Wniosek o remont drogi gminnej – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Remont drogi to zadanie jej zarządcy. Zarządca ma obowiązek utrzymywać drogi publiczne w dobrym stanie technicznym, dokonywać bieżących napraw i planować większe prace remontowe – przebudowę, odnowę nawierzchni.

W pierwszej kolejności zarządca zajmuje się stanem głównych dróg, natomiast w dalszej kolejności rozpatruje wnioski w sprawie remontów. Wniosek o remont drogi gminnej należy kierować do jej zarządcy, czyli do gminy.

Jeśli droga jest jedynie spękana, nie ma w niej większych ubytków, wniosek o remont będzie bezzasadny. W takim przypadku zarządca zastosuje inne rozwiązania, np. ograniczenie prędkości na danym odcinku.

Wniosek o remont drogi gminnej można złożyć w przypadku, kiedy nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, zwłaszcza gdy wiąże się to ze stworzeniem zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. 

Aby doprowadzić do remontu drogi, należy przekonać zarządcę, że konieczne jest ujęcie takich prac w budżecie. Warto wykorzystać więc nasz wzór wniosku o remont drogi gminnej, który ułatwia przygotowanie stosownego pisma w tej sprawie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o remont drogi gminnej – wzór