Cofnięcie pozwu o alimenty – wzór pisma

Kategorie: ,

16.00 

Zgodnie z przepisami, pozew może zostać cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli cofnięcie pozwu połączone jest zrzeczeniem się roszczenia – aż do wydania wyroku.

Zasada ta dotyczy również pozwów o alimenty, zatem cofnięcie pozwu o alimenty jest możliwe na każdym etapie postępowania i nie zawsze wymaga uzyskania zgody pozwanego.

Jeśli cofnięcie pozwu następuje przed pierwszą rozprawą, zgoda pozwanego nie jest potrzebna.

Dopiero w przypadku, kiedy cofnięcie pozwu następuje po pierwszej rozprawie, powód musi uzyskać zgodę pozwanego na anulowanie pozwu, chyba że łączy cofnięcie pozwu o alimenty ze zrzeczeniem się roszczenia, co wyklucza możliwość złożenia takiego pozwu w przyszłości.

Do przygotowania pisma w sprawie cofnięcia pozwu warto wykorzystać nasz wzór cofnięcia pozwu o alimenty.

Należy pamiętać o odpowiednim uzasadnieniu takiego pisma, ponieważ sąd może uznać je za niedopuszczalne z powodu niezgodności z przepisami prawa czy zasadami współżycia społecznego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Cofnięcie pozwu o alimenty – wzór pisma