Usprawiedliwienie nieobecności świadka w sądzie wzór

16.00 

Obecność świadka w sądzie jest obowiązkowa. Jeżeli z jakichś powodów świadek nie może stawić się na rozprawę w wyznaczonym terminie, powinien swoją nieobecność usprawiedliwić pisemnie.

Usprawiedliwienie nieobecności świadka w sądzie składa się przed rozprawą. Kiedy przyczyną niestawiennictwa jest choroba, nie wystarczy przedłożenie zwykłego zaświadczenia lekarskiego – konieczne jest zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego.

Nieobecność w sądzie podlega karze, która może wynosić maksymalnie 3000 zł jednorazowo. Sędziowie zwykle stopniują jednak wysokość kary, powiększając ją przy każdej kolejnej nieobecności.

Aby uniknąć grzywny, warto więc wypełnić nasz wzór usprawiedliwienia nieobecności świadka w sądzie i złożyć pismo w odpowiednim terminie. Usprawiedliwienie może nastąpić również w ciągu tygodnia od daty doręczenia świadkowi postanowienia wymierzającego karę pieniężną.

Pisemne usprawiedliwienie nieobecności świadka w sądzie powinno przywoływać obiektywnie ważne powody nieobecności, np. hospitalizację. Do pisma należy dołączyć też dowody potwierdzające przytoczone argumenty.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Usprawiedliwienie nieobecności świadka w sądzie wzór