Lista osób uprawnionych do powołania zarządu – wzór

Kategorie: ,

17.00 

Ustawa o KRS przewiduje obowiązek złożenia do KRS listy osób uprawnionych do powołania zarządu, wraz z ich adresami do doręczeń. Obowiązkowa jest także aktualizacja takiej listy w przypadku zaistnienia zmian. Lista osób uprawnionych do powołania zarządu składana jest bez żadnych opłat sądowych, podobnie jak jej aktualizacja. 

Obowiązek złożenia listy uprawnionych do powołania zarządu dotyczy spółek z o.o. Taki obowiązek należy wypełnić podczas składania pierwszego wniosku o wpis zmiany, przy czym nie później niż w terminie 18 miesięcy od momentu wejścia w życie zmian.

Lista osób uprawnionych do powołania zarządu uwzględnia zazwyczaj wspólników, ewentualnie członków rady nadzorczej, rzadziej inne osoby, którym w umowie spółki przyznano uprawnienie do powołania członków zarządu.

Należy pamiętać, że lista uprawnionych musi zawierać też adresy do doręczeń i nie muszą to być ani adresy zameldowania, ani adresy zamieszkania.

Dokument można przygotować w prosty sposób, wypełniając wzór listy osób uprawnionych do powołania zarządu. Wypełnioną listę powinien podpisać zarząd spółki zgodnie z zasadami reprezentacji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Lista osób uprawnionych do powołania zarządu – wzór