Odpowiedź na wniosek o zasiedzenie wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zasiedzenie może nastąpić po określonym czasie wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Osoba zainteresowana zajęciem cudzej nieruchomości poprzez zasiedzenie składa w tej sprawie wniosek do sądu rejonowego, który następnie przesyła odpis wniosku uczestnikom postępowania.

Po otrzymaniu takiego pisma uczestnik może sporządzić odpowiedź na wniosek o zasiedzenie.

Pisemna odpowiedź na wniosek o zasiedzenie to szansa na niedopuszczenie do zajęcia nieruchomości w drodze zasiedzenia. Należy ująć w niej opis stanu faktycznego, dotyczącego władztwa nad nieruchomością objętą postępowaniem.

Czas na złożenie pisma określa sąd i warto wskazanego terminu dopilnować, ponieważ odpowiedź wniesiona po terminie może zostać nieuwzględniona.

Do przygotowania odpowiedzi uczestnik może wykorzystać wzór odpowiedzi na wniosek o zasiedzenie, uzupełniając go o dowody ważne dla postępowania, w tym między innymi o zeznania świadków, dokumenty (umowy, deklaracje podatkowe), dokumentację fotograficzną czy opinie biegłych.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na wniosek o zasiedzenie wzór