Zgłoszenie sprzedaży samochodu po terminie – odwołanie

Kierowcy są przyzwyczajeni do tego, że zakup auta wiąże się z koniecznością załatwienia szeregu formalności. Przepisanie dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie transakcji sprzedaży do ubezpieczyciela to dość dobrze znane kwestie, które nie rodzą zbyt wielu wątpliwości. Jednak sprzedaż samochodu to kilka innych spraw, których koniecznie trzeba dopilnować. Jeśli się tego nie zrobi, należy liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Czy trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu?

Przepisy mówią jasno. To, że auto zostało sprzedane – trzeba koniecznie zgłosić w urzędzie komunikacji. W Polsce obowiązek ten wynika z ustawy o transporcie drogowym. Kierowca, który sprzedaje komuś swój pojazd, ma 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży na to, aby zgłosić ten fakt w urzędzie.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia dokonanie zmiany właściciela pojazdu w dokumentach rejestracyjnych pojazdu. Pozwala też na wykreślenie pojazdu ze stanu liczącego się dla ubezpieczyciela, co może być istotne w przypadku wypadku lub kolizji spowodowanej przez nowego właściciela auta.

Po trzecie, brak zgłoszenia sprzedaży w urzędzie może skutkować nałożeniem na właściciela pojazdu sankcji finansowych w postaci grzywny. Szukając zatem potwierdzenia, czy trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu – kierowca nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Zdecydowanie należy tego dokonać!

Gdzie zgłasza się sprzedaż pojazdu?

To, że samochód został sprzedany, trzeba zgłosić w wydziale komunikacji znajdującym się w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub innej jednostce działającej na danym terenie. Aby dopełnić formalności, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji pojazdów oraz przedłożyć niezbędne dokumenty.

Do zgłoszenia sprzedaży samochodu konieczny będzie: 

  • oryginał dowodu rejestracyjnego;
  • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej;
  • umowa kupna-sprzedaży lub inny dokument potwierdzający przeniesienie własności;
  • ważna polisa OC.

W przypadku zgłoszenia sprzedaży samochodu przez pełnomocnika należy dodatkowo złożyć uprawniające do załatwienia formalności – pełnomocnictwo.

Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub korzystając z możliwości załatwienia formalności przez Internet. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić to założenie profilu zaufanego.

Takie udogodnienie sprawia, że łatwiej jest zmieścić się w wymaganym, 30-dniowym terminie, jaki jest przeznaczony na załatwienie wszystkich formalności.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu po terminie. Jakie grożą za to konsekwencje?

Jeśli nie zgłosi się sprzedaży samochodu w terminie 30 dni od daty sprzedaży, grożą za to konsekwencje prawne. Na kierowcę może zostać nałożona grzywna lub mandat karny. Wysokość kary finansowej zależy indywidualnie od każdej sytuacji.

Ponadto, zgłoszenie sprzedaży samochodu po terminie, powoduje, że poprzedni właściciel odpowiada wobec nabywcy za wady prawne pojazdu, a także może być zobowiązany do zapłaty kar i odsetek za nieregulaminowe korzystanie z drogi publicznej, gdy nowy właściciel nie zarejestruje pojazdu w terminie. 

Czasami urzędy są na tyle skrupulatne, że już za jeden dzień zwłoki potrafią naliczyć karę. Argumentują to tym, że przekroczenie terminu jest uznawane za naruszenie przepisów dotyczących rejestracji pojazdów i może prowadzić do różnych konsekwencji, takich jak na przykład obowiązek zapłaty kary, kłopoty z uzyskaniem OC czy brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Co zrobić, gdy zapominało się o zgłoszeniu sprzedaży auta?

Przede wszystkim, aby uniknąć kar finansowych lub innych nieprzyjemnych konsekwencji, należy jak najszybciej dokonać zgłoszenia.

Jeśli się tego nie zrobi, to osoba figurująca w dokumentach nadal będzie uważana za jego właściciela, a to może prowadzić do różnych problemów, takich jak konieczność opłacania podatków, czy nałożonych mandatów (np. tych za prędkość, które wysyłane są listownie na adres właściciela pojazdu).

Dlatego, jeśli zapomniałeś zgłosić sprzedaży auta, nie odkładaj tego na później i jak najszybciej dokonaj zgłoszenia, aby uniknąć niepotrzebnych problemów w przyszłości. Może jednak zdarzyć się tak, że urząd wyśle do Ciebie pismo z wezwaniem do zapłacenia kary za brak dopilnowania formalności. 

Czy wtedy jest możliwe odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazduJeśli otrzymałeś karę za niezgłoszenie zbycia pojazdu, możesz spróbować odwołać się od tej decyzji. Pismo kieruje się wtedy do organu, który nałożył karę. Wzór takiego odwołania pobierzesz poniżej:

Zazwyczaj jest to starosta lub naczelnik urzędu skarbowego. W odwołaniu należy wyjaśnić swoją sytuację i przedstawić dowody, które mogą pomóc w zmianie decyzji. Na przykład, jeśli niezgłoszenie zbycia pojazdu wynikało z pomyłki lub nieświadomości, warto to podkreślić i przedstawić dokumenty, które to potwierdzają.

Warto jednak pamiętać, że odwołanie od kary nie zawsze będzie skuteczne i zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby. Warto jednak mimo wszystko spróbować się odwołać od nałożonej grzywny…

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji

W niniejszym wpisie przybliżamy temat kar za niezgłoszenie sprzedaży samochodu, omawiamy kwestie związane z terminami wyrejestrowania auta oraz możliwością umorzenia kary, czyli odwołania się od niej. Pismo, dzięki któremu odwołasz się od nałożone kary za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji - pobierzesz poniżej: [product id="22530"] Czy trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu? Obowiązek prawny czy formalność? Sprzedając samochód, wielu właścicieli zastanawia się, czy konieczne jest zgłoszenie tej transakcji w wydziale komunikacji. Otóż odpowiedź brzmi - tak. Zgłoszenie jest obowiązkiem, który spoczywa na sprzedającym. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Zgłoszenie transakcji ma na celu zapewnienie aktualizacji danych w rejestrze aut oraz umożliwienie nowemu właścicielowi dokonania wszelkich formalności związanych z rejestracją pojazdu na swoje nazwisko. W związku z tym, zgłoszenie transakcji jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również istotnym elementem dbałości o interesy nabywcy, co przekłada się na poprawę relacji pomiędzy stronami transakcji oraz budowanie zaufania na rynku wtórnym. Ile jest czasu na wyrejestrowanie auta po sprzedaży? Zgodnie z przepisami prawa, handlarz ma obowiązek zgłosić zbycie pojazdu w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. To bardzo ważny termin, którego przestrzeganie może uchronić przed konsekwencjami związanymi z karą za niezgłoszenie zbytu auta. [rada]Po upływie tego terminu sprzedający może narażać się na dodatkowe koszty oraz komplikacje.[/rada] Warto mieć na uwadze, że odpowiedzialność za zgłoszenie zbycia pojazdu spoczywa wyłącznie na handlarzu, co oznacza, że w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z niezgłoszeniem, to właśnie na nim będzie ciążyć obowiązek wyjaśnienia sytuacji i poniesienia ewentualnych konsekwencji finansowych. Dlatego zdecydowanie zaleca się przestrzeganie wyznaczonego terminu, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i nieprzewidzianych wydatków związanych z mandatem karnym. Kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji - jakie są konsekwencje? Jeśli sprzedający nie dopełni obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu w wydziale komunikacji, może zostać ukarany mandatem. Wysokość mandatu za niezgłoszenie transakcji zależy od różnych czynników, takich jak upływ czasu od zawarcia umowy sprzedaży czy wcześniejsze przewinienia właściciela. [uwaga]Mandat może wynieść od 200 do nawet 1000 zł, dlatego warto pamiętać o zgłoszeniu w odpowiednim terminie, aby uniknąć konieczności ponoszenia takich kosztów.[/uwaga] Umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu - czy można liczyć na łaskę urzędu? W przypadku przekroczenia terminu zgłoszenia zbycia pojazdu istnieje możliwość złożenia wniosku o zmniejszeniu kary za niezgłoszenie zbytu samochodu w wydziale komunikacji. Jednak decyzja o zmniejszeniu kary jest wyjątkowa i zależy od indywidualnych okoliczności. Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu kary, organy ścigania mogą brać pod uwagę czynniki, takie jak wcześniejsze przewinienia, przyczyny opóźnienia w zgłoszeniu czy sytuację życiową sprawcy. [pomoc]Najczęściej można uzyskać zmniejszenie kary, lub całkowite umorzenie.[/pomoc] Odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu - jak skorzystać z tej opcji? W sytuacji, gdy sprzedający otrzyma karę za niezgłoszenie zbytu samochodu w wydziale komunikacji, ma prawo złożyć odwołanie od nałożonej kary. Aby to zrobić, należy zgłosić się do odpowiedniego organu i złożyć pismo zawierające uzasadnienie odwołania. W uzasadnieniu warto zawrzeć argumenty, które mogą przekonać urzędników do zmiany swojej decyzji. Przykładowe argumenty to: brak wcześniejszych przewinień, wystąpienie okoliczności losowych utrudniających zgłoszenie zbycia pojazdu w terminie (np. choroba, utrata dokumentów), dowody na rzeczywiste podjęcie próby zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie, ale uniemożliwienie tego z przyczyn od sprzedającego niezależnych (np. zamknięcie wydziału komunikacji z powodu awarii systemu). Warto jednak pamiętać, że odwołanie od sankcji nie jest gwarancją uniknięcia mandatu. Ostateczna decyzja należy do organu, który nałożył karę, a każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Podsumowanie Zgłoszenie zbytu samochodu w wydziale komunikacji jest obowiązkowe i powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Sankcja za niezgłoszenie może być wysoka, dlatego warto zadbać o dopełnienie formalności w odpowiednim terminie. W przypadku trudności związanych z terminem zgłoszenia warto rozważyć możliwość złożenia wniosku o umorzenie kary lub odwołanie od nałożonej kary jednak należy pamiętać, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez właściwe organy. Każdy właściciel powinien być świadomy swoich obowiązków i odpowiednio zadbać o ich realizację, aby sprzedaż pojazdu przebiegła sprawnie i bez żadnych komplikacji.

Jakie konsekwencje grożą za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Warto więc bliżej przyjrzeć się temu, jakie są konsekwencje za niezgłoszenie zbycia pojazdu i w jaki sposób nie narazić się na karę finansową ze strony starostwa. A jeśli już doszło do przekroczenia terminu / otrzymania decyzji o nałożeniu grzywny, jak starać się o umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu. Kiedy należy zgłosić zakup lub sprzedaż samochodu? Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawa o ruchu drogowym, właściciel pojazdu ma obowiązek zgłosić zakup lub sprzedaż samochodu w ciągu 30 dni u starosty. Niestety przez długie lata przepis ten pozostawał martwy. Osobom, które kupiły lub sprzedały samochód i nie dochowały wyżej wskazanej powinności, nie groziły żadne sankcje. Sytuacja ta zmieniła się jednak 1 stycznia 2020 roku, kiedy to nastąpiła nowelizacja przepisów. Od tej pory za brak poinformowania starosty w przeciągu 30 dni od nabycia lub sprzedaży pojazdu, grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Zapomniałem zgłosić sprzedaż auta - jakich konsekwencji się spodziewać? Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami zarówno osoba, które nabyła (kupiła) lub zbyła (sprzedała) samochód musi zgłosić ten fakt do wydziału komunikacji, który znajduje się w jej miejscu zamieszkania. Nie spełnienie tego obowiązku w ciągu 30 dni grozi nałożeniem na nią kary pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł. Przepisy te dotyczą również ogólnego zbycia się pojazdu, czyli nie tylko sprzedaży, ale na przykład oddania go w formie darowizny. Kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł może być nałożona na osoby, które zakupiły samochód w jednym z państw Unii Europejskiej i nie zarejestrowały tego faktu w Polsce w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Przepisy te nie utrudniają jednak pracy handlarzom samochodowych, sprawdzającym pojazdy do Polski. Jeśli sprzedadzą samochód przed upływem 30 dni od jego sprowadzenia, obowiązek rejestracji przechodzi na nowego właściciela i to właśnie jego dotyczy kara na nieprzerejestrowanie samochodu. Jak zgłosić zbycie samochodu? O zakupie pojazdu zobowiązany jest poinformować starostę zarówno nabywca, jak i sprzedawca, który zbywa się samochodu. Informacja ta powinna być przekazana do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni od momentu sprzedaży, a za niewywiązanie się grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Zgłoszenia tego należy więc dokonać jak najszybciej - osobiście lub przez Internet. Wniosek można złożyć w wydziale komunikacji w miejscu swojego zamieszkania lub za pośrednictwem strony www.gov.pl. Druga opcja jest niezwykle prosta, szybka i zalecana. Wystarczy się zalogować, przejść do zakładki usług dla obywatela, wybrać kategorię kierowcy i pojazdy, zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu oraz przesłać wniosek. Jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? Aby uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, należy postępować zgodnie z kilkoma prostymi zasadami. Jedną z najważniejszych kwestii jest dokonanie zgłoszenia zbycia samochodu w wyznaczonym terminie, do 30 dni od daty sprzedaży lub dokonania darowizny, w wydziale komunikacji. Kolejną istotną kwestią jest przekazanie nowemu właścicielowi dokumentów takich jak: dowód rejestracyjny, książkę pojazdu oraz ubezpieczenie OC. Podczas procedury sprzedaży i kupna samochodu należy również poinformować Krajowy Rejestr Długów o zbyciu się pojazdu, pozbywając się jednocześnie odpowiedzialności za przyszłe koszta związane z jego użytkowaniem przez innego właściciela. Warto też dopilnować tego, aby uzyskać potwierdzenie zgłoszenia zbycia, w formie dokumentu od odpowiednich organów. Umorzenie kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu Jak w przypadku każdej kary, tak i w momencie nałożenia sankcji za niezgłoszenie zbycia pojazdu, istnieje możliwość ubiegania się o jej umorzenie. Należy w tej sprawie udać się do organu administracyjnego, który karę nałożył, jeszcze przed upływem terminu jej spłaty. Wniosek powinno się złożyć w formie pisemnej z dokładnym uzasadnieniem powodu odwołania. W tym przypadku można powołać się na chorobę, trudne warunki życiowe, błąd notarialny lub nieznajomość procedur prawnych. Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór odwołania od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu: [product id="22530"] Wniosek taki powinien również zawierać najważniejsze dane wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer sprawy. Po wnikliwej analizie przedstawionego uzasadnienia i argumentów decyzję o umorzeniu kary podejmie organ, który ją wydał. Warto jednak pamiętać, że choć pozytywne rozpatrzenie sprawy może mieć miejsce, to w większości przypadków organ administracyjny nakłada sankcję za nieprzestrzeganie przepisów i skutecznie ją egzekwuje. Na podstawie przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, za niezgłoszenie zbycia pojazdu grożą konsekwencję: kary finansowej, odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazd, otrzymywania mandatów przez nowego właściciela za jazdę bez ważnej rejestracji, a także trudności w uzyskaniu ubezpieczenia. To właśnie dlatego należy dopilnować wszystkich niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem zbycia pojazdu.