Prośba o anulowanie kary nagany – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Kara nagany to jedna z sankcji pracowniczych przewidzianych w kodeksie pracy. Pracodawca może nałożyć taką karę na osobę zatrudnioną, uprzednio zawiadamiając ją o swoim zamiarze za pomocą odpowiedniego pisma.

Pracownik ma jednak prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Pisemna prośba o anulowanie kary nagany najpierw rozpatrywana jest przez związki zawodowe, a dopiero później przez pracodawcę.

Warto pamiętać, że jeśli prośba o anulowanie kary nagany zostanie zaakceptowana, karę uznaje się za niebyłą i należy usunąć odpis zawiadomienia o nałożeniu kary z akt pracowniczych.

Zasada ta obowiązuje zarówno w przypadku, kiedy sprzeciw pracownika uzna jego przełożony, jak i w sytuacji, kiedy decyzję o uchyleniu kary podejmie sąd pracy. 

Pracownik, który chce doprowadzić do uchylenia kary nagany, powinien postarać się o rzeczowe uzasadnienie swojego sprzeciwu. Może wykorzystać również gotowy do wypełnienia wzór prośby o anulowanie kary nagany, który uwzględnia wszystkie niezbędne dla tego typu pisma informacje.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o anulowanie kary nagany – wzór