Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego – wzór

Kategorie: , , Tag:

16.00 

Nauczycielom, którzy zakończyli staż i złożyli sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego.

Taka ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego musi być oceną pisemną, powinna zawierać określenie „pozytywna” lub „negatywna” wraz z uzasadnieniem.

Dyrektor może wykorzystać wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego, aby przygotować dokument, który uwzględnia wszystkie wymagane przez przepisy elementy. 

Zasadniczo, ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego powinna zawierać:

  • dane ocenianego nauczyciela wraz z danymi szkoły, w której jest zatrudniony,
  • informacje o zajmowanym stanowisku i wymiarze zatrudnienia,
  • ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem,
  • pouczenie,
  • podpis dyrektora.

Warto wiedzieć, że ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego nie jest ostateczna. Pedagog może odwołać się od niej w terminie 14 dni do organu sprawującego nadzór nad szkołą.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje takie odwołanie w terminie 21 dni, a ustalona przez niego ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest już ostateczna. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego – wzór