Praca w porze nocnej  

Praca od 8 do 16 to marzenie większości osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Jednak zdarza się, że konieczna jest praca w nocy. Kiedy ma miejsce praca w porze nocnej? Jak powinna być wynagradzana taka praca?

Według polskiego prawa pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700.

 A co jeśli nie pracujemy stricte od 21 do 7 rano, tylko na przykład od 18 do 1 w nocy?

Otóż pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej (czyli między rzeczoną 21 a 7 rano) lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. Pracując więc od 18 do 1 w nocy, pracujemy w porze nocnej.

Ile można pracować na zmianę nocą?

W nocy nie można pracować dłużej niż 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje się prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. (W przypadku nadgodzin sprawdź co piszemy tutaj)

 Kto może tak pracować?

Wykaz prac, które powinny/mogą pracować w nocy określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli taka organizacja nie występuje, pracodawca zasady takiej pracy ustala z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Oczywiście należy uwzględnić ochronę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Dłużej niż 8 godzin. jeśli to konieczne w trybie nocnym pracować mogą pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, jak również pracownicy, którzy w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii zobowiązani są pracować.

 Jakie wynagrodzenie?

 Osoba, która wykonuje pracę w porze nocnej powinna otrzymać dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

O pracy w niedziele i święta przeczytasz tutaj

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Żaneta Pilarska-Czeluśniak
Dziennikarz i redaktor, od lat związana z branżą prawniczą i finansową.