Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży? Prawo do przerwania urlopu wychowawczego i powrotu do pracy ma każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik może wrócić z urlopu wychowawczego w dowolnym czasie za zgodą pracodawcy, a także bez jego zgody, jeśli zawiadomił go uprzednio o swoim zamiarze.

Przepisy te dotyczą także kobiet, które w trakcie urlopu wychowawczego zaszły w ciążę. Jak prawidłowo napisać wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Przerwanie urlopu wychowawczego a przepisy prawa pracy

O tym, że pracownik ma prawo zrezygnować z trwającego urlopu wychowawczego, mówi art. 186 Kodeksu pracy, w brzmieniu:

Art. 1863.  Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,

2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Zatem pracownik może zakończyć urlop wychowawczy i wrócić do pracy w dowolnym momencie, jeśli dogada się z pracodawcą. Jeżeli zaś pracodawca nie zgadza się na takie rozwiązanie, to pracownik nadal może zakończyć urlop wychowawczy wcześniej, ale powinien zawiadomić o swoim zamiarze pracodawcę na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem powrotu do pracy.

Wystarczy, że złoży wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego, którego przełożony nie może nie uwzględnić.

Dokładnie te same przepisy stosuje się w przypadku kobiet ciężarnych. One również mogą złożyć pismo, jakim jest rezygnacja z urlopu wychowawczego z powodu ciąży, a pracodawca nie może takiego wniosku odrzucić.

Czy warto przerwać urlop wychowawczy z powodu ciąży?

Kobieta, która rozważa, czy wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży to dobre rozwiązanie, powinna pamiętać, że ma przed sobą trzy opcje:

  1. Pierwsza to pozostanie na urlopie wychowawczym, przy czym, jeśli skończy się on przed dniem porodu, ciężarna będzie musiała wrócić do pracy. Aby tego uniknąć, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, jednak takie wystawiane jest tylko wtedy, kiedy istnieją ku temu wskazania medyczne.
  2. Druga to skorzystanie z urlopu rodzicielskiego.
  3. Trzecia to zakończenie urlopu wychowawczego i powrót do pracy, a jeśli ciąża będzie zagrożona, przedłożenie zwolnienia lekarskiego i otrzymywanie wynagrodzenia chorobowego. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że okres pobierania zasiłku chorobowego wlicza się do stażu pracy, na podstawie którego naliczany jest należny urlop wypoczynkowy.

Kwestia wyboru sprowadza się przede wszystkim do finansów. Zajście w ciążę na urlopie wychowawczym nie sprawia, że urlop ten zostaje automatycznie przerwany. Kobieta ma prawo zadecydować, czy chce pozostać na urlopie wychowawczym, czy zakończyć go i podjąć inne działania.

Powinna więc dobrze przemyśleć swoją sytuację i porównać, co będzie dla niej korzystniejsze – pobieranie zasiłku chorobowego, pobieranie wynagrodzenia za pracę czy pozostawanie na bezpłatnym urlopie wychowawczym i pobieranie przysługujących zasiłków.

Jak zakończyć urlop wychowawczy z powodu ciąży?

Nie ma niczego trudnego w procesie zakończenia urlopu wychowawczego z powodu ciąży. Jeśli kobieta decyduje się na takie rozwiązanie, powinna wiedzieć, że obowiązują ją wspomniane przepisy Kodeksu pracy.

W przypadku powrotu pracownica ma możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego. Może więc wrócić do pracy, aby zaraz później przedłożyć zwolnienie lekarskie obowiązujące do dnia porodu, a następnie skorzystać kolejno z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

Wniosek o rezygnacja z urlopu wychowawczego z powodu ciąży nie musi być uzasadniony, to znaczy, że kobieta nie ma obowiązku zamieszczania w nim informacji o tym, że jest w ciąży.

Warto pamiętać jedynie, aby takie pismo wnieść na co najmniej 30 dni przed planowanym powrotem do pracy, ponieważ pracodawca nie ma obowiązku przyjmować ciężarnej na poprzednie stanowisko w momencie wniesienia wniosku. Może odłożyć przerwanie urlopu wychowawczego o wspomniane 30 dni.

Zakończenie urlopu wychowawczego

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zakończeniu urlopu wychowawczego, pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli nie jest to możliwe, to powinien przyjąć pracownika na stanowisko równorzędne lub na stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym.

Przepisy mówią również o tym, że wynagrodzenie dla pracownika powracającego z urlopu wychowawczego nie może być niższe niż wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem.

Pytanie brzmi, czy pracownica powinna poinformować pracodawcę o tym, że rezygnuje z urlopu wychowawczego z powodu ciąży. Pod pewnymi względami jest to rozwiązanie korzystniejsze, ponieważ ciężarne objęte są szczególną ochroną Kodeksu pracy.

Pracodawca, który ma świadomość, że pracownica jest w ciąży, musi traktować ją zgodnie z przepisami, czyli zagwarantować jej odpowiednią ilość przerw, a także nie nakładać na nią obowiązków, które mogłyby ciąży zaszkodzić.

Jak zostało wspomniane, w uzasadnionych przypadkach ciężarna może wrócić do pracy z urlopu wychowawczego dosłownie na jeden dzień, a następnie przedłożyć zwolnienie lekarskie i przejść na urlop chorobowy. Otrzyma wtedy wynagrodzenie chorobowe, które przez pierwsze 33 dni wypłacać będzie pracodawca, a przez pozostały okres ZUS.

Poród na urlopie wychowawczym

Co, jeśli kobieta nie przerwie urlopu wychowawczego w trakcie ciąży i urodzi dziecko, przebywając na takim urlopie? Również w tym przypadku pracownica ma przed sobą kilka rozwiązań.

  1. Może pozostać na urlopie wychowawczym.
  2. Może przerwać urlop wychowawczy i skorzystać z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego.

Poród nie przerwie urlopu wychowawczego automatycznie, dlatego ponownie to od decyzji kobiety zależy, czy zakończy go, czy będzie kontynuowała urlop bezpłatny. Co ciekawe, nawet jeśli kobieta pozostanie na urlopie wychowawczym, to otrzyma należny jej zasiłek macierzyński.

Wybór nie jest tu więc kwestią sprowadzającą się do finansów. Mimo wszystko większość kobiet decyduje się jednak przerwać urlop wychowawczy i skorzystać najpierw z urlopu macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego czy ponownie wychowawczego.

Kilka słów na koniec

Ciąża na wychowawczym – to zdecydowanie się na drugie dziecko, przebywając w tym samym czasie na urlopie wychowawczym, który może maksymalnie trwać 36 miesięcy.

Jak pokazuje życie, ciąża na urlopie wychowawczym to dość częsta sytuacja wielu kobiet przybywających na urlopie, który wykorzystuje się w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, który zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy.

Decyzja o podjęciu starań na drugie dziecko w okresie urlopu wychowawczego najczęściej uwarunkowana jest tym, aby między dziećmi nie dochodziło do zbyt dużej różnicy wieku.

Najlepiej, kiedy różnica wieku między dziećmi wynosi rok lub 2 lata, dzieci wtedy będą razem dorastać, razem bawić się i razem poznawać świat, a rodzice nie będą musieli przechodzić przez proces wychowywania dzieci wielokrotnie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży – wzór