Odpowiedź na pozew o rozwód – BRAK ZGODY wzór

16.00 

Odpowiedź na pozew rozwodowy nie jest obowiązkowa, ale tak naprawdę należy traktować taki dokument jako szansę na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie.

W odpowiedzi na pozew pozwany może udzielić odpowiedzi na pytanie, czy zgadza się z żądaniem powoda oraz w jakim zakresie. Odpowiedź na pozew o rozwód – brak zgody będzie równoznaczna z wnoszeniem o oddalenie pozwu. 

Każda odpowiedź na pozew musi zawierać opis stanowiska pozwanego. Ten ma prawo zgodzić się w pełni z żądaniem powoda lub w pełni je odrzucić.

Może też zgodzić się z tymi żądaniami jedynie w określonej części. Do przygotowania pisma warto wykorzystać wzór odpowiedź na pozew o rozwód – brak zgody, aby przesłać wypełniony dokument w terminie. 

Aby sprzeciwić się rozwodowi, pozwany powinien wykazać, że nie ma podstaw orzekania rozwodu.

Odpowiedź na pozew o rozwód – brak zgody ma wskazywać zatem, że więzi między małżonkami nie zostały zerwane, na przykład z uwagi na fakt wspólnego zamieszkiwania, utrzymywania kontaktów fizycznych czy darzenia drugiej strony uczuciami. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odpowiedź na pozew o rozwód – BRAK ZGODY wzór