Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej

Kategorie: ,

16.00 

Badanie polegające na obserwacji dokumentuje się za pomocą opisu, który w przypadku uroczystości szkolnej może służyć ocenie pracy nauczyciela. Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej powinien określać przede wszystkim:

  • rodzaj imprezy,
  • termin i miejsce uroczystości,
  • podstawę zorganizowania uroczystości,
  • nauczyciela odpowiedzialnego za przygotowanie uroczystości.

W treści dokumentu należy odnieść się także do celów wychowawczych lub profilaktycznych uroczystości, a także wykorzystanych form wsparcia przy organizacji przeprowadzeniu uroczystości. Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej musi wyliczać też uczniów biorących w niej udział.

Do przygotowania dokumentu można wykorzystać wzór arkusza obserwacji uroczystości szkolnej, który uwzględnia miejsce na uwagi i spostrzeżenia, wyliczenie elementów podlegających ocenie, takich jak jakość merytoryczna uroczystości, zaangażowanie uczniów, wystrój wnętrza czy estetyka rekwizytów.

W dokumencie ujmuje się też wnioski i zalecenia. Arkusz podpisuje dyrektor placówki.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej