Anulowanie noty obciążeniowej – wzór

Kategoria:

16.00 

Notę obciążeniową wykorzystuje się w celu uzyskania rekompensaty za koszty poniesione przez wierzyciela, związane z egzekucją należności. Nota obciążeniowa może zostać anulowana, jeśli jest bezzasadna. Zwykle anulowanie noty obciążeniowej odbywa się na wniosek dłużnika.

Nota obciążeniowa dotyczy kar umownych czy odsetek za zwłokę w płatnościach. Taki dokument księgowy dla swojej ważności powinien uwzględniać dane stron, a także wartość operacji, jej opis i datę.

Również anulowanie noty obciążeniowej powinno odbyć się na piśmie. Nota korygująca do noty obciążeniowej to nota księgowa uznaniowa, które koryguje wartość noty obciążeniowej. 

Aby nota obciążeniowa została unieważniona, dłużnik powinien zwrócić się z odpowiednią prośbą w tej sprawie do swojego wierzyciela. Może wykorzystać w tym celu nasz wzór anulowania noty obciążeniowej, czyli dokument, który wskazuje na bezzasadność naliczonej kary umownej.

Pismo stanowi jednocześnie prośbę o dokonanie korekty, czyli wystawienie noty księgowej uznaniowej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Anulowanie noty obciążeniowej – wzór