Dziennik oświetlenia awaryjnego wzór

Kategorie: ,

16.00 

Dziennik oświetlenia awaryjnego zawiera informacje o przeprowadzanych testach działania systemu oświetlenia awaryjnego. Takie oświetlenie ma na celu stworzenie osobom ewakuującym się z budynku bezpiecznej drogi ucieczki w każdych warunkach.

Oświetlenie musi mieć odpowiednie natężenie i musi świecić przez określony czas minimalny.

Dziennik oświetlenia awaryjnego prowadzony jest dla kin, teatrów, filharmonii, hal sportowych dużych garaży, budynków użyteczności publicznej, magazynów, hal produkcyjnych, wind, parkingów zadaszonych czy platform ruchomych.

W dzienniku zapisuje się raporty z testów oświetlenia i wyniki przeglądów comiesięcznych. Dokument uzupełnia schemat rozmieszczenia oświetlenia w budynku.

Wzór dziennika oświetlenia awaryjnego uwzględnia datę zainstalowania systemu, kolejne daty okresowych kontroli wraz z opisem ich przebiegu i wyniku, daty powstawania uszkodzeń, opis zakresu prowadzonych napraw, daty i zakres wprowadzanych zmian.

Wypełniony druk powinien zostać podpisany przez uprawnionego pracownika, który deklaruje swoim podpisem, że systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego są w pełni sprawne.

System oświetlenia awaryjnego ma na celu zapewnienie osobom przebywającym w budynku pewnej drogi ucieczki na wypadek pożaru i uszkodzenia instalacji elektrycznej. Zgodnie z przepisami, taki system należy regularnie testować – przynajmniej raz w roku – wypełniając przy tym dziennik oświetlenia awaryjnego i protokół z przeglądu oświetlenia awaryjnego. 

Prawidłowy sposób dokonywania przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego opisuje norma PN EN 50172 2005. Dokument odnosi się do tego, kiedy i w jaki sposób oświetlenie awaryjne powinno być kontrolowane. Również na podstawie tych przepisów przygotowany został wzór dziennika oświetlenia awaryjnego, który wystarczy wypełnić zgodnymi ze stanem faktycznym informacjami. 

Prawidłowo wypełniony dziennik oświetlenia awaryjnego powinien zawierać informacje o dacie zainstalowania systemu, kolejnych datach kontroli z opisem ich przebiegu, datach powstałych uszkodzeń wraz z opisem i zakresem napraw oraz z datami i opisem wprowadzanych zmian, jeśli takowe miały miejsce.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Dziennik oświetlenia awaryjnego wzór