Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego

Zdarza się, ze kobieta, która przebywa na urlopie macierzyńskim wyraża chęć wcześniejszego powrotu do pracy. Czy może to zrobić? Na jakich zasadach może mieć miejsce rezygnacja z urlopu macierzyńskiego?

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wskazuje, że pracownikowi, w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu przysługuje od do 37 tygodni (w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie) urlopu. Przed porodem wykorzystać można dodatkowo 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Natomiast po porodzie przysługuje urlop macierzyński, który był niewykorzystany przed porodem.

Kiedy można wrócić i na jakich zasadach?

Jednak po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, pracownica może zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy.

Muszą zostać jednak spełnione pewne przesłanki:

  • Część urlopu, która pozostała musi zostać wykorzystana przez ojca dziecka,
  • Przez ten czas osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Prawa i obowiązku ojca

Ojcu, który wychowuje dziecko przysługuje, jeśli matka zrezygnowała z urlopu macierzyńskiego prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną. Tym samym on pobiera zasiłek macierzyński przez pozostałą część czasu.

Jeśli natomiast pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, chce z niego zrezygnować. Pozostałą część urlopu, wraz z zasiłkiem macierzyńskim może wykorzystać jeśli nie ojciec – inny członek najbliższej rodziny.

Formalności

Aby powrócić do pracy pracownica powinna złożyć pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego. Musi to nastąpić w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

O urlopie rodzicielskim przeczytasz tutaj

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

 

Redaktor
Redaktor