Składki ZUS dla przedsiębiorców

Składki ZUS są jedną z danin, jakie musi opłacać każdy przedsiębiorca. Jedni płacą je jedynie za siebie, inni również za swoich pracowników. Na nieszczęście osób prowadzących działalność gospodarczą wysokość składek zależna jest od wysokości płacy minimalnej. A ta, jak wiadomo, wzrasta co roku. Ile wyniesie mały i standardowy ZUS dla przedsiębiorców w 2021 roku?
Składki ZUS

Składki ZUS obejmują ubezpieczenia zdrowotne oraz społecznego – emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca płaci pełny ZUS, ponosi koszty składek na Fundusz Pracy. Od stycznia 2021 roku następuje wzrost płacy minimalnej, co przełoży się na wzrost wysokości omawianych składek.

Zarówno preferencyjne jak i standardowe składki oblicza się, przemnażając daną podstawę przez poniższe wartości procentowe:

 • 19,52% podstawy – ubezpieczenie emerytalne;
 • 8,00 % podstawy – ubezpieczenie rentowe;
 • 2,45% podstawy – ubezpieczenie chorobowe;
 • 1,90 % podstawy – ubezpieczenie wypadkowe;
 • 2,45% podstawy – ubezpieczenie na Fundusz Pracy.

Początkujący przedsiębiorcy zwolnieni są z konieczności odprowadzania składek do Funduszu Pracy.

Składki ZUS a „mały ZUS”

Mały ZUS przeznaczony jest dla osób, które zakładają swoja pierwszą działalność gospodarczą lub które w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadziły takiej działalności i  rozpoczynają ją na powrót.

Nowi przedsiębiorcy mają prawo skorzystać z 2,5 letniej ulgi, która gwarantuje im preferencyjne warunku oskładkowania. W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności, przedsiębiorcy są całkowicie zwolnieni ze składek. Po upływie tego czasu, przedsiębiorca wchodzi w tzw. okres składek preferencyjnych. Przez kolejne 24 miesiące może więc korzystać ze składek ZUS w obniżonej wysokości.

Podstawę obliczenia składek preferencyjnych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku rozliczeniowym. Warto zauważyć, że nie tyczy się to składki zdrowotnej. Ta podlega innemu wyliczeniu – jej wartość zależy od innego wskaźnika. Wskaźnik ten zostaje opublikowany dopiero w styczniu. Przewiduje się jednak, iż składka ta wzrośnie nieznacznie i będzie wynosiła nie więcej niż 370 zł. Obecnie składka zdrowotna wynosi 362,34 zł.

Jak to wygląda w pieniądzu?

Od stycznia 2021 roku nastąpi zmiana wysokości płacy minimalnej. Płaca ta ma wynosić 2.800 zł brutto. Jeżeli te informację się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia z najniższym wzrostem oskładkowania ZUS w ostatnich latach.

Przyjmując wysokość płacy minimalnej na poziomie 2.800 zł, podstawa będzie wynosiła 840 zł. Znając podstawę, pojedyncze składki przedstawiają się następująco:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52% x 840 – 163,97 zł;
 • ubezpieczenie rentowe – 8,00% x 840 – 67,20 zł;
 • ubezpieczenie chorobowe – 2,45% x 840 – 20,58 zł;
 • ubezpieczenie wypadkowe – 1,90% x 840 – 14,03 zł.
 • Łącznie 265,78 zł.

Doliczając 362,34 zł składki zdrowotnej (która najprawdopodobniej nieznacznie wzrośnie), mały ZUS w 2021 roku wyniesie około 682,12 zł.

Standardowe składki ZUS

Standardowe składki ZUS są już o wiele pokaźniejsze. Po pierwsze, oblicza się je od wyższej podstawy, a po drugie dochodzą dodatkowe koszty, jak chociażby Fundusz Pracy.

W przeciwieństwie do małego ZUSu, standardowe składki liczone są od przeciętnego wynagrodzenia podanego przez Główny Urząd Statystyczny na dany rok, a jej podstawę wyliczenia stanowi 60% tego wynagrodzenia.

GUS podaje, iż prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku wyniesie 5.452 zł brutto. 

Ile zapłacą przedsiębiorcy?

Zgodnie z prognozami ZUS za podstawę obliczenia składek należy więc przyjąć 3.271,20 zł (60% x 5.452 zł).

Znając podstawę, wartości poszczególnych składek będą wyglądały następująco:

 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52% x 3.271,20 – 638,54 zł;
 • ubezpieczenie rentowe – 8,00% x 3.271,20 – 261,70 zł;
 • ubezpieczenie chorobowe – 2,45% x 3.271,20 – 80,15;
 • ubezpieczenie wypadkowe – 1,90% x 3.271,20 – 62,15 zł;
 • ubezpieczenie na Fundusz Pracy -2,45% x 3.271,20 – 80,15 zł.
 • Łącznie: 1.122,69 zł

Dodając składki zdrowotne (362,34 zł), może założyć, że standardowy ZUS w roku 2021 wyniesie około 1.485,03 zł.

Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat oraz doradca restrukturyzacyjny z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym oraz upadłościowym i restrukturyzacyjnym.