Odmowa udziału w mediacji – wzór pisma

16.00 

Mediacje to forma polubownego rozwiązania sporu na drodze kompromisów przy udziale bezstronnego mediatora. Ponieważ mediacje są dobrowolne, odmowa udziału w mediacji nie jest zabroniona.

Strony mogą zrezygnować z mediacji w dowolnym momencie, a także odmówić ich rozpoczęcia bez żadnych konsekwencji i bez uzasadnienia podjętej decyzji.

Aby uniknąć uczestniczenia w mediacjach, należy wypełnić wzór odmowy udziału w mediacji. Jeśli zaś strona wyrazi zgodę na udział w mediacjach, może później – w każdym momencie – taką zgodę cofnąć.

W przypadku stwierdzenia, że mediacje nie mogą zakończyć się satysfakcjonującym obie strony rozwiązaniem, lepiej zakończyć je i skierować sprawę sporu do sądu. 

Odmowa udziału w mediacji przysługuje obu stronom sporu, ale zakończyć mediację może także sam mediator w uzasadnionych okolicznościach. Mediator ma prawo zakończyć mediację, jeśli stwierdzi, że:

  • strony chcą za pomocą mediacji osiągnąć nieuczciwe korzyści,
  • strony nie angażują się w postępowanie. 
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa udziału w mediacji – wzór pisma