Wzór rezygnacji ze stanowiska brygadzisty

16.00 

Jak napisać rezygnację ze stanowiska brygadzisty? Rezygnacja ze stanowiska brygadzisty to nic innego jak wniosek o zmianę stanowiska pracy, podanie o przeniesienie na stanowisko niższe (o powrót na poprzednie stanowisko). Z podobnym pismem występują przede wszystkim te osoby, które po awansie nie poradziły sobie z nowymi obowiązkami lub z ich zbyt dużą ilością.

Rozumiejąc, że funkcja brygadzisty przekracza nasze możliwości, możemy grzecznie podziękować za awans i poprosić pracodawcę o przywrócenie nas na poprzednie stanowisko. Jak napisać rezygnację ze stanowiska brygadzisty?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji – który pobierzesz u góry↑

Kto i kiedy składa rezygnację ze stanowiska?

Rezygnacja z pełnienia funkcji brygadzisty wskazuje na fakt, że pracownik nie poradził sobie na wyższym stanowisku lub że z różnych powodów nie jest już w stanie pełnić tak odpowiedzialnej roli w firmie.

Pismo rezygnacyjne osoba zatrudniona może złożyć w każdym czasie, ale to od pracodawcy zależy, w jaki sposób wniosek zostanie rozpatrzony.

Z jakich powodów składa się rezygnację z kierowniczego stanowiska? Najczęściej pracownicy po awansie rezygnują z nowej funkcji w firmie, ponieważ:

 • mają zbyt dużo nowych obowiązków,
 • nie radzą sobie z większą odpowiedzialnością,
 • nie radzą sobie ze stresem,
 • mają wiele nadgodzin,
 • częściej wyjeżdżają służbowo, w delegacje,
 • nie mają czasu dla siebie,
 • nie mają czasu dla rodziny,
 • odczuwają pogorszenie stanu zdrowia,
 • odczuwają pogorszenie stanu psychicznego.
Zdarza się również, że rezygnacja z funkcji brygadzisty jest wynikiem zdarzenia losowego, na przykład wypadku, w którym pracownik doznaje istotnego uszczerbku na zdrowiu i nie jest już w stanie dalej pełnić takiej funkcji w zakładzie.

Jak napisać rezygnację z funkcji brygadzisty?

Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego musi przyjmować formę pisemną. Wynika to z faktu, że zmiana stanowiska pracy to zmiana warunków pracy, a warunki świadczenia pracy ustalane są w sposób formalny – reguluje je umowa o pracę.

Zatem kiedy pracownik chce doprowadzić do zmian w zakresie wymiaru czasu pracy, miejsca świadczenia pracy czy właśnie zajmowanego stanowiska, powinien złożyć w tej sprawie oficjalne pismo. Wystarczy, że wypełni wzór rezygnacji ze stanowiska brygadzisty i przedłoży go swojemu przełożonemu.

Wniosek o zmianę stanowiska powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść wniosku z uzasadnieniem,
 • podpis pracownika.

Warto pamiętać, że rezygnacja ze stanowiska brygadzisty to nie rezygnacja z pracy. Takie pismo należy przygotować więc bardzo ostrożnie i precyzyjnie, aby pracodawca wiedział, że nie rezygnujemy z zatrudnienia, a jedynie z przydzielonego w ramach awansu stanowiska.

Wniosek pracownika o zmianę stanowiska pracy podlega rozpatrzeniu przez pracodawcę, który nie ma obowiązku akceptowania takiej prośby. Z tego względu bardzo ważne jest odpowiednie uzasadnienie pisma. Pracownik powinien przedstawić swoją sytuację rzeczowo i szczerze, aby przełożony zrozumiał jego motywy.

Jak zmienić stanowisko na niższe?

Rezygnacja z funkcji brygadzisty to nic innego jak rezygnacja z awansu, prośba o powrót na poprzednie stanowisko czy wniosek o zmianę stanowiska na niższe. Pracownik, który chce zrezygnować z takiej funkcji, składa w tej sprawie odpowiedni wniosek i oczekuje na rozpatrzenie go przez pracodawcę.

Jeśli przełożony zgadza się na taką zmianę, możliwe jest wprowadzenie jej do umowy o pracę na podstawie tak zwanego porozumienia zmieniającego.

Porozumienie zmieniające to aneks do umowy o pracę, zmieniający warunki świadczenia pracy. Taki dokument sporządza się tylko za zgodą obydwu stron umowy, czyli z reguły na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy.

Porozumienie zmieniające może dotyczyć nie tylko stanowiska pracy, ale również wymiaru czasu pracy czy miejsca świadczenia pracy. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie, o ile obie strony są w stanie dojść do porozumienia. Co, jeśli pracodawca nie zgadza się na rezygnację pracownika z funkcji brygadzisty?

W przypadku braku zgody na rezygnację pracownika z funkcji brygadzisty, osoba zatrudniona może złożyć wypowiedzenie zmieniające, czyli wypowiedzenie dotychczasowych warunków umowy, wraz z propozycją zawarcia nowej umowy na innych warunkach.

Jeśli pracodawca zgadza się na takie rozwiązanie, nowe warunki umowy wchodzą w życie po upływie okresu wypowiedzenia. Jeśli zaś pracodawca odrzuci wypowiedzenie zmieniające, umowa o pracę ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Oznacza to, że przy braku zgody pracodawcy, pracownik nie ma innego wyjścia, jak całkowicie zrezygnować z pracy lub pozostać na stanowisku brygadzisty.

W takich kłopotliwych sytuacjach warto pamiętać o roli związków zawodowych, które mogą wystąpić do pracodawcy w imieniu pracownika. Jeśli powody jego rezygnacji zostaną uznane za ważne, związki staną w obronie pracownika i pomogą mu doprowadzić do zawarcia porozumienia zmieniającego.

Na ustosunkowanie się do sprawy organizacja ma z reguły 5 dni – w tym czasie powinna określić, czy popiera stanowisko pracownika, czy jest mu przeciwna.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wzór rezygnacji ze stanowiska brygadzisty