Mały ZUS Plus na kolejny rok

Jest jedna instytucja, której Polski Ład nie popsuł. Nie dlatego, że znowelizował ją i uczynił bardziej przyjazną. Po prostu rząd się nią nie zajął i zostawił taką jaka była wcześniej. Chodzi o preferencyjne składki ZUS, tj. mały ZUS Plus.
Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus to preferencyjny sposób rozliczania składek dla przedsiębiorców osiągających stosunkowo niewielki przychód. Dzięki uldze przedsiębiorca jest uprawniony do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w niższym wymiarze. Należy pamiętać, że preferencja nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego.

Mały ZUS Plus – jak to wygląda?

Mały ZUS Plus pozwala osobom prowadzącym działalność gospodarczą na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w niższym wymiarze. Ulga jest zależna od osiągniętych dochodów w roku poprzednim. Przy czym skorzystanie z niej jest już zależne od wysokości przychodów. Tak jak w latach ubiegłych, w 2022 roku z preferencji mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł.

Na korzystanie z małego ZUS-u pozwala art. 18c pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z przepisem, oprócz limitu wspomnianych 120 tys. zł przychodu, istnieją także inne przeciwskazania. Z niższych składek nie skorzysta osoba, która:

 • wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, względem którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności;
 • w poprzednim roku prowadziła działalność gospodarczą krócej niż przez 60 dni;
 • rozlicza się za pomocą karty podatkowej oraz jest jednocześnie zwolniona z podatku VAT;
 • wykorzystała już limit obowiązywania ulgi mały ZUS lub mały ZUS plus. Limit ten wynosi w sumie 36 miesięcy.

Przedsiębiorca może korzystać z instytucji mały ZUS Plus przez 3 lata. Następnie zobligowany jest przejść na „zwykły” ZUS i opłacać go przez kolejne 2 lata. Po tym okresie, jeżeli spełnia ustawowe wymogi może ponownie skorzystać z omawianej preferencji.

Jak wyliczyć wysokość składek społecznych?

Aby wyliczyć wysokość poszczególnych składek społecznych w pierwszej kolejności należy obliczyć obowiązującą przedsiębiorcę podstawę wymiaru składek.

Podstawę wyliczymy zgodnie ze wzorem:

dochód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

            ____________________________________________        x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

Wynik należy dodatkowo przemnożyć przez 0,5. Po wykonaniu wskazanych działań matematycznych otrzymujemy Podstawę wymiaru składek.

Przykład:

Przyjmując iż przedsiębiorca w 2021 nie zawiesił działalności i osiągnął:

 • przychód w kwocie 80 000 zł
 • dochód w kwocie 60 000 zł (przychód minus koszty).

wysokości jego składek będą wyglądały następująco:

60 000 x 30 / 365 x 0,5 = 2 465,75 zł – Podstawa wymiaru składek

 • składka emerytalna – 19,52% podstawy wymiaru – 481,31 zł
 • składka rentowa – 8,00 % podstawy wymiaru – 197,26 zł
 • składka chorobowa – 2,45% podstawy wymiaru – 60,41 zł
 • składka wypadkowa – 1,67 % podstawy wymiaru – 41,17 zł
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru – 60,41 zł

Przedsiębiorca zapłaci miesięcznie 840,56 zł ubezpieczenia społecznego.

Dodatkowo musi on opłacać składkę zdrowotną. Przy skali podatkowej i podatku liniowym w styczniu 2022 roku wysokość składki dla wszystkich wyniesie 419,92 zł.

Ze składki chorobowej przedsiębiorca może zrezygnować.

Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej niż 365 dni, limit przychodu oraz podstawę wymiaru składek wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy

Mały ZUS Plus – przedłużenie 2022

Przedsiębiorca, który chciał zacząć płacić mały ZUS Plus miał czas do 31 stycznia, aby złożyć stosowny wniosek do ZUS. Inaczej to jednak wygląda w przypadku osób, które korzystały z ulgi w ubiegłych latach. Tutaj termin do „przedłużenia” preferencji trwa do 20. lutego.

Osoby, które już skorzystały z ulgi w 2021 roku i w dalszym ciągu spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się do ZUS-u z wnioskiem. Jedyne co muszą zrobić to złożyć dokumenty rozliczeniowe, tj. formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II za styczeń 2022 roku.

Termin na złożenie stosownych dokumentów mija 20 lutego 2022 roku.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423).

 

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.