [pomoc]Najczęściej można uzyskać zmniejszenie kary, lub całkowite umorzenie.[/pomoc] Odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu - jak skorzystać z tej opcji? W sytuacji, gdy sprzedający otrzyma karę za niezgłoszenie zbytu samochodu w wydziale komunikacji, ma prawo złożyć odwołanie od nałożonej kary. Aby to zrobić, należy zgłosić się do odpowiedniego organu i złożyć pismo zawierające uzasadnienie odwołania. W uzasadnieniu warto zawrzeć argumenty, które mogą przekonać urzędników do zmiany swojej decyzji. Przykładowe argumenty to: brak wcześniejszych przewinień, wystąpienie okoliczności losowych utrudniających zgłoszenie zbycia pojazdu w terminie (np. choroba, utrata dokumentów), dowody na rzeczywiste podjęcie próby zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie, ale uniemożliwienie tego z przyczyn od sprzedającego niezależnych (np. zamknięcie wydziału komunikacji z powodu awarii systemu). Warto jednak pamiętać, że odwołanie od sankcji nie jest gwarancją uniknięcia mandatu. Ostateczna decyzja należy do organu, który nałożył karę, a każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Podsumowanie Zgłoszenie zbytu samochodu w wydziale komunikacji jest obowiązkowe i powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Sankcja za niezgłoszenie może być wysoka, dlatego warto zadbać o dopełnienie formalności w odpowiednim terminie. W przypadku trudności związanych z terminem zgłoszenia warto rozważyć możliwość złożenia wniosku o umorzenie kary lub odwołanie od nałożonej kary jednak należy pamiętać, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez właściwe organy. Każdy właściciel powinien być świadomy swoich obowiązków i odpowiednio zadbać o ich realizację, aby sprzedaż pojazdu przebiegła sprawnie i bez żadnych komplikacji.