Podwyżka inflacyjna – Jak napisać podanie o podwyżkę wynagrodzenia w związku z inflacją?

Czym jest podwyżka inflacyjna i jak napisać podanie o podwyżkę inflacyjną? W dzisiejszych czasach możemy obserwować bardzo wysoki poziom inflacji. To sprawia, że zachowanie dostatniego poziomu życia staje się coraz trudniejsze. Nic więc dziwnego, że niemal każdy pracownik pracujący na etacie rozważa napisanie wniosku o podwyżkę inflacyjną. Czym w ogóle jest podwyżka inflacyjna i jak prawidłowo napisać podanie o podwyżkę wynagrodzenia w związku z inflacją?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o podwyżkę inflacyjną <– który pobierzesz tutaj.

Podwyżka inflacyjna – definicja

Przez inflację nasze pieniądze są o wiele mniej warte (spada siła nabywcza pieniądza). Wszystkie produkty stały się droższe, przez co wysokość naszego wynagrodzenia wystarcza na coraz mniej produktów.

Podwyżka inflacyjna wynagrodzenia pracowników pozwala na swojego rodzaju wyrównanie, uzyskanie dodatkowej puli pieniędzy, które pozwolą mniej więcej na zrównanie wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, w stosunku do obecnie obowiązujących cen.

Zatem celem podwyżki inflacyjnej jest zrekompensowanie straty wartości pieniądza o wskaźnik inflacji, w związku z galopującą inflacją.

Podwyżka inflacyjna bardzo często nazywana jest także waloryzacją wynagrodzenia pracownika.

Obliczenie podwyżki inflacyjnej jest bardzo proste. Wystarczy uzyskiwany dochód brutto powiększyć o obecnie obowiązujący poziom inflacji.

Podanie o podwyżkę inflacyjną- jak skutecznie je napisać?

Podanie o podwyżkę z tytułu inflacji składają pracownicy, którzy pracują w przedsiębiorstwie, gdzie podwyżka z powodu postępującej inflacji nie została uregulowana w wewnętrznym regulaminie pracy danej organizacji. Podanie składa się w celu umotywowania swojej potrzeby zwiększenia wynagrodzenia.

Podanie o podwyżkę inflacyjną powinno być dokumentem wysoce przemyślanym, sporządzonym niezwykle czytelnie i precyzyjnie. Wniosek o podwyżkę inflacyjną powinien być jednak przede wszystkim bardzo dobrze umotywowany. Najważniejsza jest więc część, która zawiera właściwą argumentację.

Jednym z najbardziej powszechnych argumentów jest silnie rosnąca inflacja. To jednak zazwyczaj nie przekona naszego pracodawcy do podwyższenia naszego wynagrodzenia. Warto więc użyć innego uargumentowania.

Jednym z najbardziej znaczących jest wnoszony przez pracownika coraz większy wkład do działalności firmy, co powinno zostać docenione i mieć przełożone na dodatek finansowe. We wniosku należy także podkreślić swój trud wkładany w pracę oraz zaangażowanie.

Dobrym argument będzie wysunięcie spostrzeżenia, że zakres obowiązków służbowych jest wciąż poszerzany, a do tego zwiększa się także poziom przedstawianych wymagań i oczekiwań. Ponoszenie większej odpowiedzialności za dane obszary działalności firmy to także doskonały argument, który pozwoli na zwiększenie szans w otrzymaniu podwyżki inflacyjnej.

Podanie o podwyżkę wynagrodzenia w związku z inflacją powinno być oparte przede wszystkim na konkretnych liczbach, które w najbardziej precyzyjny i dosadny sposób będą przestawiać użyte we wniosku argumenty. Warto więc pokazać w przygotowywanym wniosku, że dzięki włożonej przez pracownika pracy, wyniki firmy wzrosły o daną, konkretną wartość.

By doskonale zobrazować wysokość pobieranego wynagrodzenia, warto porównać uzyskiwaną kwotę do wartości rynkowych. W praktyce oznacza to, że warto przedstawić konkretne, średnie kwoty, które otrzymują inni pracownicy w naszym kraju zajmujący takie same stanowiska pracy. To jeden z tzw. ostatecznych, niepodważalnych argumentów, który niejednokrotnie przeważa szale w podjęciu decyzji o podwyżce inflacyjnej na naszą korzyść.

Wymogi formalne wniosku o podwyżkę inflacyjną

Wniosek o podwyżkę inflacyjną, oprócz tego, że powinien zawierać rozbudowaną część zawierającą najważniejsze uargumentowanie, to dodatkowo, a nawet przede wszystkim, powinien zachowywać wszelkie niezbędne elementy formalne. W praktyce oznacza to, że wniosek najlepiej jest sporządzić w formie wydrukowanej.

Co więcej, powinny się w nim znaleźć na samej górze data, adresat, a więc nasze dane, następnie odbiorca, a więc danej naszej firmy, z wymienieniem personalnym zarządu bądź dyrektora firmy. Co więcej, pismo powinno zostać opatrzone właściwym nagłówkiem, np. podanie o podwyżkę z tytułu inflacji.

Warto także na samym początku użyć zwrotu grzecznościowego, takiego jak np. zwracam się z uprzejmą prośbą. Treść powinna być przejrzysta, czytelna i zwarta. Każdy argument powinien być osobnym wypunktowaniem. Co najważniejsze, wniosek o podwyżkę inflacyjną powinien być opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem.

Bez zawartego podpisu dokument nie ma mocy prawnej. Jeśli więc decydujemy się na sporządzenie wniosku w postaci drukowanej, należy podpisać go odręcznie. Możemy także wysłać podanie o inflację drogą elektroniczną, jednak tylko w przypadku, gdy dysponujemy bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.

Podanie o podwyżkę przez inflację- jak może ustosunkować się pracodawca?

Jednoznacznie należy podkreślić, że w przepisach obecnie obowiązującego prawa nie ma zawartych żadnych uregulowań, które jasno wskazywałby, że każdy pracownik ma prawo uzyskać od swojego pracodawcy podwyżkę inflacyjną. Wewnętrzny regulamin pracy obowiązujący w danym przedsiębiorstwie to dokument, który może regulować takie kwestie.

Jeśli w regulaminie można odnaleźć zapis dotyczący podwyżki inflacyjnej, wówczas pracodawca ma obowiązek przyznać każdemu pracownikowi podwyżkę inflacyjną, jeśli zaistnieją ku takiemu zachowaniu właściwe przesłanki, a więc wysoki poziom inflacji.

Łatwo więc wywnioskować, że odpowiedź na pytanie, czy podwyżka inflacyjna jest obowiązkowa, zależy od tego, czy odnajdziemy w wewnętrznym regulaminie pracy taki zapis i dalsze uregulowania. Nie ma więc jednoznacznego uregulowania, które nakazywałoby przyznanie tego rodzaju dodatku do wynagrodzenia dla każdego pracownika.

Regulamin pracy jest dokumentem ogólnodostępnym. Jeśli chcemy napisać podanie o podwyżkę z tytułu inflacji, w pierwszej kolejności warto zapoznać się z wewnętrznym dokumentem naszej firmy, który jasno wskaże nam, czy pracodawca ma obowiązek przyznać nam podwyżkę inflacyjną, czy należy sporządzić właściwe podanie, które podniesie nasze realne szanse na uzyskanie dodatkowych pieniędzy w związku z szalejącą drożyzną.

Podsumowując

Niestety próżno szukać podwyżek inflacyjnych z inicjatywy samego pracodawcy, przecież wzrost wynagrodzeń to dla pracodawców kolejny koszt, który w obliczu wysokiej inflacji oraz widma kryzysu gospodarczego może doprowadzić do spadku obrotów, a co za tym idzie – i zysków w firmie.

Dlatego o podwyżki inflacyjne, czyli waloryzację wynagrodzeń walczyć muszą sami zainteresowani, a więc pracownicy zakładów pracy. Aby prawidłowo ustalić wysokość podwyżki inflacyjnej, należy wziąć pod uwagę wskaźnik inflacji za poprzedni okres, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wielu specjalistów uważa, że dostosowanie wysokości wynagrodzenia do aktualnej kondycji gospodarki w kraju niemal zawsze wiąże się ze wzrostem wydajności pracy i na takie stwierdzenie warto w podaniu się powołać.

Warto też zaznaczyć, że wzrost wynagrodzenia o wskaźnik inflacji może obejmować tylko stawkę wynagrodzenia zasadniczego, gdzie podwyżce nie podlegać będą np.:

  • nadgodziny,
  • praca w niedzielę i święta,
  • dodatkowe zmiany,
  • płatny urlop,
  • itp.

Ponieważ w Kodeksie pracy nie istnieje żaden przepis, który nakazywałby pracodawcom waloryzację wynagrodzeń, trzeba samemu walczyć o większe wynagrodzenie w ramach podwyżki inflacyjnej. Dostosowanie wysokości pensji do aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju będzie dobrem obopólnym, zyska na tym i pracownik i pracodawca.

Podwyżka inflacyjna pensji to dla pracowników oraz firmy, w której pracują – to właściwy ruch w stronę budowania dobrych relacji i podbudowywanie motywacji pracowników, co przełoży się na większe zyski firmy.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Jak napisać podanie o zmianę miejsca sanatorium?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium NFZ <--który pobierzesz tutaj. Czym jest leczenie sanatoryjne NFZ? Sanatorium to ośrodek leczniczy, który oferuje osobom potrzebującym zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne. Charakterystyczne dla sanatorium jest wykorzystywanie walorów naturalnych i rekreacyjnych danej miejscowości, jako dodatkowych elementów ułatwiających rekonwalescencję i wypoczynek. Działalność sanatorium sprowadza się do udzielania świadczeń zdrowotnych i wykorzystywania do tego celu warunków naturalnych uzdrowiska, na przykład wód zdrojowych czy leczniczego klimatu. Opieka w sanatorium jest całodobowa. Programy leczenia obejmują nie tylko zabiegi czy ćwiczenia, ale również edukację zdrowotną i świadczenia profilaktyczne.  Oferta sanatorium skierowana jest do osób zmagających się z problemami zdrowotnymi. Najczęściej są to pacjenci z chorobami przewlekłymi, wymagający rehabilitacji poszpitalnej, a także potrzebujący wsparcia w procesie odzyskiwania zdrowia i pełni sprawności po urazie lub chorobie. Sanatorium przysługuje osobom ubezpieczonym przez NFZ, ZUS lub KRUS.  Aby dostać się na leczenie sanatoryjne, należy uzyskać skierowanie od lekarza. Pobyt na podstawie skierowania może być bezpłatny lub częściowo odpłatny. Do sanatorium można zapisać się także w opcji pełnopłatnej - to rozwiązanie dostępne również dla osób, które nie są chore, ale chcą skorzystać z wypoczynku w uzdrowisku. Czy jest możliwość zmiany miejsca sanatorium Zgodnie z przepisami, ubezpieczeni nie mają możliwości zmiany miejsca sanatorium, jeśli korzystają z wyjazdu w ramach ubezpieczenia NFZ. Wynika to z faktu, że są oni kierowani do konkretnych placówek na podstawie swojego profilu leczenia. Określone schorzenia i dolegliwości leczy się w ośrodkach, które specjalizują się w danych zabiegach. Chory nie może więc wybierać dla siebie dowolnej placówki, na przykład takiej, która odpowiada mu ze względu na lokalizację.  W praktyce istnieje możliwość skontaktowania się z oddziałem NFZ w celu zmiany miejsca leczenia sanatoryjnego. Zmiana miejsca sanatorium ZUS jest dopuszczalna, ale ostateczną decyzję w tej sprawie podejmują pracownicy funduszu. Ponieważ to od ich dobrej woli zależy zmiana miejsca leczenia - w granicach możliwości z uwzględnieniem profilu leczenia - warto wystosować w tej sprawie pismo do właściwego oddziału NFZ i starannie je uzasadnić. Jak napisać wniosek o zmianę sanatorium? Wniosek o zmianę miejsca sanatorium powinien zawierać kilka elementów formalnych, charakterystycznych dla pism kierowanych do urzędów i instytucji państwowych. Niezbędne są w nim takie elementy jak: data i miejsce sporządzenia, dane wnioskodawcy, dane odbiorcy pisma, odpowiedni nagłówek, treść z uzasadnieniem, podpis świadczeniobiorcy. Do przygotowania dokumentu można wykorzystać nasz wzór pisma o zmianę miejsca sanatorium. Druk wystarczy wypełnić własnymi danymi i adekwatnym uzasadnieniem. Gotowe pismo, najlepiej wydrukowane i podpisane ręcznie, należy przesłać na adres właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ.  Jak uzasadnić zmianę miejsca sanatorium Pismo o zmianę miejsca sanatorium musi zostać uzasadnione za pomocą argumentów ważnych i obiektywnych. Wykazanie w nim, że kuracjusz nie lubi danego miasta czy regionu, raczej nie przekona pracowników oddziału NFZ do zmiany ustalonego już miejsca leczenia. [rada]Argumenty, na jakie warto się powołać, powinny mieć związek między innymi ze stanem zdrowia świadczeniobiorcy, ewentualnie z kosztami dojazdu, które ten pokrywa z własnej kieszeni.[/rada] Najczęściej, chorzy wskazują w swoim uzasadnieniu na: dużą odległość ośrodka lecznictwa od miejsca zamieszkania, konieczność odbycia trudnej podróży komunikacją publiczną, z licznymi przesiadkami, zły stan zdrowia utrudniający obycie samodzielnej podróży z bagażami, np. bóle pleców, bóle stawów, wysokie koszty odbycia podróży prywatnym samochodem, i tak dalej.  W takich okolicznościach pracownicy funduszu powinni przychylić się do prośby o zmianę miejsca leczenia, o ile będzie to możliwe (z uwagi na profil leczenia chorego). Jak zmienić termin leczenia sanatoryjnego? Podobnie jak niewykluczona jest zmiana miejsca leczenia sanatoryjnego po kontakcie z oddziałem NFZ, tak samo możliwa jest też zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ na wniosek zainteresowanego. W tym przypadku procedura jest jednak znacznie dokładniej uregulowana. Po pierwsze, ubezpieczony musi zwrócić potwierdzone skierowanie na leczenie sanatoryjne. Po drugie, musi dołączyć do zwrotu uzasadnienie z prośbą o zmianę terminu leczenia.  Należy pamiętać przy tym, że nie każdy argument przemawiający za zmianą terminu leczenia zostanie uznany za zasadny. Kuracjusz może liczyć na zmianę terminu w sytuacji, kiedy odbycie kuracji uniemożliwia mu na przykład: hospitalizacja, zły stan zdrowia, brak urlopu (odmowa pracodawcy), konieczność odbycia podróży służbowej, i tak dalej. Jeśli kuracjusz z powodu braku możliwości stawienia się w sanatorium we wskazanym terminie jedynie zwróci skierowanie na leczenie, trafi na koniec kolejki. Natomiast w przypadku uznania zwrotu za uzasadniony, NFZ wyznaczy dla kuracjusza nowy, najbliższy możliwy termin leczenia. Czy można pojechać do sanatorium z wybraną osobą? Wiele osób zastanawia się, czy istnieje możliwość wyjazdu do sanatorium ze wskazaną osobą, na przykład z małżonkiem. Tutaj również warto odnieść się do sposobu, w jaki kuracjusze kierowani się do konkretnych ośrodków lecznictwa, czyli do profilu leczenia. Jeśli profil ten pokrywa się w przypadku dwóch osób, to mogą one wnioskować o wspólny wyjazd, argumentując to między innymi podziałem kosztów dojazdu czy zapewnieniem sobie wzajemnej opieki. Rozpatrzenie wniosku jest kwestią uznaniową - zależy od decyzji pracowników NFZ. Podobne wzory pism: Rezygnacja z sanatorium NFZ Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ Odwołanie od skierowania do sanatorium wzór Wzór odwołania do sanatorium Jak złożyć wniosek do sanatorium razem z mężem? Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium

Jak odzyskać dokumenty od księgowej?

Niestety coraz częściej obserwować można bezprawne przetrzymywanie dokumentów księgowych. Jak odzyskać dokumenty od księgowej? Czy przepisy prawa przewidują sankcje za tego typu zachowania? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Ciekawi? Zaczynamy! Poniżej pobierzesz gotowy wzór wezwania do wydania dokumentów księgowych: [product id="19668"] Niewydanie dokumentów przez biuro rachunkowe - czy to działanie zgodne z literą prawa? Na samym wstępie należy zaznaczyć, że niewydanie dokumentów przez biuro rachunkowe jest działaniem bezprawnym. Nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia, które "wybieliłoby" biuro rachunkowe z takiego postępowania. Co najważniejsze, wiele przedsiębiorstw waha się, czy może ubiegać się o wydanie dokumentów swojej firmy w przypadku, gdy nie dokonało należnych uregulowań związanych z korzystaniem z usług księgowych. Doktryna prawa obiera jednoznaczne stanowisko, które wskazuję, że dokumenty księgowe są wyłączną własnością firmy, której dotyczą, nawet w przypadku, gdy należności finansowe dla biura rachunkowego nie zostały jeszcze w pełni uregulowane. [paragraf]Takie stanowisko wynika z art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, który jasno wskazuje, że dokumenty księgowe są wyłączną własnością firmy.[/paragraf] Niebagatelne znacznie odgrywa także art. 222 Kodeksu Cywilnego. Na jego podstawie właściciel firmy może żądać od osób, które faktycznie władają jego rzeczami, ich wydania. To właśnie ten artykuł stanowi bazowe uregulowanie prawne, dzięki któremu każdy z przedsiębiorców może ubiegać się w świetle prawa od biura rachunkowego, z którego usług korzystał odzyskania, wydania swoich dokumentów księgowych. Wezwanie do wydania dokumentów księgowych Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1977 roku Ordynacja podatkowa, strona, która pomimo prawidłowego wezwania do wydania dokumentacji księgowej nie wykonała swojego obowiązku, zostanie ukarana tzw. karą porządkową. Dotyczy to także biur rachunkowych, którym podatnik zlecił prowadzenie bądź przechowywanie dokumentów i ksiąg podatkowych. Wydanie dokumentów księgowych jest obowiązkiem biura i księgowej. Bezzasadne odmówienie okazania bądź nieprzedstawienie dokumentów w wyznaczonym terminie jest zachowaniem bezprawnym. Kara porządkowa nakładana jest przez właściwy miejscowo organ podatkowy. Wysokość kary porządkowej za nie okazanie bądź niewydanie dokumentów księgowych, co roku ulega podwyższeniu, analogicznie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych 2 kwartałach danego roku. [rada]Obecnie jej maksymalna wysokość to około 3000 zł.[/rada] Przestępstwo niewydania dokumentów księgowych Oprócz tego, że biuro rachunkowe, które nie wyda dokumentów księgowych, musi liczyć się z nałożeniem kary finansowej, to dodatkowo w świetle prawa, popełnia przestępstwo. Niewydawanie dokumentów księgowych może być jednoznacznie traktowane jako ich ukrywanie, co jest uregulowane w art. 276 Ustawy z dnia 1 września 1997 roku Kodeks Karny. Przepis prawa przewiduję, że: [paragraf]Niszczenie lub ukrywanie dokumentu bez prawa do jego rozporządzaniem Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.[/paragraf] Takie zachowanie jest więc przestępstwem, które karane jest karą grzywny, ograniczenia wolności bądź nawet pozbawienia wolności do lat 2. Warto zastanowić się także nad samym słowem "ukrycie". W doktrynie prawa jasno wskazuje się, że jest to uczynienie pewnego dokumentu niedostępnym dla osób, które mają prawo z nich korzystać. Bezprawne przetrzymywanie dokumentów księgowych jest więc sytuacją, która doskonale wpisuje się w to kryterium.  Złożenie zawiadomienia do prokuratury W związku z tym, że niewydanie dokumentów księgowych przez biuro rachunkowe jest przestępstwem, w celu ich odzyskania, jedną z dróg jest złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przez dane biuro rachunkowe przestępstwa, które wedle obecnie obowiązujących przepisów jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Co więcej, jest to przestępstwo, które ścigane jest z oskarżenia publicznego. Odzyskiwanie dokumentów księgowych na drodze sądowej Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest odzyskiwanie ksiąg rachunkowych naszej firmy na drodze sądowej. Działania na tzw. własną rękę, próby przekonania, rozmowy, negocjacje, pogróżki skierowane do biura zazwyczaj nie przynoszą żadnych pozytywnych skutków, a co gorsza, mogą doprowadzić jedynie do pogorszenia sytuacji. Jeśli więc po zakończeniu umowy z biurem rachunkowym nie otrzymujemy należnych nam dokumentów księgowych dotyczącej naszej firmy, wówczas należy w pierwszej kolejności wystosować tzw. przypomnienie, a więc wezwanie do wydania dokumentów księgowych. [uwaga]To swojego rodzaju ponaglenie dla biura rachunkowego, które przypomina, że istnieje prawny obowiązek zwrócenia wszelkiej dokumentacji.[/uwaga] Jeśli bezprawne przetrzymywanie dokumentów księgowych trwa nadal, pomimo poprawnie sporządzonego wezwania do wydania dokumentacji księgowej, wówczas należy wszcząć procedurę na drodze sądowej. Złożenie o zawiadomieniu popełnieniu przestępstwa do właściwej miejscowo prokuratury wszczyna proces, oddając naszą sprawę w ręce profesjonalnych organów ścigania. [informacja]Oczywiście warto też złożyć skargę na biuro rachunkowe < wzór skargi pobierzesz tutaj.[/informacja] Podsumowanie W dzisiejszych czasach oddawanie prowadzenia spraw rachunkowych w ręce profesjonalnego biura rachunkowego stało się powszechną praktyką. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na dużą oszczędność czasu oraz poczucie, że kwestie finansowe naszej firmy, prowadzone są zgodnie z prawem, solidnie i należycie. Niestety coraz częściej napotkać możemy sytuację niewydania dokumentów księgowych przez biura rachunkowego. Korzystając z dostępnych instrumentów prawnych, większość przypadków kończy się korzystnie dla firm, które zdecydowały się na korzystanie z usług biur rachunkowych.