Urlop rodzicielski

Obok urlopu macierzyńskiego, polskie prawo przewiduje również  urlop rodzicielski. Kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać?

Jeśli wykorzystany został już urlop macierzyński, pozostaje do wykorzystania urlop rodzicielski. Może on trwać 32 tygodnie, lub 34 tygodni w zależności od ilości narodzonych dzieci. Co istotne urlop taki przysługuje łącznie od początku obojgu rodzicom.

Urlop macierzyński i urlop rodzicielski łącznie

Kodeks pracy wskazuje, że w czasie pobierania przez jednego z rodziców zasiłku macierzyńskiego, drugi rodzic może wykorzystać urlop rodzicielski. Wówczas łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymienionego wyżej wymiaru (rodzicielski + macierzyński).

Urlop rodzicielski – wymiar

Urlop rodzicielski udzielany jest jednorazowo, lub w częściach. Musi być on jednak wykorzystany do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Urlop taki może być wykorzystany zaraz po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego. Może on być w wykorzystany maksymalnie w 4 częściach. W transzach jedna po drugiej,  albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski niekoniecznie zaraz po macierzyńskim

Pamiętajmy, że urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Musimy jednak wziąć pod uwagę, że liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Urlop rodzicielski nie krócej niż 8 tygodni

Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni. Są od tego pewne odstępstwa. Między  innymi pierwsza część urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni.

Wniosek o urlop rodzicielski

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć w formie pisemnej, maksymalnie 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy.
Radosław Pilarski
Radosław Pilarski
Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w prawie cywilnym, gospodarczym i restrukturyzacyjnym.