Intercyza – wzór

Kategoria:

16.00 

Umowa majątkowa małżeńska, czyli intercyza, to dokument, który ustala rozdzielność majątkową między małżonkami. Rozdzielność majątkową można ustanowić również z tak zwanym wyrównaniem dorobków, czyli z wyrównaniem dla małżonka w gorszej sytuacji ekonomicznej. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana w każdym czasie.

Po zawarciu związku małżeńskiego między małżonkami powstaje automatycznie wspólność majątkowa. Zawarta intercyza pozwala jednak rozdzielić majątki małżonków. Umowę można zawrzeć wyłącznie w formie aktu notarialnego.

Co ważne, koszty zawarcia takiej umowy są niższe dla narzeczonych, a wyższe dla osób będących już po ślubie. 

Jak napisać intercyzę? Umowę można sporządzić w oparciu o wzór intercyzy, z którym później należy udać się do notariusza. Takie rozwiązanie pozwala w spokojnej atmosferze ustalić podział majątku, a dopiero później uregulować tę kwestię formalnie w obecności notariusza.

Warto pamiętać, aby do kancelarii notarialnej zabrać ze sobą dowód osobisty oraz odpis aktu małżeństwa w przypadku par po ślubie.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Intercyza – wzór