Odmowa zatrudnienia po stażu – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Zasadniczo, pracodawca nie ma prawnego obowiązku zatrudnienia pracownika po stażu. Nieco inaczej może wyglądać jednak taka kwestia w przypadku stażu z urzędu pracy.

Jeśli umowa stażowa przewiduje zatrudnienie bezrobotnego na określony czas, aby z niej zrezygnować, osoba zarejestrowana w urzędzie pracy musi mieć naprawdę dobre uzasadnienie – w przeciwnym razie może utracić swój status bezrobotnego.

Odmowa zatrudnienia po stażu w takich okolicznościach może wskazywać na fakt znalezienia innej pracy lub otwarcie własnej działalności gospodarczej. 

Warto pamiętać też, że odmowa zatrudnienia po stażu to nie to samo, co rezygnacja z zatrudnienia po stażu. Na tym etapie strony obowiązują już bowiem konkretne przepisy odpowiednio kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego. Może okazać się więc, że rezygnujący musi zachować okres wypowiedzenia umowy. 

Należy zadbać o to, by odmowa zatrudnienia została dobrze uzasadniona. Pismo w tej sprawie można przygotować w oparciu o nasz wzór odmowy zatrudnienia po stażu, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa zatrudnienia po stażu – wzór