Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Nienależnie zajęte przez komornika pieniądze, dłużnik ma prawo odzyskać, wystosowując w tym celu odpowiednie pismo do podmiotu, który aktualnie je posiada. Może to być zarówno komornik, jak i wierzyciel, jeśli zajęte środki zostały już przekazane na jego konto.

W takim przypadku dłużnik powinien wypełnić wzór wniosku do wierzyciela o zwrot pieniędzy, domagając się zapłaty w wyznaczonym terminie, na przykład 7 dni. 

Jeśli egzekucja komornicza była bezzasadna i postępowanie umorzono lub w sytuacji, kiedy komornik pobrał z konta dłużnika zbyt wysoką sumę, dłużnik może wnioskować o zwrot zajętych środków.

Wniosek do komornika w tej sprawie sporządza w przypadku, kiedy ten nie zdążył jeszcze rozksięgować zajętych pieniędzy.

Natomiast wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy powinien sporządzić w sytuacji, kiedy komornik zdążył już przelać je na jego konto, co zwykle zajmuje około 4 dni.

Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy powinien zawierać nie tylko żądanie zwrotu, ale również uzasadnienie żądania, oczekiwany termin zwrotu i numer rachunku bankowego do przelewu. Pismo może uwzględniać ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy – wzór