Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum, czyli liczby godzin pracy, musi przyjmować formę pisemną, ponieważ stanowi jeden z warunków zatrudnienia, ujętych w umowie. Jeśli pensum ulega obniżeniu, informację należy przedstawić nauczycielowi do akceptacji najpóźniej do dnia 31 maja danego roku.

Jeżeli jednak pensum ulega podwyższeniu, można dokonać takiej zmiany w trakcie roku szkolnego za porozumieniem stron.

Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum przekazywana jest na takiej samej zasadzie jak w przypadku innych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Oznacza to, że zmiany warunków zatrudnienia można dokonać tylko za pomocą porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.

Wzór informacji dla nauczyciela o zmianie pensum to proste pismo, które warto wykorzystać, aby dopełnić wymaganych formalności. Każdy pedagog musi bowiem zostać poinformowany o takiej zmianie na piśmie, w odpowiednim terminie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Informacja dla nauczyciela o zmianie pensum wzór