Odwołanie darowizny samochodu wzór

16.00 

Darczyńca ma prawo odwołać darowiznę w ciągu roku od wystąpienia tak zwanej rażącej niewdzięczności, czyli złego traktowania darczyńcy przez obdarowanego, co nie zostało mu wybaczone. Za rażąca niewdzięczność uznaje się między innymi brak pomocy dla darczyńcy czy też godzenie w jego dobre imię.

Odwołanie darowizny samochodu będzie możliwe, jeśli darczyńca wystąpi z odpowiednim oświadczeniem na piśmie. Jeżeli obdarowany otrzyma taki dokument, będzie zmuszony do dokonania zwrotu pojazdu stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Aby odwołanie darowizny samochodu było skuteczne, darczyńca musi udowodnić, że obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności.

Czasami takie rozwiązanie nie będzie zgodne z prawem – dotyczy to sytuacji, kiedy darowizna była moralnie usprawiedliwiona i potrzebna, np. gdy samochód rodzice podarowali swojemu dziecku.

W innych przypadkach wystarczy wypełnić wzór odwołania darowizny samochodu, aby złożyć oświadczenie woli, które doprowadzi do cofnięcia darowizny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie darowizny samochodu wzór