Decyzja w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Kategorie: , Tag:

16.00 

Jeśli nauczyciel kontraktowy zda egzamin przed komisją egzaminacyjną i uzyska zaświadczenie o zdanym egzaminie, powinien otrzymać akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Jest to tak zwana decyzja w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, którą przygotowuje komisja kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły na czele.

Pisemna decyzja w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego powinna zostać wydana w odpowiednim terminie.

Jeśli nauczyciel złoży wniosek o podjęcie postępowania do 30 czerwca, decyzję powinien otrzymać do 31 sierpnia danego roku, a jeśli złoży wniosek do 31 października, decyzję należy wydać do 31 grudnia danego roku.

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego należy przygotować zgodnie z obowiązującym wzorem. Można posłużyć się w tym celu gotowym do wypełnienia drukiem, jakim jest wzór decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Dokument uwzględnia między innymi:

  • oznaczenie organu nadającego stopień awansu zawodowego,
  • datę wydania decyzji,
  • wskazanie podstawy prawnej,
  • oznaczenie komisji egzaminacyjnej/kwalifikacyjnej,
  • datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją.

 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Decyzja w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego