Podanie o podwyżkę inflacyjną – wzór

(2 opinie klienta)

16.00 

Jak napisać podanie o podwyżkę inflacyjną? Rosnąca inflacja sprawia, że poziom życia wielu osób spada. Kiedy ceny rosną, a wynagrodzenie pozostaje na takim samym poziomie, coraz trudniej jest związać koniec z końcem. Większość pracowników rozważa więc prośbę o podwyżkę.

Należy wiedzieć, że teoretycznie podwyżka inflacyjna nie wymaga dodatkowych uzasadnień – już sam wzrost inflacji jest wystarczającym powodem dla podwyższenia pensji pracowników. Jak napisać skuteczny wniosek o taką podwyżkę?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o podwyżkę inflacyjną, którą pobierzesz powyżej.

Czym jest podwyżka inflacyjna?

Podanie o podwyżkę wynagrodzenia przez inflację wiąże się ze spadkiem wartości pieniądza. Kiedy siła nabywcza pieniądza spada, ceny rosną, a wynagrodzenie pozwala na zakup coraz mniejszej ilości produktów. Waloryzacji podlegają w takich okolicznościach między innymi emerytury, dlatego to również wynagrodzenie za pracę powinno zostać zwaloryzowane.

Podwyżka inflacyjna jest kwotą waloryzacji, czyli wyrównania wynagrodzenia o stopę inflacji. Dzięki podwyżce inflacyjnej wynagrodzenie zachowuje swoją wartość – można kupić za nie tyle samo produktów, co przed wzrostem inflacji.

Chociaż wynagrodzenie zwaloryzowane jest wyższe, to podwyżka ta pełni jedynie rolę wyrównania, przywracającą wynagrodzeniu jego pierwotną wartość.

W przypadku składania wniosku o podwyżkę inflacyjną pracownik nie musi zastanawiać się nad tym, jaką kwotę podać w swoim podaniu. Obliczenie podwyżki inflacyjnej polega na sprawdzeniu aktualnego poziomu inflacji. Jej wysokość wyrażona w procentach to wysokość procentowa podwyżki, o jaką mogą ubiegać się pracownicy.

Jak napisać podanie o podwyżkę?

Odpowiedź na pytanie „jak poprosić o podwyżkę inflacyjną?” niewiele różni się od odpowiedzi na pytanie, jak wnioskować o zwykłą podwyżkę. Niektórzy pracownicy nie mają problemu, aby z taką prośbą zwrócić się bezpośrednio do przełożonego.

Inni wolą uniknąć takiego stresu i przygotowują w swojej sprawie stosowne pismo. W niektórych przypadkach pisemny wniosek to jedyna droga – wiele zależy od regulaminu obowiązującego w zakładzie pracy.

Każdy wniosek o podwyżkę musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. W układzie jego treści powinno znaleźć się miejsce na:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
 • dane pracownika – wnioskodawcy,
 • dane pracodawcy – odbiorcy pisma,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść rozpoczynająca się od zwrotu grzecznościowego, uwzględniającą cel sporządzenia wniosku, a także uzasadnienie prośby,
 • podpis pracownika.

Podanie o podwyżkę inflacyjną lub dodatku inflacyjnego powinno być dokumentem przejrzystym, rzeczowym, krótkim, ale treściwym. Należy obowiązkowo opatrzyć je swoim czytelnym podpisem.

Pismo najłatwiej jest przygotować w oparciu o nasz wzór podania o podwyżkę inflacyjną, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Czy uzasadnienie podania o podwyżkę inflacyjną jest konieczne?

Pracownikom zawsze zależy na tym, aby ich wniosek o podwyżkę okazał się skuteczny. Często złożenie takiej oficjalnej prośby to jedyna szansa na podwyższenie pensji, dlatego nikt nie chce jej zaprzepaścić, ani tym bardziej doprowadzić takim pismem do swojego zwolnienia.

Dobrym rozwiązaniem jest zbiorowe podanie o podwyżkę inflacyjną. Pismo złożone grupowo ma większą moc – pracodawcy trudniej jest je zignorować. Poza tym przełożony może obawiać się, że zrzeszeni w tej sprawie pracownicy grupowo złożą również wypowiedzenie umowy o pracę.

Kluczowe jest też uzasadnienie wniosku o podwyżkę. Samo wskazanie, iż inflacja wzrasta, a coraz wyższe ceny powodują pogorszenie jakości życia, często nie jest wystarczającym argumentem. Należy pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku automatycznego waloryzowania wynagrodzeń o wskaźnik inflacji.

Co więcej, jego koszty również rosną, zatem on także ponosi straty w związku z galopującą inflacja. Warto zadbać więc, aby podanie o podwyżkę inflacyjną zostało umotywowane nie tylko rosnącymi kosztami utrzymania, ale również czynnikami, które mają znaczenie dla pracodawcy i jego firmy.

Jak każdy dobry wniosek o podwyżkę, również podanie o podwyżkę inflacyjną, może zawierać takie argumenty jak:

 • zwiększanie zakresu obowiązków pracownika bez podwyższania wynagrodzenia (bez premii),
 • stałe podnoszenie kwalifikacji,
 • ponoszenie większej odpowiedzialności,
 • osiąganie sukcesów, które przynoszą firmie zyski,
 • wyróżnianie się na tle innych pracowników jakością wykonywanej pracy, kompetencjami, doświadczeniem, stażem pracy.
W piśmie można odnieść się też do wysokości wynagrodzeń w innych zakładach pracy na takich samych stanowiskach, uprzednio je uśredniając.

Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia podwyżki inflacyjnej?

Przepisy kodeksu pracy nie narzucają na pracodawców obowiązku waloryzowania wynagrodzeń o wskaźnik inflacji. Takie zasady mogą zostać ujęte w wewnętrznym regulaminie przedsiębiorstwa, choć również nie ma takiego prawnego obowiązku.

Jeśli regulamin zawiera zapisy dotyczące podwyżki inflacyjnej, to należy się ona każdemu pracownikowi. Kiedy inflacja osiąga określony poziom, powinna nastąpić waloryzacja wynagrodzenia.

Informacje na temat waloryzacji płacy można znaleźć zatem jedynie w regulaminie zakładu pracy. Rzadko jednak pojawiają się tam stosowne zapisy dotyczące inflacji.

Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, dlatego przed wystąpieniem z pismem o podwyżkę, mimo wszystko warto się z nim zapoznać. Jego postanowienia mogą zawierać też informacje o prawidłowych sposobach wnioskowania o podwyżki inflacyjne.

Waloryzacja wynagrodzenia a korzyści dla pracodawcy

Jak zostało wspomniane, pracodawcy również tracą na inflacji, a podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników to dla nich kolejny koszt, który może doprowadzić nawet do upadku firmy.

Mimo to, dostosowanie wysokości wynagrodzenia do sytuacji panującej na rynku może być dla pracodawcy również korzystnym rozwiązaniem.

Kiedy pracownik otrzymuje podwyżkę, jest zmotywowany do świadczenia pracy na wyższym poziomie. To może przełożyć się natomiast na wymierne korzyści dla pracodawcy – na zyski firmy. Jeśli podwyżki zostaną dostosowane do sytuacji gospodarczej w sposób racjonalny, może skorzystać na tym w równej mierze pracownik i pracodawca.

Słowem podsumowania

Niestety w Kodeksie pracy nie znajdziemy żadnego przepisu, który nakazywałby pracodawcom waloryzację wynagrodzeń, dlatego to na pracowniku ciąży obowiązek ubiegania się o podwyżkę wynagrodzenia z powodu postępującej inflacji.

Warto przy tym zaznaczyć, że podwyżka inflacyjna wynagrodzenia może (lecz wcale nie musi) obejmować tylko stawkę wynagrodzenia zasadniczego, pomijając nadgodziny, dodatkowe obowiązki, dyżury, pracę w niedziele i święta albo płatny urlop.

Podwyżka inflacyjna wynagrodzenia to naprawdę dobry krok ze strony pracodawcy w stronę budowania dobrych relacji z pracownikami. Podniesienie wynagrodzenia o wskaźnik inflacji buduje pozytywny wizerunek pracodawcy i ociepla stosunki w zakładzie pracy.

Jednak jakby na to nie patrzeć, dostosowanie wysokości pensji do aktualnej kondycji gospodarki w kraju powinno być naturalnym krokiem, a także obowiązkiem ze strony pracodawcy, bo malejąca siła nabywcza pieniądza przy rosnącej inflacji bardzo irytuje pracowników wykonujących swoje obowiązki, co oznacza zmniejszenie ich produktywności, co z kolei przekłada się na zmniejszenie dochodów firmy.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (2)

2 komentarze

Podanie o podwyżkę inflacyjną – wzór
 1. Szybko i bezproblemowo, dobry i rozbudowany wzór podania, pozdrawiam i oczywiście polecam.

 2. Polecam.