Wniosek o zawarcie ugody z wierzycielem wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać wniosek o zawarcie ugody z wierzycielem? Wniosek o zawarcie ugody z wierzycielem dłużnik ma prawo złożyć w dowolnym momencie, nawet w trakcie postępowania sądowego czy egzekucji komorniczej. Nigdy nie jest bowiem za późno na polubowne załatwienie sprawy i dogadanie się w kwestii długu, jeśli tylko obie strony przejawiają zainteresowanie takim rozwiązaniem.

Ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem stanowi dokument, który w formie pisemnej reguluje ustalenia poczynione przez obie strony i pełni rolę dowodową na wypadek ewentualnych nieporozumień czy sporów.

Co powinno znaleźć się w takim wniosku? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz powyżej.

Czym jest wniosek o zawarcie ugody z wierzycielem?

Wniosek o zawarcie ugody z wierzycielem to nic innego jak formalna propozycja ugody w formie pisemnej. Takie pismo zawiera najczęściej prośbę o pewne ustępstwa, które dadzą dłużnikowi możliwość uregulowania zobowiązania. Może to być na przykład rozłożenie całej sumy na raty, umorzenie części długu, czy chociażby umorzenie odsetek za zwłokę.

Jak zostało wspomniane, ugoda z dłużnikiem jest możliwa w każdym czasie. Dłużnik może zatem zaproponować takie rozwiązanie, zanim sprawa trafi do sądu, ale również później, nawet wtedy, kiedy ściągnięciem długu zacznie zajmować się już komornik.

Wbrew pozorom, umowa ugody dłużnik – wierzyciel jest korzystna dla obu stron, dlatego wierzyciele często zgadzają się na takie rozwiązanie problemu, o ile ma ono oficjalny charakter, czyli zostaje przypieczętowane dobrze sformułowaną umową.

Dlaczego ugoda z wierzycielem jest korzystna dla dłużnika?

Ugoda spłaty długu zawsze jest dla dłużnika znacznie korzystniejsza niż wyrok sądowy i perspektywa postępowania egzekucyjnego. W ramach porozumienia z wierzycielem dłużnik ma bowiem szansę ustalić łagodniejsze warunki spłaty zobowiązania poprzez:

 • podzielenie długu na dogodne raty,
 • ustalenie niższej kwoty zobowiązania, czyli umorzenie części długu,
 • przedłużenie okresu spłaty długu, i tak dalej.

Ugoda z wierzycielem pozwala dłużnikowi zachować lepszą kontrolę nad swoją sytuacją finansową i uniknąć popadania w tak zwaną spiralę długów poprzez zaciąganie kolejnych pożyczek i kredytów na spłatę danego zadłużenia.

Z pewnością jest to rozwiązanie lepsze niż przysłowiowe chowanie głowy w piasek i oczekiwanie na to, że problem sam zniknie.

Dlaczego ugoda z dłużnikiem jest korzystna dla wierzyciela?

Wierzyciel ma swoje powody, aby zgodzić się na zawarcie umowy z dłużnikiem. Po pierwsze, może skłonić go do tego szczerze i precyzyjne wytłumaczenie przyczyny zadłużenia z perspektywy dłużnika. Jeśli ten w swoim wniosku napisze, że nie ma możliwości spłacenia długu w całej kwocie jednorazowo, ponieważ:

 • stracił pracę,
 • ciężko zachorował,
 • został dotknięty przez zdarzenie losowe, takie jak pożar czy powódź,

wierzyciel z pewnością lepiej zrozumie jego sytuację i będzie skory rozłożyć dług na raty lub nawet umorzyć część tego zobowiązania.

Po drugie, ugoda w sprawie długu to dla wielu wierzycieli jedyna szansa na odzyskanie pieniędzy lub sposób na uzyskanie ich szybciej, bez konieczności angażowania w sprawę sądów i komorników.

Ustalając z dłużnikiem realne warunki spłaty, wierzyciel może upewnić się, że otrzyma pożyczone pieniądze – prędzej lub później, ale bez zbędnych nerwów i formalności.

Jakie elementy powinna zawierać ugoda dłużnika z wierzycielem?

Ugoda dłużnik-wierzyciel powinna zawierać jak najwięcej szczegółów z poczynionych wspólnie ustaleń. Warto przygotować ją w oparciu o nasz wzór ugody z wierzycielem, który wystarczy jedynie wypełnić odpowiednimi danymi i podpisać.

Dokument musi uwzględniać:

 • datę i miejsce zawarcia ugody,
 • dane stron ugody, czyli dłużnika i wierzyciela,
 • oznaczenie długu – podstawy roszczenia (faktura, umowa najmu, umowa pożyczki) oraz jego wysokości,
 • sposób spłaty,
 • podpisy stron.

Bardzo ważnym elementem ugody jest oświadczenie dłużnika o uznaniu długu w określonej wysokości. Dłużnik w ramach takiej umowy powinien zadeklarować więc, że wierzytelność z danego tytułu jest bezsporna i zasadna oraz wskazać, ile dokładnie wynosi.

Podstawą wierzytelności w takiej ugodzie może być między innymi umowa pożyczki, faktura za towar czy usługę, umowa o dzieło, umowa świadczenia usługi czy nawet umowa czynszu najmu.

Kiedy ugoda dotyczy sumy skumulowanej, nie trzeba wyliczać każdej kwoty osobno – można dołączyć do umowy załącznik, w którym wszystkie wierzytelności zostaną określone kwotowo i opisane, również z uwzględnieniem ewentualnych odsetek za zwłokę.

Ugoda, która dotyczy rozłożenia płatności na raty, powinna:

 • wskazywać ogólną sumę długu,
 • wskazywać wysokość poszczególnych rat,
 • wskazywać ilość rat,
 • określać termin spłaty, na przykład miesięczny, kwartalny,
 • określać metodę zapłaty – gotówka lub przelew.

Jeżeli raty nie są jednolite – początkowo wyższe, a z czasem niższe lub odwrotnie – wszystkie te ustalenia należy zawrzeć w umowie, aby strony nie miały żadnych wątpliwości co do ustaleń porozumienia.

W przypadku ugody, która przewiduje umorzenie części długu, należy uzasadnić decyzję podjętą przez wierzyciela oraz ująć w umowie ewentualne warunki zwolnienia z części długu.

Z reguły takim warunkiem jest wpłacenie określonej kwoty wierzytelności w wyznaczonym terminie. Ugoda może przewidywać również dodatkowe sankcje za niedotrzymanie takiego postanowienia, na przykład obowiązek spłaty całego długu wraz z odsetkami.

Wadliwa ugoda z dłużnikiem

Brak wymaganych elementów formalnych, nieprawidłowe dane czy nieuwzględnienie w ugodzie niezbędnych oświadczeń dłużnika – to błędy, które mogą sprawić, że umowa w sprawie długu nie będzie w odpowiednim stopniu zabezpieczała interesów wierzyciela.

Takie braki i pomyłki są na rękę dłużnikowi, który może dokument podważyć i uniknąć konieczności spłacania długu, za to dla wierzyciela stanowią poważny problem.

Ugodę warto sporządzać zatem w oparciu o przygotowany przez nas – gotowy wzór, aby mieć pewność, że zawiera wszystkie potrzebne ustalenia. Najczęściej popełniane w tego typu umowach błędy to:

 • zawarcie ugody z niewłaściwą osobą – taką, która formalnie nie reprezentuje dłużnika,
 • brak terminów płatności ratalnej,
 • brak warunków zwolnienia z obowiązku zapłaty części długu.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wniosek o zawarcie ugody z wierzycielem wzór
 1. Polecam wzór dokumentu!