Notatka służbowa z wypadku w szkole – wzór

16.00 

Notatka służbowa z wypadku w szkole to dokument, w którym spisuje się ważne informacje dotyczące zdarzenia się w szkole. Taka notatka służbowa ze zdarzenia w szkole powinna zawierać m.in.:

  • Opis wypadku – należy dokładnie opisać okoliczności, w jakich doszło do wypadku, np. gdzie i kiedy się ono wydarzyło, jakie były jego przyczyny, czy ktoś ucierpiał itp.
  • Informacje o poszkodowanych – należy zawrzeć dane osobowe poszkodowanych oraz opis ich obrażeń.
  • Informacje o świadkach – należy zapisać dane osobowe osób, które były świadkami wypadku w szkole.
  • Działania podjęte po wypadku – należy opisać wszelkie działania podjęte po wypadku, np. wezwanie pogotowia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia itp.
  • Ewentualne zalecenia dotyczące zapobiegania podobnym zdarzeniom w przyszłości – jeśli istnieją jakieś sugestie dotyczące tego, jak uniknąć podobnych wypadków w przyszłości, należy je zawrzeć w notatce.

Notatka służbowa z wypadku w szkole powinna być napisana zrozumiałym językiem, zawierać tylko najważniejsze informacje i być zorganizowana w sposób umożliwiający łatwe zrozumienie jej treści.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Notatka służbowa z wypadku w szkole – wzór