Odwołanie darowizny – wzór

16.00 

Darczyńca ma prawo cofnąć darowiznę, nawet tą już wykonaną. Odwołanie darowizny musi zostać jednak odpowiednio uzasadnione. Przepisy mówią o dwóch przypadkach, w których darczyńca ma prawo odwołać swoją darowiznę, mianowicie:

  • gdy dojdzie do pogorszenia jego sytuacji majątkowej (jeżeli nie wykonano darowizny),
  • gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. 

O rażącej niewdzięczności można mówić wtedy, kiedy obdarowany popełnił przestępstwo przeciwko darczyńcy lub gdy drastycznie naruszył obowiązki rodzinne.

Za rażącą niewdzięczność uznaje się także niewypełnienie warunku zawartego przez darczyńcę w umowie darowizny. Odwołanie darowizny może nastąpić w terminie jednego roku, licząc od momentu, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności.

Aby odwołanie darowizny było skuteczne, darczyńca musi doręczyć obdarowanemu oświadczenie o jej odwołaniu. Może wykorzystać w tym celu przygotowany przez nas wzór odwołania darowizny, czyli gotowy do wypełnienia druk, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne dla pisma tego typu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie darowizny – wzór