Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku – wzór

16.00 

Opinia o dziecku z przedszkola najczęściej wystawiana jest na wniosek rodziców Taki dokument to obszerna informacja o rozpoznanych potrzebach rozwojowych dziecka, a także o jego uzdolnieniach.

Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku może uwzględniać też opinie specjalistów zajmujących się dzieckiem w przedszkolu. 

O wydanie opinii o dziecku z przedszkola rodzice wnioskują zwykle celem złożenia takiego dokumentu w sądzie rodzinnym, w ośrodku opieki społecznej, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na potrzeby kuratora sądowego. Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku może pełnić więc rolę dowodową w postępowaniu dotyczącym małoletniego. 

Jak przygotować opinię o dziecku? Dokument powinien zawierać informacje o tym, jak dziecko funkcjonuje w grupie, jakie ma trudności, a także jakie działania podjęte zostały w celu poprawy funkcjonowania dziecka w placówce.

Do przygotowania pisma można wykorzystać nasz wzór opinii nauczyciela przedszkola o dziecku. W dokumencie należy uwzględnić dane małoletniego, oznaczenie grupy, do której uczęszcza mały uczeń oraz podpis pedagoga wystawiającego opinię. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku – wzór