Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

16.00 

Zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego samotne wychowywanie dziecka to wychowywanie dziecka przez kawalera, pannę, wdowca, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej wyrokiem sądowym, a także osobę rozwiedzioną.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka składa się między innymi w procesie rekrutacyjnym dotyczącym przyjęcia dziecka do szkoły czy przedszkola. Samotne wychowywanie dziecka zwiększa jego szanse na przyjęcie do danej placówki. 

Sporządzając oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, opiekun wskazuje na świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W oświadczeniu tego typu należy podkreślić też, że opiekun nie wychowuje żadnego dziecka wspólnie z jego drugim rodzicem – nie tylko dziecka objętego danym wnioskiem czy postępowaniem rekrutacyjnym.

Do przygotowania dokumentu można wykorzystać gotowy wzór oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka. Pismo uwzględnia oznaczenie opiekuna składającego oświadczenie, oznaczenie dziecka, którego dotyczy, a także datę, miejsce i podpis rodzica.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka