Rozwód z prawnego punktu widzenia. Od czego zacząć przygotowania do rozwodu? Praktyczne wskazówki radcy prawnego

Rozwód jest definitywnym rozwiązaniem małżeństwa. A same sprawy rozwodowe są niejednokrotnie bardzo trudne oraz z reguły stresogenne dla obu stron postępowania. W Polsce rozwód może nastąpić wyłącznie na mocy wyroku sądu okręgowego. Procedura rozwodowa powinna być dobrze przygotowana i indywidualnie dopasowana do każdej osoby. Tylko w ten sposób i dzięki doświadczeniu oraz wsparciu adwokata można pod względem prawnym przebrnąć przez ten bardzo trudny etap w życiu.
Zamówienia publiczne

Polaków sprawy rozwodowe

Tylko w I połowie 2021 r. do sądów okręgowych w całej Polsce wpłynęło 38 662 spraw o rozwód w pierwszej instancji. To o niespełna 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Kiedy było ich 34 051. W całym 2020 roku zawarto w naszym kraju prawie 150 000 związków małżeńskich. Ponad 50 000 małżeństw zostało rozwiązanych przez rozwód.

Od czego zacząć przygotowania do rozwodu?

Rozważając decyzję o rozwodzie, należy zawsze skorzystać z porady profesjonalnego prawnika radcy prawnego. Praktykuje on w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Tak, jak nie ma dwóch takich samych małżeństw. Tak również nie będzie dwóch takich samych spraw rozwodowych.

Aby się rozwieść, konieczne jest złożenie pozwu rozwodowego we właściwym sądzie okręgowym. Pozew o rozwód powinien być profesjonalnie sporządzony. Musi być indywidualnie dopasowany do sytuacji faktycznej oraz prawnej osoby chcącej się rozwieźć.

Z tego też powodu nie istnieje uniwersalny wzór takiego dokumentu. Pozew powinien przygotować radca prawny lub adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych.

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach do sądu okręgowego. Właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie. Jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa.

W przypadku braku takiej podstawy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej. A gdy i ta okoliczność nie może zostać spełniona, wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej.

Długość postępowania w sprawie rozwodowej

Jak długo trwają sprawy rozwodowe? Długość postępowania w sprawie rozwodowej uzależniona jest od wielu czynników. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie trwają najkrócej i najczęściej kończą się na pierwszej rozprawie. Wówczas można uzyskać rozwód bardzo szybko (nawet i w 3 – 4 miesiące).

Sprawy z orzekaniem o winie trwają zdecydowanie dłużej. Jeżeli strony przedstawiają liczne dowody, celem wykazania winy przeciwnika, to sprawy takie mogą trwać wiele miesięcy, a nawet kilka lat.

Polecany prawnik w Rzeszowie

LEGAL.F KANCELARIA Radca Prawny Paulina Fiejdasz to bogate doświadczenie, poparte długoletnią praktyką w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W tym w sprawach rozwodowych. Prawnik Rzeszów w osobie pani mecenas Pauliny Fiejdasz.

To wnikliwa analiza sytuacji faktycznej oraz prawnej Klienta, oraz umiejętne dobranie metod, oraz środków działania, a także sprawne przeprowadzenie postępowania, w sposób bezpieczny i w jak najlepszym interesie Klienta.

Polecane wzory pism:

Admin
Admin

więcej porad

Urlop przedsiębiorcy – czy Polski Ład pozwoli im odpocząć?

Zasadą jest, że przedsiębiorca nie ma czasu chorować. W Polsce nie ma również czasu odpoczywać. Mimo ogromnych i rozbuchanych wszędobylskich programów socjalnych, osoby odpowiedzialne przeszło za połowę polskiego PKB nie mogą liczyć na chwilę wytchnienia. [reklama-ads] I nie chodzi tu nawet o wypłacanie ze Skarbu Państwa wynagrodzenia za czas wakacji, ale przynajmniej zwolnienie ze składek ZUS w czasie, kiedy przedsiębiorca nie prowadzi realnie swojej działalności. Poniżej omówimy pokrótce jak wygląda urlop przedsiębiorcy w obowiązującym porządku prawnym. Urlop przedsiębiorcy a wakacje  Tutaj nie ma raczej większych zaskoczeń – przedsiębiorcy urlop wypoczynkowy się nie należy. Oczywiście nikt nie zabrania osobie samozatrudnionej zorganizować sobie kilka czy kilkanaście dni wolnego. Jednakże w tym czasie pozostanie ona bez dochodu, lecz z wszelkimi obciążeniami podatkowymi. Powyższe wynika niejako z przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 152 KP pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Przedsiębiorcy mimo, iż pracują nie są pracownikami. [reklama-ads] Przy działalności gospodarczej stosunek pracy nie istnieje, zatem nie ma przesłanki pozwalającej nabyć prawo do urlopu. Potwierdził to zresztą Sąd Najwyższy podkreślając, iż „prawo do urlopu przysługuje pracownikowi, a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy bez względu na podstawę prawną jej powstania.” (por. wyr. z 29.03.2001r., sygn. I PKN 336/00). Samozatrudnienie ma jeszcze jeden minus w kwestii urlopu wypoczynkowego - czas prowadzenia własnej firmy nie jest zaliczane do stażu pracy wymaganego przy obliczaniu wymiaru urlopowego w pracy na etacie. W zależności od stażu pracy ilość dni płatnego urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni. Przechodząc z przedsiębiorczości do pracy na umowie, samozatrudniony nie ma naliczonego stażu pracy potrzebnego do zyskania prawa do wyższego wymiaru urlopowego, tj. 26 dni. Przywilej ten musi wypracować sobie dopiero na umowie o pracę. Zobacz także: Co składa się na cenę profesjonalnego tłumaczenia prawniczego?  Urlop przedsiębiorcy w czasie choroby [reklama-ads] Urlop chorobowy przysługuje przedsiębiorcy w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarza. Aby jednak móc otrzymywać świadczenie chorobowe, przedsiębiorca musi opłacać dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe w ZUS. Składki te muszą być opłacane terminowo i nieprzerwanie. Brak terminowości w opłacaniu składek powoduje utratę prawa do zasiłku na okres 3 miesięcy. Warto dodać, że prawo do urlopu uzyskuje się dopiero po 90 dniach systematycznego opłacania składek. Okres ten stanowi tzw. okres wyczekiwania, w czasie którego ZUS nie wypłaci zasiłku w czasie niezdolności do pracy osoby samozatrudnionej. Zasada ta jednak nie obowiązuje, jeśli przedsiębiorca był już wcześniej ubezpieczony z innego tytułu i kontynuuje owe ubezpieczenie w ramach prowadzonej działalności. Przerwa między ubezpieczeniem nie może być jednak dłuższa aniżeli 30 dni. [reklama-ads] [rada]Minimalna wymagana składka chorobowa to 87,05 zł. W przypadku choroby samozatrudniony może liczyć na zasiłek w wysokości około 82 zł dziennie.[/rada] Urlop macierzyński i rodzicielski Urlop macierzyński i rodzicielski dla samozatrudnionych kobiet jako taki nie istnieje. Istnieje jednak zasiłek macierzyński, który obejmuje okres trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Tak jak przy urlopie chorobowym, na zasiłek macierzyński mogą liczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie opłacali składki na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku samozatrudnionych kobiet nie obowiązuje okres wyczekiwania (90 dni). Świadczenie to przysługuje już od pierwszego dnia opłacania składek. Zasiłek macierzyński w części jest świadczeniem obowiązkowym. Obligatoryjny okres trwa 14 tygodni, po nim samozatrudniona kobieta może zrezygnować ze świadczenia przekazując pozostałą część urlopu pracującemu lub prowadzącemu własną działalność ojcu dziecka. [reklama-ads] Przedsiębiorcza matka ma prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego w takim samym zakresie czasowym jak pracownik etatowy. Jest to odpowiednio: 20 tygodni w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; 31 tygodni w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci; 33 tygodnie w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci; 35 tygodni w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci; 37 tygodni w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci. Po okresie urlopu macierzyńskiego przedsiębiorcom przysługuje urlop rodzicielski, przez który mogą oni w dalszym ciągu pobierać zasiłek macierzyński. Urlop rodzicielki trwa: 32 tygodnie w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, lub 34 tygodnie w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci. [reklama-ads] Wysokość zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego zależy od momentu złożenia deklaracji w przedmiocie chęci skorzystania z urlopów: jeżeli w ciągu 21 dni od porodu matka złoży do ZUS deklarację chęci skorzystania od razu z zasiłku przez okres 52 tygodni (urlop macierzyński i rodzicielski) zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% podstawy; z kolei jeżeli w wyżej wskazanym okresie deklaracja ta nie zostanie złożona, to przez okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego kobieta będzie otrzymywać zasiłek w wysokości 100% podstawy, zaś przez okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego zasiłek będzie wynosić 60% podstawy. Urlop ojcowski Przedsiębiorczy ojcowie mają prawo do 14. dni urlopu ojcowskiego. Urlop ten można wykorzystać w ciągu 24 miesięcy od narodzin dziecka. Warunkiem otrzymania zasiłku jest oczywiście regularne odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe. W tym wypadku również nie obowiązuje okres wyczekiwania. Urlop wychowawczy [reklama-ads] Urlop wychowawczy to nic innego jak zawieszenie działalności gospodarczej, które przy wychowaniu dziecka może trwać do 3 lat, bez konieczności wykreślenia działalności z rejestru. Okres zawieszenia może być nieprzerwany lub podzielony na części. W czasie jego trwania przedsiębiorca nie otrzymuje żadnego świadczenia, przy czym zawieszony zostaje również jego obowiązek wobec ZUS. Aby skorzystać z urlopu wychowawczego wystarczy, aby osoba samozatrudniona złożyła wniosek na formularzu CEIDG-1, w którym zaznaczy, że zawieszana działalność w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Ulga na wypoczynek Ulga na wypoczynek – taki projekt nowelizacji Prawa przedsiębiorców pojawił się na początku roku 2021. Nie wprowadzono go razem z Polskim Ładem, toteż należy przyjąć, iż „utknął” w zamrażarce sejmowej. [reklama-ads] Wskazana instytucja jest pomysłem senatu, zgodnie z którym samozatrudnieni mieli otrzymać ulgę w postaci możliwości obniżenia do połowy wysokości składek na ubezpieczenie społeczne w okresie 14 dni w roku. Warunkiem skorzystania z ulgi ma być prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy. W momencie zgłoszenia wniosku przychód z ostatniego półrocza nie mógłby przekraczać 60 tys. zł. Z ulgi nie skorzystają płatnicy KRUS-u. Jest to całkiem dobry pomysł dla samozatrudnionych planujących, choć chwilę odetchnąć od pracy. Czy ulga na wypoczynek wejdzie w życie, czas pokaże. [reklama-ads]

Polski Ład – w jaki sposób będzie ustalana składka na ubezpieczenie zdrowotne?

Polski Ład - wysokość składki Podstawą opodatkowania w przypadku skali podatkowej jest dochód osiągnięty w ramach prowadzonej działalności. Podatnik rozlicza osiągnięte w ramach działalności przychody i pomniejsza je o odpowiadające im koszty uzyskania przychodów, tj. wydatki, jakie poniósł na swoje przedsiębiorstwo. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami stanowi dochód (tzw. zysk netto). [reklama-ads] Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2022 r. wynosi 9% dochodu z działalności gospodarczej ustalonej na rok kalendarzowy. Widoczne jest tu zatem odejście od obowiązującej dotychczas składki zdrowotnej wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – obecnie jest ona uzależniona od realnego dochodu.   [rada]Mimo że podstawą dla obliczenia składki zdrowotnej stanowi dochód z działalności gospodarczej, to składka zdrowotna nie może być mniejsza od opłacanej w ramach minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku. Wynagrodzenie minimalne brutto od 1 stycznia 2022 r. wynosi 3.010,00 zł, zatem minimalna wysokość składki to 270,90 zł miesięcznie (9% z kwoty 3.010,00 zł).[/rada] Zobacz także: Co składa się na cenę profesjonalnego tłumaczenia prawniczego?  Podstawa obliczania [reklama-ads] Obliczenie podstawy opodatkowania według skali podatkowej następuje według następującej zależności: dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym rozumiany jako różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami; dochód pomniejszany jest o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów, poniesionych od początku roku. Następnie dochód powinien być pomniejszony o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach. Dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Składkę zdrowotną za styczeń 2022 r. obliczamy na starych zasadach. Wobec faktu, że zasady Polskiego Ładu wchodzą od 1 lutego 2022 r., na wysokość składki za luty 2022 r. wpływ ma dochód uzyskany w styczniu 2022 r. [pomoc]Przykład: [reklama-ads] Przedsiębiorca A prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowane są według zasad ogólnych. W styczniu 2022 r. przychód z działalności wyniósł 5.000,00 zł, w lutym 9.000,00 zł, a w marcu 13.000,00 zł. Koszty jakie przedsiębiorca A poniósł w styczniu to 4.000,00 zł, w lutym – 2.000,00 zł, w marcu – 8.000,00 zł. Obliczenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: za styczeń: obliczana na zasadach obowiązujących w grudniu 2021 r.; za luty: obliczamy od minimalnego wynagrodzenia, tj. od kwoty 3.010,00 zł, ponieważ dochód ustalony za styczeń (5.000,00 zł – 4.000,00 zł = 1.000,00 zł) będzie niższy od minimalnego wynagrodzenia; za marzec: jest to kwota dochodu za luty, tj. 7.000,00 zł, obliczony w sposób: suma przychodów za styczeń i luty minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, zatem: (5.000,00 zł + 9.000,00 zł) – (4.000,00 zł + 2.000,00 zł) – 1.000,00 zł = 7.000,00 zł; za kwiecień: jest to kwota dochodu  za marzec, tj. 5.000,00 zł, ustalona w sposób: suma przychodów za styczeń, luty i marzec minus suma kosztów za te miesiące minus dochód za miesiące poprzednie, czyli: (5.000,00 zł + 9.000,00 zł + 13.000,00 zł) – (4.000,00 zł + 2.000,00 zł + 8.000,00 zł) – (1.000,00 zł + 7.000,00 zł) = 5.000,00 zł.[/pomoc] Polski Ład - termin opłacania składek [reklama-ads] Zmianie ulegnie także termin, w jakich należy uiszczać składkę zdrowotną – dla skali podatkowej termin ten zostanie wydłużony do 20 dnia miesiąca następnego (tj. za luty 2022 r. składka będzie płatna do 20 marca 2022 r.). Roczna podstawa obliczania Pewnego rodzaju novum stanowi wprowadzenie zasady rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki nadal będą obliczane od miesięcznej podstawy wymiaru, ale po zakończonym roku, przedsiębiorca dodatkowo będzie ustalał wysokość składki od rocznej podstawy jej wymiaru. Obliczona w ten sposób składka roczna będzie wyższa lub niższa w stosunku do sumy opłaconych składek miesięcznych. Jeśli suma składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłaconych w ciągu roku, jest wyższa od rocznej podstawy wymiaru ustalonej składki, przedsiębiorcy będzie przysługiwał zwrot nadpłaty. Sytuacja taka będzie miała miejsce np. w chwili osiągnięcia straty na koniec roku podatkowego i odprowadzania składek w kwocie wyższej niż minimalna. [pomoc]Przykład: [reklama-ads] Przedsiębiorca B prowadził działalność od 1 marca do 31 grudnia 2022 r. Za ten rok uzyskał dochód w wysokości 28.900,00 zł. Suma minimalnego wynagrodzenia za 10 miesięcy w 2022 r. wyniosła 30.100,00 zł (10 x 3.010,00 zł), dlatego roczna składka przedsiębiorcy B wyniesie 2.709,00 zł (30.100,00 zł x 9%).[/pomoc] O zwrot nadpłaconej składki można wystąpić w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego, czyli do końca maja danego roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane! Nie taki diabeł straszny? Ciężko jest o jednoznaczną ocenę poczynionych przez ustawodawcę zmian legislacyjnych. Można poczynić nieśmiałą tezę, że dla mikroprzedsiębiorców rozpoczynających lub „rozkręcających” swoją działalność w 2022 r., skala podatkowa oraz de facto podatek ukrywający się w składce zdrowotnej będzie miał znacznie korzystniejszy wymiar, niż dotychczasowe rozwiązania. Przedsiębiorcy stawiający swoje pierwsze kroki w szeroko pojętym biznesie, na początku swojej ścieżki często muszą mierzyć się ze znacznie większymi wydatkami, niż pozyskiwanymi dochodami. [reklama-ads] Nałożenie na nich  dziewięcioprocentowej stawki tytułem ubezpieczenia zdrowotnego, przy jednoczesnym osiąganiu niskiego dochodu będzie gwarantowało względną stabilność gospodarczą – nie będą już zobligowani do uiszczania nałożonej z góry składki zdrowotnej. Na marginesie należy wskazać, że tzw. mały ZUS wynosił do tej pory 647,59 zł.