Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego – wzór

Kategorie: , , Tag:

16.00 

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego musi przyjmować formę pisemną.

Konieczne jest też ujęcie w niej sformułowania „pozytywna” lub „negatywna”. Ocena musi zawierać uzasadnienie oraz pouczenie dla nauczyciela o możliwości wniesienia odwołania.  

Do przygotowania pisemnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Pismo uwzględnia między innymi:

  • datę sporządzenia dokumentu,
  • dane nauczyciela podlegającego ocenie, 
  • dane miejsca zatrudnienia nauczyciela wraz z określeniem wymiaru zatrudnienia i stanowiska,
  • ustalenie oceny,
  • uzasadnienie,
  • informację o opinii rady rodziców,
  • pouczenie dotyczące odwołania,
  • podpis.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego przygotowywana jest przez dyrektora.

Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką w terminie 14 dni od daty otrzymania oceny. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego – wzór