Rezygnacja ze szkoły policealnej wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Jak napisać rezygnację ze szkoły policealnej? Ponieważ uczęszczanie do szkoły policealnej nie jest obowiązkowe, rezygnację z kontynuowania nauki w takiej placówce można złożyć w każdym czasie. Rezygnacja ze szkoły policealnej to nic innego jak odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy o kształcenie.

Co do zasady, taką rezygnację należy przygotować więc na piśmie. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia ewentualnych kosztów finansowych wypowiedzenia umowy. Jak sporządzić takie pismo?

Aby uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji – którą pobierzesz u góry↑

Czy można zrezygnować ze szkoły policealnej?

Rezygnacja z prywatnej szkoły policealnej – na przykład wypowiedzenie umowy Żak – to zagadnienie, które często pojawia się w wyszukiwarkach. Słuchacze często nie mają bowiem pewności, czy mogą bez konsekwencji zrezygnować z dalszej nauki w tego typu placówce.

Warto pamiętać zatem, że szkoły policealne to placówki dla osób dorosłych, czyli nie objętych obowiązkiem szkolnym. Do takiej szkoły zapisujemy się dobrowolnie i uczęszczamy na podstawie umowy, a to oznacza, że mamy prawo w dowolnym czasie z takiego dodatkowego kształcenia zrezygnować.

Umowa o przeprowadzenie procesu kształcenia może zostać wypowiedziana w każdym momencie.

Rezygnacja ze szkoły policealnej odbywa się na zasadach określonych w samej umowie, a często również w ogólnodostępnym regulaminie placówki. Warto zapoznać się z tymi dokumentami, aby dowiedzieć się nie tylko, jak wygląda proces wypowiedzenia umowy, ale również czy wiąże się on z jakimikolwiek kosztami.

Niezależnie od tego, do której szkoły policealnej zapisuje się osoba dorosła, wypowiedzenie umowy o kształcenie zawsze powinno przyjmować formę pisemną. Wypełniony wzór rezygnacji ze szkoły policealnej składa się w sekretariacie placówki, uzyskując przy tym potwierdzenie odbioru dokumentów i zwrot dokumentacji, m.in. świadectwa.

Najczęściej strony obowiązuje również okres wypowiedzenia. Jeśli słuchacz zapisał się na kierunek płatny, za taki okres wypowiedzenia również będzie musiał zapłacić – nie ma znaczenia, czy zamierza skorzystać z zajęć przeprowadzanych w tym czasie.

Żadne inne kary finansowe nie powinny być nakładane na rezygnującego z dalszego kształcenia słuchacza.

Jak zrezygnować ze szkoły policealnej, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów?

Rezygnacja ze szkoły dla dorosłych nie jest skomplikowaną procedurą, ale warto pamiętać o kilku istotnych krokach, jakie należy podjąć, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z wypowiedzeniem umowy.

Wypowiedzenie umowy ze szkołą policealną można złożyć w dowolnym czasie po jej podpisaniu, czyli:

 • przed rozpoczęciem zajęć,
 • w trakcie semestru letniego lub zimowego.

Należy pamiętać jednak, że wypowiedzenie musi przyjmować formę pisemną i że powinno zostać złożone w sekretariacie szkoły. Dokument można również wysłać pocztą – listem poleconym. Bardzo istotne jest jednak uzyskanie potwierdzenia odbioru rezygnacji.

Ma to ogromne znaczenie w odniesieniu do kwestii okresu wypowiedzenia umowy oraz ewentualnych kosztów. Brak potwierdzenia złożenia rezygnacji może skutkować dalszym naliczaniem opłat za czesne, nawet jeśli słuchacz nie będzie pojawiał się na zajęciach.

Jak napisać rezygnację ze szkoły policealnej? Pismo powinno zawierać przede wszystkim:

 • datę i miejsce sporządzenia (data będzie wyznaczała początek okresu wypowiedzenia),
 • dane słuchacza, w tym numer PESEL i dane kontaktowe,
 • dane szkoły,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy,
 • uzasadnienie,
 • podpis,
 • listę dokumentów, o zwrot których wnosi słuchacz (przede wszystkim świadectwo ukończenia szkoły średniej).

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak napisać podanie o rezygnacji ze szkoły policealnej, wiele osób zastanawia się również, czy takie wypowiedzenie umowy wymaga uzasadnienia. Należy wiedzieć więc, że zasadniczo nie jest ono niezbędne.

Szkoła nie może uzależniać od takich kwestii możliwości rezygnacji z dalszego kształcenia. Jeśli jednak słuchacz planuje ubiegać się o umorzenie kosztów związanych z wypowiedzeniem umowy (opłat za czesne za okres wypowiedzenia), to powinien takie uzasadnienie przygotować. Ma ono wpływ na rozpatrzenie prośby o umorzenie opłat.

Przyczyny rezygnacji ze szkoły policealnej

Jak uzasadnić wypowiedzenie umowy ze szkołą policealną? Jakie powody może mieć słuchacz, aby z takiej szkoły zrezygnować? Przyczyny wypowiedzenia umowy szkole policealnej można podzielić na te osobiste i te związane z poziomem usług świadczonych przez placówkę.

Przykładowo, słuchacz może zrezygnować z nauki w szkole policealnej z powodu:

 • częstych zmian nauczycieli,
 • częstych zmian rozkładu zajęć,
 • częstego odwoływania zajęć,
 • częstych nieobecności nauczycieli,
 • słabego przygotowania słuchaczy do egzaminu państwowego.

Z kolei w przypadku rezygnacji ze szkoły z przyczyn prywatnych, słuchacze najczęściej powołują się na:

 • brak środków finansowych na kontynuację nauki,
 • zmianę planów na życie – chęć podjęcia studiów,
 • konieczność podjęcia pracy zawodowej,
 • znaczące pogorszenie stanu zdrowia (nagła ciężka choroba, uraz, kontuzja, wypadek), uniemożliwiające kontynuowanie nauki.

Rezygnacja ze szkoły policealnej a koszty

Rezygnacja ze szkoły policealnej często ma miejsce już po wpłacie wpisowego i czesnego na kolejny miesiąc, czy nawet na cały semestr. Czy słuchacz, który wypowiada szkole umowę, może odzyskać takie środki?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od regulaminu danej placówki. Część szkół prywatnych zastrzega sobie bowiem prawo do zachowania wpisowego, a niekiedy nawet zapłaconego z góry czesnego. Nie ma przy tym znaczenia, czy słuchacz brał udział w jakichkolwiek zajęciach.

Najczęściej bezzwrotne jest jednak tylko wpisowe, a o zwrot opłaconego z góry czesnego słuchacz może wnioskować w momencie składania wypowiedzenia umowy. Zwykle możliwe jest odzyskanie przynajmniej części wpłaconych środków. Tak naprawdę, szkoły powinny pobierać opłatę za czesne obejmujące jedynie okres wypowiedzenia umowy, czyli zazwyczaj za jeden miesiąc.

Poza tym rezygnacja z dalszego kształcenia nie powinna wiązać się z żadną kara umowną. Niestety, niektóre szkoły próbują wykorzystywać słuchaczy i bezpodstawnie wzbogacać się ich kosztem.

Ma to miejsce między innymi w przypadku zapisywania się na kierunki darmowe, które w momencie rozwiązywania umowy okazują się obarczone kosztami odstąpienia. Warto pamiętać, że szkoła nie może wzywać ucznia do zwrotu ulgi edukacyjnej – nawet jeśli ten zrezygnuje z nauki.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja ze szkoły policealnej wzór