Skutki niezgłoszenia zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji

Sprzedaż używanego samochodu to doskonały sposób na podreperowanie domowego budżetu. Jednak na osobie zbywającej pojazd ciąży wiele obowiązków, z których musi się wywiązać, jeśli chce uniknąć konsekwencji prawnych. Czynnością, którą należy niezwłocznie wykonać po podpisaniu umowy z kupującym, jest zgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji.

Zaniedbanie w tym zakresie może doprowadzić do nałożenia na sprzedawcę kary administracyjnej, która może sięgnąć nawet 1000 złotych. Jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu? Jedyną szansą na uniknięcie ukarania jest złożenie odwołania od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, którego wzór pobierzesz poniżej:

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu?

Przez długi czas w polskim prawie funkcjonował przepis, który nakładał obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu na dotychczasowego właściciela pojazdu. Regulacja nie przewidywała jednak żadnych kar w związku z niedopełnieniem tego obowiązku.

Jeśli sprzedawca nie zgłosił zbycia, to mógł jedynie liczyć się z nieprzyjemnościami, jakie mogłoby go spotkać, gdyby nowy właściciel spowodował wypadek komunikacyjny lub otrzymał mandat.

Tymczasem dnia 1 stycznia 2020 przepisy zostały zmienione.

Zgodnie z nowymi zapisami dotychczasowy właściciel ma 30 dni na poinformowanie urzędu komunikacji o sprzedaży auta. Kara za niezgłoszenie zbycia pojazdu jest nakładana przez starostę, a jej wysokość wynosi od 200 do 1000 zł.

Warto pamiętać, że w przypadku sprzedaży samochodu osobowego również i jego nabywca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie właściwego wydziału komunikacji w ciągu 30 dni od zakupu. Jeśli tego nie zrobi, to grozi mu kara za niezgłoszenie nabycia pojazdu, która wynosi od 200 do 1000 zł.

Konsekwencje niezgłoszenia zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji

Zgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji nie zajmuje dużo czasu, a w niektórych placówkach możesz to również zrobić online. Jednak w natłoku codziennych spraw można łatwo zapomnieć o tym obowiązku.

Jeśli nie dopilnujesz terminu, to starosta nałoży na Ciebie karę grzywny. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie, ale nie może być niższa niż 200 złotych i wyższa niż 1000 zł. Od takiej decyzji masz prawo się odwołać.

Konsekwencje za niezgłoszenie zbycia pojazdu w urzędzie komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania mogą dotyczyć nie tylko kwestii finansowych.

Jeśli nie poinformujesz starosty o sprzedaży, to dalej będziesz widniał w bazie CEPiK, jako właściciel pojazdu, przynajmniej do czasu, aż kupujący nie zgłosi nabycia i nie zarejestruje pojazdu.

W związku z tą sytuacją możesz mieć liczne nieprzyjemności. W przypadku, gdy nowy właściciel popełni wykroczenie drogowe, mandat może zostać wysłany do Ciebie. Dlatego warto pamiętać o konieczności dopełnienia tego obowiązku.

Czy można uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Wiele osób zastanawia się, jak uniknąć kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu. Jeśli zapomniałeś poinformować wydział komunikacji w ustawowo określonym terminie i otrzymałeś karę, to możesz się od niej skutecznie odwołać.

W tym celu złóż stosowne pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (wzór odwołania pobierzesz na samej górze strony). Możesz to zrobić za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o nałożeniu kary, a sama czynność nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu nie zawsze przynosi zamierzony skutek. Wszystko będzie zależało do właściwej interpretacji przepisów.

W niektórych przypadkach przeważa argument, że sprzedawca nie jest już właścicielem pojazdu, przez co nie ciąży na nim obowiązek zgłaszania jego zbycia. Jednak ten argument można też łatwo podważyć, powołując się na nowe przepisy, które wyraźnie określają, kto powinien poinformować urząd o sprzedaży, a kto o nabycia auta.

W odwołaniu możesz też powołać się na inne okoliczności, które sprawiły, że nie byłeś w stanie dokonać zgłoszenia na czas.

Jak napisać odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Odwołanie musi spełniać wymogi formalne. Dlatego najlepiej używać do tego celu gotowych wzorów pism, które znajdziesz w internecie. W takim dokumencie trzeba zawrzeć wszystkie informacje, które będą działały na Twoją korzyść.

Jakie czynniki Samorządowe Kolegium Odwoławcze może wziąć pod uwagę? Będą to przede wszystkim:

  • brak możliwości osobistego stawienia się w urzędzie,
  • brak możliwości złożenia dokumentu przez internet,
  • trudna sytuacja materialna,
  • utrudniony dostęp do urzędu, kolejki, krótkie godziny otwarcia,
  • nieznajomość przepisów.

W odwołaniu możesz się ubiegać o odstąpienie od kary pieniężnej lub zastosowanie pouczenia. Jednocześnie to ważne, aby podkreślić, że zgłosiłeś już sprzedaż pojazdu lub, że zamierzasz to zrobić w najbliższym czasie. Prawidłowo napisane i dobrze uzasadnione pismo ma szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Choć nieznajomość przepisów nie zwalnia z konieczności ich przestrzegania, to pamiętaj, że od każdej decyzji masz prawo się odwołać. Zgłoszenie zbycia pojazdu jest ważnym obowiązkiem, który warto dopełnić nie tylko po to, aby uniknąć grzywny, ale przede wszystkim dla własnego komfortu i bezpieczeństwa.

Ta czynność zajmie Ci zaledwie kilka minut, a w razie wątpliwości zawsze możesz liczyć na pomoc pracowników wydziału komunikacji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

więcej porad

Mieszkanie dla samotnej matki – jak napisać skuteczne podanie?

Warunki te wskazują przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie podania o mieszkanie dla samotnej matki - przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej: [product id="15611"] Gdzie może zamieszkać samotna matka? Matki samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z pomocy tak zwanych domów samotnej matki, jednak do zamieszkania w nich potrzebne jest skierowanie, a sam pobyt nie może trwać dłużej niż jeden rok. Jeśli kobieta szuka rozwiązania na dłużej, powinna zainteresować się lokalami komunalnymi i socjalnymi. Takie tanie mieszkanie dla samotnej matki należy do zasobów gminy, a czynsz w nim jest znacznie niższy niż ten naliczany przez właścicieli prywatnych. Należy podkreślić przy tym, że choć oba rodzaje mieszkań przeznaczone są dla osób potrzebujących, to nie są to takie same lokale - mieszkania socjalne są najtańsze, ale często mają niższy standard niż mieszkania komunalne. Mieszkania komunalne i socjalne przeznaczone są dla osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, na przykład dla niepełnosprawnych czy bezdomnych.  Lokale tego typu mogą stanowić też mieszkanie dla samotnej matki z dzieckiem, jeśli spełnia ona określone kryteria. Każda gmina dysponuje inną ilością takich mieszkań i stawia swoim najemcom inne wymagania. Najczęściej podstawowym kryterium przyznania lokalu komunalnego lub socjalnego jest kryterium dochodowe. To bywa różne w zależności od miejscowości, ale określane jest zwykle jako stosunek procentowy w odniesieniu do najniższej emerytury, na przykład 200%. Zatem samotna matka, która zarabia więcej, niż wskazana kwota - nie może już liczyć na taką formę pomocy. Podsumowując, nie ma czegoś takiego, jak mieszkanie z urzędu dla samotnej matki - aby móc wynajmować tanie mieszkanie socjalne czy komunalne, kobieta musi złożyć wniosek w tej sprawie i przedstawić wymagane dokumenty Jak otrzymać mieszkanie komunalne lub socjalne? Wniosek o mieszkanie dla samotnej matki, czyli wniosek o mieszkanie socjalne lub komunalne, kobieta powinna złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Gminy lub w Urzędzie Miasta. Samotne wychowywanie dziecka nie wystarczy jednak, aby otrzymać taki lokal. Wnioskodawca musi spełniać określone kryteria, przede wszystkim dochodowe. Jeśli ma to miejsce, wypełniony wzór podania o mieszkanie dla samotnej matki kobieta wnosi do odpowiedniego organu wraz z następującymi załącznikami: oświadczenie o stanie majątkowym każdego członka wchodzącego w gospodarstwo domowego, deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za trzy ostatnie miesiące. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, samotna matka trafia na listę osób starających się o przydział mieszkania komunalnego. Kiedy jeden z lokali się zwolni, gmina proponuje kobiecie mieszkanie komunalne. Jeśli wolnych lokali jest więcej, wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 3 propozycje różnych mieszkań. Gdy kobieta zdecyduje się na wynajem, podpisuje umowę. Należy wiedzieć, że wpisana na listę oczekujących samotna matka wcale nie musi otrzymać ostatecznie mieszkania komunalnego, ponieważ jeśli w trakcie oczekiwania przestanie spełniać kryteria, zostanie z takiej listy wykreślona. Wykreśleniu podlegają również ci wnioskodawcy, którzy odrzucą wszystkie trzy propozycje mieszkań na wynajem. Największe szanse na otrzymanie mieszkania komunalnego ma matka wychowująca samotnie dziecko niepełnosprawne. Jeśli samotnej matce nie uda się otrzymać mieszkania komunalnego, może wypełnić wzór podania o mieszkanie socjalne dla samotnej matki. Lokal socjalny przyznawany jest osobom w najtrudniejszej sytuacji majątkowej. Kryterium dochodowe jest w tym przypadku bardzo niskie - wynosi zwykle nie więcej niż 1300 zł. Wniosek o takie mieszkanie składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należy pamiętać jednak, że socjalne mieszkania dla samotnych matek mają gorsze warunki mieszkaniowe niż lokale komunalne. Często są położone na obrzeżach miasta. Może brakować w nich ciepłej wody czy ogrzewania. Poza tym przyznawane są głównie osobom, które straciły dach nad głową w wyniku pożaru czy powodzi, a także osobom po wyrokach eksmisyjnych czy wychowankom domów dziecka. Pomoc socjalna dla samotnej matki z dzieckiem Jeśli kobieta samotnie wychowująca dziecko nie spełnia kryteriów otrzymania mieszkania socjalnego lub komunalnego, powinna postarać się o zasiłki socjalne, które pozwolą jej samodzielnie utrzymać siebie i dziecko. Takimi dodatkami są w naszym kraju między innymi takie świadczenia jak „500+” czy zasiłek rodzinny. Samotna matka może otrzymać zasiłek rodzinny tylko wtedy, gdy: posiada zasądzony zasiłek alimentacyjny (chyba, że ojciec dziecka nie żyje, jest nieznany lub sąd odrzucił wniosek o ustalenie świadczenia alimentacyjnego), nie przekracza kryterium dochodowego w wysokości 674 zł na członka rodziny. Zasiłek rodzinny do 5. roku życia dziecka wynosi 95 zł miesięcznie, a w okresie od 5. do 18. roku życia 135 zł miesięcznie. Inne dodatki dla samotnej matki to: dodatek wynikający z faktu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, dodatek za urodzenie dziecka jednorazowo 1000 zł, dodatek wynikający z faktu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie, dodatek wynikający z faktu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej w kwocie 95 zł miesięcznie na trzecie dziecko i kolejne, dodatek dla dziecka wynikający z faktu rozpoczęcia roku szkolnego  – jednorazowo, dodatek wynikający z faktu podjęcia przez dziecko dalszego kształcenia poza miejscem zamieszkania. Po pomoc w formie dodatkowych zasiłków samotna matka powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z odpowiednimi dokumentami, takimi jak: kopia wyroku rozwodowego, odpis aktu zgonu małżonka, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis wyroku, który odrzuca powództwo o ustalenie alimentów. Słowem podsumowanie Niestety samotne matki, czyli kobiety samotnie wychowujące dziecko/dzieci mogą w społeczeństwie stanowić nawet 30% wszystkich rodzin. Na szczęście matka samotnie wychowująca dziecko może liczyć na pomoc Państwa w wychowaniu dziecka, poprzez różne świadczenia czy status priorytetu w staraniach o mieszkanie komunalne bądź jedno z mieszkań socjalnych. Niestety wynajem mieszkania w obecnych czasach to ogromny wydatek pieniężny, szczególnie biorąc pod uwagę pędzącą inflację, która pośrednio wpływa na koszty wynajmu mieszkania. W obliczu powyższego oraz słabej sytuacji finansowej matki samotnie wychowującej dziecko warto naprawdę postarać się o mieszkanie dla samotnej matki z dzieckiem.

Zapomniałem zgłosić sprzedaż auta – kara finansowa i odwołanie

W przypadku otrzymania kary pieniężnej za niezgłoszenie sprzedaży samochodu przysługuje Ci odwołanie. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu, który pobierzesz poniżej: [product id="22530"] Czy i dlaczego trzeba zgłaszać sprzedaż samochodu? Wspomniana powyżej kara finansowa (w wysokości od 200 do 1000 zł) nie jest jedyną niepożądaną konsekwencją, na jaką naraża się były właściciel pojazdu, nie zgłaszając w wydziale komunikacji faktu jego zbycia. Jeśli nabywca samochodu także nie dopełni obowiązku zarejestrowania go na siebie, były właściciel nadal będzie widniał w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK) jako właściciel pojazdu. W razie wypadku lub stłuczki tym pojazdem przez nowego właściciela może okazać się, że były właściciel będzie musiał składać wytłumaczenia co do pojazdu, który już do niego nie należy. Sprawa podobnie ma się w przypadku braku opłat za parkowanie lub mandatów z fotoradaru. Jeśli nowy właściciel nie zarejestrował pojazdu na siebie, były właściciel, może otrzymywać wezwanie do uiszczenia opłat lub wskazania kierującego, który popełnił dane wykroczenie. [informacja]Jeszcze poważniejsze konsekwencje grożą byłemu właścicielowi, jeśli sprzedany pojazd zostanie wykorzystany do popełnienia przestępstwa.[/informacja] Konsekwencje niezgłoszenia zbycia pojazdu do towarzystwa ubezpieczeniowego Aby nie narazić się na kłopoty, sprzedaż samochodu należy także zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy nowy właściciel po zakupie nie skontaktuje się z ubezpieczycielem, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie nieświadome zmiany właściciela oraz będzie oczekiwać kolejnej wpłaty od byłego właściciela. Jeśli to nie poskutkuje, umowa ubezpieczenia wygaśnie wraz z końcem okresu ochrony. Ponadto, jeśli nowy właściciel nie przerejestruje pojazdu na siebie, a w tym czasie wyjdzie ubezpieczenie, jako właściciel nieposiadający ubezpieczenia OC zostanie wytypowany poprzedni właściciel. Za dzień przerwy w ciągłości polisy grożą wysokie kary pieniężne, dlatego warto jest pamiętać, o zgłoszeniu zbycia auta. Do kiedy trzeba zgłosić sprzedaż samochodu? Były właściciel pojazdu ma 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym została zawarta umowa kupna-sprzedaży lub darowizny na pojawienie się w wydziale komunikacji i poinformowaniu o zbyciu pojazdu. W wyniku z zagrożeniem epidemicznym i utrudnionym dostępem do urzędów termin ten 1 lipca 2021 roku został wydłużony do 60 dni. Obowiązuje on do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, spowodowanego pandemią Covid-19. [rada]Zbycie pojazdu można zgłosić na dwa sposoby: w urzędzie lub przez Internet.[/rada] Aby załatwić sprawę w urzędzie komunikacji, należy posiadać umowę kupna-sprzedaży (lub darowizny) oraz wypełnić druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia druku są zawarte na umowie kupna-sprzedaży. O wiele prostszym sposobem na poinformowanie o zbyciu pojazdu jest złożenie zawiadomienia przez Internet. W tym celu potrzebny jest skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu oraz profil zaufany, przy pomocy którego potwierdza się tożsamość osoby składającej zawiadomienie. Kara za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji Według Prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu ma 30 dni na zgłoszenie faktu zakupu lub sprzedaży pojazdu. Ten sam termin dotyczy zgłoszenia zmiany stanu faktycznego samochodu, który wymaga zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym. Przez wiele lat zapis ten nie obowiązywał w praktyce, a osobom, które nie poinformowały urzędu o kupnie lub sprzedaży samochodu, nie groziły żadne konsekwencje. [pomoc]Jednak dnia 1 stycznia 2020 roku przepisy zostały zmienione. Obecnie, za brak zawiadomienia wydziału komunikacji w nabyciu (kupnie) lub zbyciu (sprzedaży) pojazdu w terminie 30 dni od zawarcia umowy, grozi kara od 200 do 1000 zł.[/pomoc] Przepis ten obowiązuje także osoby sprowadzające samochody z zagranicy. Te pojazdy także  muszą zostać zarejestrowane w Polsce w ciągu 30 dni, pod rygorem wymienionej powyżej kary pieniężnej. Nie zgłosiłem sprzedaży samochodu w wydziale komunikacji - co mogę zrobić? Zapomnienie o zgłoszeniu sprzedaży auta może mieć poważne konsekwencje. Jedyną pewną metodą na uniknięcie kary pieniężnej jest dopełnienie tego obowiązku w terminie. Sprawę bardzo ułatwia możliwość zgłoszenia tego faktu przez Internet. W przypadku zapomnienia o zgłoszeniu sprzedaży pojazdu w terminie pozostaje jeszcze możliwość odwołania się od kary pieniężnej. W większości przypadków przynosi to jedynie skutek obniżenia nałożonej grzywny, gdyż jej całkowite anulowanie musiałoby zostać podparte istotnymi argumentami. Podstawą do odwołania się od kary jest jej uznaniowość. Oznacza to, że odwołując się od kary, właściciel tak naprawdę odwołuje się od wysokości tej kary, a nie od faktu nałożenia jej. W wyniku tego, prawo do odwołania mają osoby ukarane grzywną powyżej stawki 200 zł (która jest minimalna). Kwota ta zawsze jest ustalana przez starostę indywidualnie. Odwołanie od kary za niezgłoszenie sprzedaży pojazdu powinno zawierać podstawowe informacje o właścicielu pojazdu, miejsce i datę sporządzenia, oznaczenie decyzji, której dotyczy oraz odpowiednie uzasadnienie. Najważniejszą częścią dokumentu jest prośba o obniżenie kary wraz z argumentami, uzasadniającymi to rozwiązanie. Najczęstszymi argumentami, na które powołują się kierowcy, są: trudna sytuacja materialna, brak wiedzy o obowiązujących przepisach, problemy z załatwieniem sprawy przez długie kolejki, niedyspozycyjność, np. choroba, zasadność zastosowania pouczenia zamiast kary pieniężnej. W odwołaniu warto podkreślić, że od tej pory kierowca zawsze będzie przestrzegał przepisów oraz w przeszłości nie był karany. Starosta może zmniejszyć karę pieniężną, lub zamienić ją na upomnienie (gdy sytuacja materialna kierowcy jest bardzo trudna).