Informacja o przyznaniu świadczenia urlopowego – wzór

Kategoria:

16.00 

Zgodnie z przepisami, świadczenie urlopowe wypłaca się raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Świadczenie wypłaca się nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu. Warto wiedzieć, że oficjalna informacja o przyznaniu świadczenia urlopowego nie jest dla pracodawcy obowiązkowa, ale jednocześnie nie ma też zakazu jej udzielania. 

Według ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników, mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłacać świadczenie urlopowe.

Jeśli pracodawca informuje pracowników o utworzeniu funduszu świadczeń socjalnych, dodatkowa informacja o przyznaniu świadczenia urlopowego nie jest konieczna.

Pracownik może otrzymać świadczenie urlopowe tylko raz w roku, nawet jeśli dwukrotnie korzystał z 14-dniowego urlopu wypoczynkowego.

Jeśli pracodawca chce poinformować pracownika o przyznaniu świadczenia, może wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór informacji o przyznaniu świadczenia urlopowego, wypełniając go odpowiednimi informacjami, w tym między innymi oznaczeniem wysokości świadczenia, która nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego dokonywanego na Fundusz.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Informacja o przyznaniu świadczenia urlopowego – wzór