Kiedy mamy do czynienia z zasiedzeniem nieruchomości w dobrej wierze?

Wiele osób zastanawia się na czym polega nabycie nieruchomości przez jej zasiedzenie. W poniższym artykule wyjaśniamy więc czym według polskiego prawa jest instytucja zasiedzenia w dobrej wierze i kiedy mamy z nią do czynienia?
zasiedzenie

Posiadacz samoistny a zasiedzenie

Według polskiego prawa posiadaczem samoistnym nieruchomości może zostać osoba, która włada nieruchomością jak właściciel i zachowuje się jak właściciel. Osoba taka ponosi przez dany okres wszelkie koszty związane z posiadaniem nieruchomości – naprawy, opłaty stałe, konserwacje, podatki.

Co ważne, nie wyklucza się także, że przez ten okres pobiera z nieruchomości pożytki.

Zasiedzenie a prawo

Głównym kryterium zasiedzenia jest okres, w jakim posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nieprzerwanie ją posiada. Zasiedzenie nieruchomości uregulowane jest ustawą z dnia 23 kwietnia, 1964 r. Kodeksu cywilnego.

Artykuł 172 § 1,2 stanowi, że posiadacz nieruchomości, który nie jest właścicielem nieruchomości, nabywa jej własność po dwudziestu latach nieprzerwanego posiadania jako posiadacz samoistny, jeśli uzyskał posiadanie w dobrej wierze. Natomiast, po upływie trzydziestu lat posiadania nieprzerwanego nabywa własność, nawet jeśli uzyskał posiadanie w złej wierze.

Zasiedzenie w dobrej wierze

Po dwudziestu latach nieprzerwanego posiadania nieruchomości ma miejsce zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze, jednak musi zachodzić przesłanka, że posiadanie nieruchomości jest zgodne z prawem.

Zasiedzenie w złej wierze

Zasiedzenie nieruchomości w złej wierze ma miejsce, gdy osoba, która włada nieruchomością, ma świadomość, że nie jest posiadaczem danej nieruchomości i że nie przysługuje jej prawo do tego posiadania, i nie ma podstaw do usprawiedliwienia tej niewiedzy.

Co można zasiedzieć?

Zasiedzenie dotyczy nieruchomości gruntowych oraz budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nie można natomiast zasiedzieć części składowych rzeczy, które nie mogą być odrębnym przedmiotem własności, np. jednego pomieszczenia w domu, czy mieszkaniu.

Jak wygląda proces zasiedzenia?

Chcąc ubiegać się o zasiedzenie, należy złożyć dokumenty do sądu właściwego do rozpoznania wniosku o zasiedzenie nieruchomości, którym jest sąd rejonowy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, bez względu na wartość przedmiotu sporu, w wydziale cywilnym sądu.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości powinien złożyć sam zainteresowany, jego adwokat lub radca prawny.

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości – jakie informacje?

We wniosku należy wskazać dane wszystkich osób, których dotyczy postępowanie, dane określające nieruchomość, tj. adres administracyjny nieruchomości, kategorię użytku nieruchomości, powierzchnię użytku oraz numer księgi wieczystej nieruchomości.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Polecane wzory pism: Odpowiedź na wniosek o zasiedzenie wzór

Współpraca
Współpraca
Artykuł sponsorowany - tekst partnera.

więcej porad

Jakie sprawy prowadzi adwokat od prawa rodzinnego i z czym można się do niego udać ?

Warto mieć świadomość, w jakich sprawach może nam pomóc adwokat rodzinny w Warszawie i jakie sprawy obejmują szeroko pojęte prawo rodzinne. Specjalista od prawa rodzinnego może okazać się niezbędną pomocą w przypadku spraw rozwodowych. A także tych o zasądzenie bądź uchylenie alimentów, ustalenie kontaktów z dzieckiem czy też uzyskania zgody sądu na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka. W jakich sprawach może pomóc adwokat rodzinny? [reklama-ads] Prawo rodzinne w Warszawie i całej Polsce obejmuje szereg spraw, które, jak sama nazwa wskazuje, najczęściej dotyczą spraw rodziny i wszystkich pochodnych, które z rodziną się wiążą czyli dzieci, małżeństwa itp. Specjalista od prawa rodzinnego najczęściej zajmuje się prowadzeniem spraw: Rozwodowych. O separację. O alimenty. O ustalenie kontaktów z dzieckiem. O ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków. O zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka. Sprawy rozwodowe i o separację Sprawy rozwodowe należą niewątpliwie do jednych z najtrudniejszych. Toczą się one, w celu orzeczenia rozwiązania małżeństwa. Są prowadzone przez sądy okręgowe. Pomoc specjalisty od prawa rodzinnego może okazać się nieoceniona. Gdyż w rozwodowych sądy niejednokrotnie orzekają o tym, kto przejmuje opiekę nad małoletnimi dziećmi stron. W jakiej wysokości zostaną zasądzone alimenty. Jak i również co stanie się po rozwodzie z majątkiem stron. Rozwody są często bardzo obciążające psychicznie. [reklama-ads] A na tyle istotne dla przyszłości, że konieczne może się okazać skorzystanie z pomocy adwokata. Adwokat rodzinny Warszawa i cała Polska to osoba, która pomoże przejść przez ten trudny proces spokojniej. Może on również pomóc uzyskać korzystne orzeczenie. Te o separację także bywają trudne, gdyż często są następstwem poważnych problemów w małżeństwie. Specjalista od prawa rodzinnego może podpowiedzieć, jakie kroki prawne można podjąć. Sprawy o alimenty Utrzymanie dziecka jest obowiązkiem obu rodziców. Często jednak jedno z nich uchyla się od niego, co skutkuje koniecznością wystąpienia do sądu z pozwem o alimenty. O alimenty prowadzą sądy rejonowe. Z mocy ustawy powód, czyli osoba składająca pozew, jest zwolniona z ponoszenia kosztów. Warto w takim przypadku skorzystać z pomocy adwokata rodzinnego w Warszawie bądź innym mieście, który pomoże prawidłowo sporządzić pozew tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy dziecka. Sprawy o ustalenie kontaktów Bardzo często rodzice dziecka, którzy nie tworzą związku i nie mieszkają razem - mają problem, jak ustalić kontakty między dzieckiem a rodzicem, który mieszka oddzielnie. W takim przypadku konieczne może okazać się złożenie wniosku do sądu rejonowego o ustanowienie kontaktów. [reklama-ads] Adwokat rodzinny może w takiej sprawie pomóc sporządzić wniosek i reprezentując wnioskodawcę w sądzie, co przełoży się na ustalenie kontaktów najkorzystniejszych dla dobra dziecka. Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej Są to sprawy dość zawiłe, które często będą wymagały skorzystania z pomocy eksperta. Oceni on czy zachodzą przesłanki do ustanowienia takiej rozdzielności i jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze. Sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka Mało kto wie, że prawo cywilne w Polsce określa dziedziczenie długów, również przez osoby małoletnie. Aby zabezpieczyć dobro dziecka, można dokonać odrzucenia spadku. Jednak aby móc występować w imieniu dziecka, konieczne jest uzyskanie zgody sądu. Specjalista od rodzinnego może pomóc określić, czy dziedziczenie zachodzi, gdyż kwesta ta nie jest zawsze jednoznaczna. Zgoda na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka będzie również niezbędna np. w momencie chęci uzyskania odszkodowania np. za uraz powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego. [reklama-ads] Jak zatem widać, istnieje cała gama spraw, w których może pomóc specjalista od prawa rodzinnego. Pomoc eksperta może okazać się nieoceniona, warto więc z niej skorzystać. Dobrze mieć na uwadze, że adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego mają szerokie doświadczenie nie tylko w prowadzeniu tego typu spraw. Ale również w obsłudze klientów w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli zatem mamy wątpliwości, jak poradzić sobie w sprawie z zakresu prawa rodzinnego, warto udać się po pomoc do doświadczonego adwokata. Podobne wzory pism: Pozew o podwyższenie alimentów wzór Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór Rezygnacja z alimentów przez dorosłe dziecko wzór Ugoda alimentacyjna wzór Ugoda w sprawie alimentów wzór Wniosek o zniesienie alimentów wzór

Sprzedaż wysyłkowa a VAT – najważniejsze informacje

Sprzedaż wysyłkowa a VAT – najważniejsze informacje Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej obowiązuje już od 1 lipca 2021 roku. Według tych przepisów za wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (inaczej WSTO) uznaje się tylko takie transakcje, które spełniają następujące warunki: dostawa jest realizowana na rzecz podatnika lub innej osoby prawnej niebędącej podatnikiem, gdzie wewnątrzwspólnotowe transakcje nie podlegają opodatkowaniu VAT, towary wysyłkowe nie są nowymi środkami transportu, ani takimi, które są dostarczane po montażu z ich próbnym uruchomieniem. [reklama-ads] Warto dodać, że wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT, jeśli dotyczą dostawy produktów zwolnionych z VAT na terytorium państwa członkowskiego, gdzie dokonano nabycia przez podatnika lub inną osobę prawną. Produkty zwolnione z VAT to także takie, które nabyto do prowadzenia działalności rolniczej, leśnej lub rybackiej, które podlegają ryczałtowemu systemowi rozliczania. Sprzedaż wysyłkowa a VAT to dość skomplikowana kwestia, dlatego podczas prowadzenia rozliczeń czasem lepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów. VAT-OSS – mniej problemów dla podatników w UE Jeśli prowadzisz działalność e-commerce i realizujesz sprzedaż wysyłkową, koniecznie musisz zapoznać się z definicją terminu VAT-OSS. Chcesz dowiedzieć się, co to takiego? W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje: https://taxology.co/pl/co-to-jest-vat-oss/. [reklama-ads] Krótko mówiąc, jest to procedura pozwalająca na rozliczenie sprzedaży internetowej w ramach jednej deklaracji. Pamiętaj jednak, że na terenie Unii Europejskiej wprowadzono ogólne limity transakcji, które wynoszą 10 000 euro. To łączna wartość wysyłek do innych krajów UE. Kiedy przekroczysz powyższy limit, będziesz zobowiązany do złożenia deklaracji VAT we wszystkich krajach, gdzie wysyłasz towary i dokonać stosownych płatności w urzędach skarbowych. [rada]Jeśli Twoja firma nie sprzedaje wysyłkowo towarów na kwotę większą niż 10 000 euro – możesz rozliczać VAT według stawek obowiązujących w kraju, z którego wysyłasz towary np. z Polski.[/rada] Znasz już zależność pomiędzy pojęciami – sprzedaż wysyłkowa a VAT? W takim razie dowiedz się, jak powinno wyglądać rozliczenie VAT od sprzedaży w UE. Tutaj znajdziesz najciekawsze informacje: https://taxology.co/pl/rozliczanie-vat. [reklama-ads] Obowiązek podatkowy VAT a faktury Finalnie warto też wspomnieć o obowiązkach podatkowych dla sprzedaży wysyłkowej a terminie wystawienia faktury. Zgodnie z art. 106i ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca, o ile transakcja nie jest uwzględniona jako szczególny przypadek. W przypadku towarów takich, jak np. książki drukowane, gazety i czasopisma czas na wystawienie faktury to 60 dni od dnia wydania produktów. [reklama-ads]