Kosztorys naprawy samochodu – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak sporządzić prawidłowy kosztorys naprawy samochodu? Po stłuczce, kolizji czy wypadku, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie. Konieczne jest jednak dopełnienie pewnych formalności, w tym między innymi dokonanie wyceny kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. Jakie elementy powinien zawierać kosztorys naprawy samochodu?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu, który pobierzesz powyżej.

Rola kosztorysu w procesie likwidacji szkody

Poszkodowany ma prawo do uzyskania odszkodowania za powstałe szkody, jeśli do uszkodzenia jego pojazdu doszło w wyniku stłuczki, za którą odpowiedzialny był inny uczestnik ruchu. Aby uzyskać odszkodowanie, należy niezwłocznie zgłosić sprawę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca wykupił polisę OC.

Firma powinna wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od powstałych strat. W celu ustalenia ich wartości przygotowuje się kosztorys naprawy samochodu.

Firma ubezpieczeniowa ma 7 dni na zaproponowanie własnej wyceny kosztów naprawy samochodu. Z reguły wycenę zleca rzeczoznawcy, który na podstawie analizy szkód i oględzin pojazdu ocenia ich wartość. Ubezpieczyciel następnie przedstawia kosztorys naprawy poszkodowanemu, który może dokument zaakceptować lub odrzucić, a następnie przygotować własny kosztorys naprawy pojazdu.

Jakie dane uwzględnia kosztorys naprawy samochodu?

Wielu kierowców zastanawia się, jak zrobić kosztorys naprawy pojazdu. Warto zasugerować się tu wyglądem kosztorysów sporządzanych przez firmy ubezpieczeniowe. Należy wspomnieć, że kosztorys dotyczy wyłącznie szkód, które rozliczane są w modelu gotówkowym.

Nie jest zatem przygotowywany w przypadku rozliczenia bezgotówkowego, gdzie likwidację szkody przeprowadza się między warsztatem naprawczym a towarzystwem ubezpieczeniowym.

Wycena naprawy samochodu powinna obejmować:

 • dane pojazdu: numer rejestracyjny, marka, model, przebieg, rok produkcji,
 • listę wykonanych czynności naprawczych wraz z ceną,
 • spis i ceny podzespołów wykorzystanych do usunięcia szkód,
 • dane warsztatu podejmującego się naprawy.

Z reguły, druk kosztorysu naprawy samochodu jest bardzo szczegółowy. Stosuje się w nim podział na konkretne prace i zastosowane podzespoły. W kosztorysie może wyglądać to następująco:

 • nazwa uszkodzonego podzespołu,
 • koszt części (jeśli jest wymieniana na nową, a nie naprawiana),
 • koszt robocizny (wymiany, naprawy),
 • koszt materiałów lakierniczych.

Ta część kosztorysu może uwzględniać wykorzystanie podzespołów oryginalnych lub części zamiennych niższej jakości. Zastosowanie znajdują takie oznaczenia jak  „O”, „Q” oraz „P”, „PT”, „PC”, „PJ”. Oznaczenia z literką „P” dotyczą zamienników nieoryginalnych, co przekłada się na zaniżone odszkodowanie.

Poza tym, w dokumencie może pojawić się też określenie dotyczące „urealnienia” części zamiennych w wysokości procentowej. Jest to oszacowanie faktycznej wartości elementu w stosunku do jego wartości rynkowej.

Kosztorys naprawy PDF musi odnosić się także do kosztów roboczogodzin zakładu naprawczego. W kolejnych kolumnach wpisuje się między innymi:

 • rodzaj wykonanej czynności,
 • ilość czasu poświęconego na wykonanie danej czynności,
 • oszacowanie kosztów wykonania czynności.

Jak zareklamować wycenę naprawy samochodu?

Zaniżanie wyceny naprawy pojazdu, a tym samym zaniżony kosztorys naprawy samochodu ubezpieczyciela to popularna praktyka firm ubezpieczeniowych.

W taki sposób ubezpieczalnie obniżają własne koszty, korzystając z nieświadomości konsumentów lub licząc na to, że większość klientów nie będzie chciała walczyć o należne środki.

Warto jednak podjąć odpowiednie kroki, aby uzyskać takie odszkodowanie, które realnie odpowiada poniesionym stratom. Jak reklamować wycenę naprawy pojazdu przygotowaną przez firmę ubezpieczeniową?

Poszkodowany, który nie zgadza się z wyceną firmy ubezpieczeniowej, powinien odrzucić ją i przygotować własny kosztorys, na przykład w oparciu o nasz wzór wyceny naprawy samochodu. Będzie to uzasadnione, gdy ubezpieczyciel:

 • zastosował w kosztorysie wyliczenie na podstawie zakupu nieoryginalnych części zamiennych,
 • uwzględnił amortyzację podzespołów,
 • zaniżył koszty usług warsztatu naprawczego,
 • nie uwzględnił wydatków związanych z wynajęciem samochodu zastępczego z OC sprawcy.

W swoim kosztorysie poszkodowany powinien zaznaczyć, które elementy kosztorysu firmy ubezpieczeniowej nie zgadzają się z cenami faktycznie obowiązującymi na rynku. Informacje może zaczerpnąć z aktualnych aukcji danej części zamiennej oraz z cenników warsztatów samochodowych.

Ubezpieczyciel ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na pismo z kosztorysem przygotowanym przez poszkodowanego. Firma musi uargumentować podjęte przez siebie decyzje, a także zaproponowaną wycenę, jeśli ją podtrzymuje.

W przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie przyjmuje uwag poszkodowanego i nadal proponuje zaniżoną kalkulację, poszkodowany może odwołać się do Rzecznika Finansowego lub rozpocząć postępowanie sądowe.

Jak czytać kosztorys?

Dla osoby, która pierwszy raz ma przed sobą tego typu dokument, wzór kosztorysu naprawy samochodu może wydawać się trudny do zrozumienia i samodzielnego uzupełnienia. Warto zapoznać się więc z podstawowymi oznaczeniami, które stosuje się w tego typu dokumentach, zgodnie z unijną dyrektywą GVO.

Jeśli chodzi o oznaczenia klasy części zamiennych, to mamy do czynienia z następującymi symbolami:

 • O – części oryginalne dostępne w autoryzowanych serwisach obsługi, najwyższej jakości,
 • Q –  części dobrej jakości wykorzystywane do pierwszego montażu pojazdu z logo producenta,
 • P – popularne zamienniki o jakości porównywalnej z oryginałem,
 • Z – inne części zarówno o akceptowalnej jakości, jak i bardzo słabe.

Jeśli zaś chodzi o zakres sugerowanych napraw pojazdu, to w kosztorysach najczęściej spotyka się następujące oznaczenia:

 • WY wymiana części,
 • NS wymiana nowe za stare,
 • RZ montaż części,
 • WZ demontaż i montaż części,
 • SP sprawdzenie.
Zasadniczo, kosztorysy zawierają szereg precyzyjnych danych, które służą rzeczowej ocenie stanu pojazdu oraz określeniu wytycznych do jego naprawy.

Różnica między wyceną dokonaną przez firmę ubezpieczeniową a tą dokonaną przez poszkodowanego może jednak diametralnie różnić się zarówno w ramach podsumowania kosztów, jak i w zakresie kosztów jednostkowych, bowiem ubezpieczyciel zawsze dążyć będzie do ich obniżenia.

Kilka słów na koniec

Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają naprawę pojazdu, by likwidacja szkody za wypadek z winy innego kierowcy przebiegła dla nich jak najmniej „boleśnie finansowo” i nie znajdziecie tej informacji w OWU ubezpieczyciela (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) 🙂

Jeśli więc nie zgadzasz się z ustaleniem wysokości odszkodowania przez ubezpieczyciela, możesz przygotować swój własny kosztorys naprawy samochodu, udając się do lokalnego mechanika bądź salonu serwisowego, w którym auto zostało zakupione.

Miej świadomość, że firmy ubezpieczeniowe stosują różne taktyki, aby obniżyć kwotę należnego odszkodowania, czasem jest to zaniżanie w wycenie szkody ceny za robociznę, pomijanie wszystkich części lub uwzględnienie cen części samochodowych jako zamienników, a nie oryginałów, pomijanie prac blacharsko-lakierniczych, które konieczne są do pełnego przywrócenia stanu sprzed szkody.

Inne podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Kosztorys naprawy samochodu – wzór
 1. Dziękuję, wszystko się zgadza, kosztorys bardzo się przydał!