Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży wzór

16.00 

W kodeksie cywilnym przewidziano kilka sytuacji, w których strony umowy kupna-sprzedaży mają prawo od niej odstąpić. To prawo wynikać może nie tylko ze zgodnej woli obu stron i wówczas właściwy zapis winien zostać zawarty w treści danej umowy, ale także prawo do odstąpienia od zawartej umowy wynikać może z mocy samego prawa.

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży – w jakich sytuacjach jest możliwe?

Jeśli robimy zakupy przez telefon lub w internecie (tak zwana umowa zawarta na odległość), możliwe jest co do zasady odstąpienie od umowy kupna sprzedaży. Tak samo w wypadku umów, które zawierane są poza siedzibą firmy, możemy skorzystać z prawa do odstąpienia od nich.

Jeśli zamówiliśmy ekspres do kawy w sklepie internetowym lub zachęceni przez akwizytorów na ulicy zdecydowaliśmy się na wykupienie abonamentu na czasopismo, mamy prawo do rezygnacji z takiego zakupu.

W jaki sposób można odstąpić od umowy?

O odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży powinniśmy poinformować sprzedawcę. Oświadczenie zawierające odstąpienie od umowy kupna sprzedaży najlepiej będzie przesłać drogą mailową z prośbą o jego potwierdzenie lub listem poleconym, tak żeby w przypadku sporu mieć dowód jego złożenia.

Wzór odstąpienia od umowy kupna sprzedaży pobierzesz u góry!

Odstąpienie od umowy – jakie ma konsekwencje?

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży przyczynia się do faktu, iż zawarta wcześniej umowa przestaje obowiązywać. Sprzedawca musi nam zwrócić pieniądze, a my musimy oddać towar. Sprzedawca będzie mieć obowiązek zwrócenia nam środków dopiero wówczas, kiedy dostanie towar, albo wykażemy, że go odesłaliśmy.

Ile czasu mamy na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży?

Mamy 14 dni na złożenie odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli w przeciągu 14 dni wyślemy oświadczenie. Nie ma zaś znaczenia, w jakim terminie dotrze ono do sprzedającego.

Kiedy zaczyna się bieg terminu do odstąpienia od umowy?

14-dniowy termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna bieg w chwili otrzymania przez nas towaru, pod warunkiem iż sprzedawca właściwie pouczył nas o prawie do odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży wzór